Usługa - MS Excel - od podstaw do zaawansowania - Bony Rozwojowe

Logo Jolanta Pawlik-Rusek Szkolenia za Miastem

4.5/5 z 255 ocen

Tytuł MS Excel - od podstaw do zaawansowania - Bony Rozwojowe

Numer usługi 2020/02/21/7198/534132

Dostawca usług Jolanta Pawlik-Rusek Szkolenia za Miastem

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 920,00 zł netto za osobę

1 920,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć umiejętność płynnej obsługi programu MS Excel i jeszcze efektywniej wykorzystywać go w pracy zawodowej.
Szkolenie dedykowane jest także dla uczestników projektu "Kierunek Kariera", "Małopolskie Bony Rozwojowe", "Małopolskie Bony Rozwojowe Plus" oraz pozostałych programów dofinansowanych w całej Polsce.

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 28-09-2020
Liczba godzin usługi: 32
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym MS Excel
Podstawowe informacje o paskach menu. Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego. Nawigacja między skoroszytami. Zaznaczanie komórek.

2. Tworzenie i edycja danych
Wprowadzanie danych w komórkach. Kopiowanie i przenoszenie danych. Wstawianie wierszy i kolumn. Zmiana i ukrywanie danych. 

3. Operacje na pliku
Charakterystyka plików w MS Excel 2019. Otwieranie i zapisywanie plików z innych wersji MS Excel.

4. Formatowanie arkuszy
Format wprowadzanych danych. Obramowanie i cieniowanie komórek. Wyrównanie danych w komórkach. Linie siatek. Przykłady formatowania warunkowego.

5. Wprowadzanie formuł w arkuszu
Tworzenie formuły. Odwoływanie się do innych komórek. Podstawowe operatory w formułach. Przykłady zastosowania formuł. Zamiana formuł na wartości liczbowe.

6. Odwołania w arkuszach
Odwołania względne. Odwołania bezwzględne. Odwołania mieszane. Zastosowanie poszczególnych typów odwołań.

7. Wprowadzanie funkcji
Pojęcie funkcji, główne typy funkcji. Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX. Funkcja logiczna JEŻELI. Inne przykłady funkcji.

8. Połączenia między arkuszami
Połączenia między arkuszami. Połączenia między skoroszytami. 

9. Operacje na oknach arkusza
Blokowanie komórek. Podział okna.

10. Wyszukiwanie danych
Sortowanie danych. Zmiana klucza sortowania. Zastosowanie narzędzia Autofiltr.

11. Elementy graficzne – podstawowe zastosowania
Wstawianie elementów graficznych. Diagramy blokowe.

12. Drukowanie
Drukowanie arkuszy. Drukowanie komentarzy. Podgląd podziału stron.

13. Niestandardowe formaty danych.

14. Niestandardowa seria danych.

15. Grupowanie wierszy i kolumn.

16. Śledzenie formuł, śledzenie zależności i poprzedników.

17. Zaawansowane użycie narzędzia „Kopiuj, wklej specjalne”.

18. Formatowanie warunkowe
Wyróżnianie komórek zawierających określony tekst lub wartości. Paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon. Zaznaczanie wartości zduplikowanych lub unikatowych. Tworzenie formuł określających formatowane komórki. Formatowanie warunkowe dat z wykorzystaniem funkcji.

19. Zaawansowane funkcje
Funkcje logiczne i statystyczne: suma.jeżeli, licz.jeżeli, suma.warunków, licz.warunki,  jeżeli, lub, oraz. Funkcje daty i czasu: dziś, data, dzień, miesiąc, rok, dni.robocze, czas. Funkcje tekstowe: lewy, prawy, znajdź, fragment tekstu, usuń.zbędne.odstępy, tekst, podstaw, litery.wielkie, z.wielkiej.litery, dł. Funkcje wyszukiwania i odwołań: wyszukaj.poziomo, wyszukaj.pionowo, indeks i podaj.pozycję, przesunięcie. Zastosowanie funkcji dot. błędów: czy.błąd, jeżeli.błąd, czy.tekst, czy.liczba. Zagnieżdżanie funkcji w MS Excel.

20. Zarządzanie arkuszami i skoroszytami, łączenie danych
Narzędzie konsoliduj do tworzenia połączeń z danych znajdujących się w różnych plikach i skoroszytach. Tworzenie obliczeń z danych znajdujących się w innych arkuszach i skoroszytach. Tworzenie łączy pomiędzy plikami, edycja łączy, aktualizacja danych.

21. Ochrona i walidacja danych
Ochrona arkusza i ochrona skoroszytu. Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł. Walidacja danych.

22. Narzędzie Przejdź do…
Formatowanie tylko komórek z wprowadzonymi już danymi. Uzupełnianie pustych komórek.

23. Zaawansowane opcje sortowania i filtrowania
Wielopoziomowe sortowanie danych. Filtr niestandardowy.

24. Metody importu danych do MS Excel
Import plików tekstowych, bazodanowych. Zastosowanie funkcji i narzędzi MS Excel celem eliminacji błędów powstających podczas importowania danych.

25. Tabele przestawne
Tworzenie tabeli przestawnej, odświeżanie danych. Zmiana funkcji obliczeniowych. Grupowanie danych. Filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych.

26. Zaawansowana wizualizacja danych na wykresie
Zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów. Tworzenie wykresów złożonych. Zmiana zakresów danych, zmiana kolorów, układu i skali. Wykres z dwiema osiami oraz linia trendu. Wykresy dynamiczne.

27. Zastosowanie skrótów klawiszowych w celu przyspieszenia pracy z programem MS Excel

Nasze szkolenia wywołują emocje. Pozytywne emocje.


 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Tworzenie i edycja danych. Operacje na pliku. Formatowanie arkuszy. Wprowadzanie formuł w arkuszu. Odwołania w arkuszach. Wprowadzanie funkcji.
Data realizacji zajęć
05-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Połączenia między arkuszami. Operacje na oknach arkusza. Wyszukiwanie danych. Elementy graficzne – podstawowe zastosowania. Drukowanie.
Data realizacji zajęć
06-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Niestandardowa seria danych.Formatowanie warunkowe. Zaawansowane funkcje logiczne, statystyczne, daty i czasu, tekstowe, wyszukiwania i odwołań.
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie arkuszami i skoroszytami, łączenie danych. Ochrona i walidacja danych. Narzędzie Przejdź do… Zaawansowane opcje sortowania i filtrowania. Metody importu danych do MS Excel. Tabele przestawne. Zaawansowana wizualizacja danych na wykresie.
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest:
- zdobycie wiedzy na temat zagadnień związanych z tworzeniem zestawień w postaci tabel, wykresów, tabel przestawnych oraz analizą danych w MS Excel
- pogłębienie posiadanej wiedzy z zakresu podstawowych narzędzi programu
- nabycie umiejętności płynnej obsługi programu MS Excel
- poznanie dobrych praktyk i przykładów pracy z programem
- uświadomienie realnych korzyści ze znajomości programu oraz zastosowania ich w codziennej pracy zawodowej oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów

Efekty uczenia się


Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efety kształcenia:

- uczestnik będzie znał podstawowe funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego 
- uczestnik będzie potrafił stworzyć od podstaw proste zestawienie, raport, podsumowanie również w postaci wykresu
- uczestnik będzie znał zaawansowane funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego tj. filtr niestandardowy, niestandardowy format danych, niestandardowe formatowanie warunkowe, zaawansowane funkcje oraz ich zagnieżdżanie, tabele przestawne, wykresy dynamiczne
- uczestnik będzie umiał wykorzystać je na potrzeby pracy zawodowej
- uczestnik będzie potrafił efektywniej pracować z programem MS Excel, dzięki czemu przyspieszy reakcję w sytuacjach wymagających szybkiego przygotowania zestawienia/raportu ad-hoc

Przed i po szkoleniu uczestnik rozwiąże test wiedzy, w celu weryfikacji efektów uczenia się.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu MS Excel od podstaw do zaawansowania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 920,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 920,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Rzeszów, woj. podkarpackie

Szkolenie może odbyć się także w siedzibie Państwa firmy. Zapewniamy sprzęt z licencjonowanym oprogramowaniem.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jolanta Pawlik-Rusek

Jolanta Pawlik-Rusek

Szkolenia IT, GreenIT, ekologia, raportowanie, CSR
06/2012 – … Właściciel firmy Szkolenia za Miastem, trener szkoleń IT
06/2008 – 02/2012 TESCO Biuro Główne, Analityk finansowy
02/2007 – 04/2008 Zi-eM2, Partner Comarch, Konsultant ds. systemów informatycznych

Rachunkowość zarządcza i controlling w systemach informatycznych przedsiębiorstw - studia podyplomowe AGH
Fizyka z informatyką - studia magisterskie AP
Od 8 lat z powodzeniem prowadzi firmę szkoleniową, w której jest trenerem wiodącym z zakresu szkoleń informatycznych. Szkolenia prowadzi z zaangażowaniem i entuzjazmem. Jej szkolenia wywołują emocje, pozytywne emocje.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jolanta Pawlik-Rusek

Jolanta Pawlik-Rusek

email: biuro@szkoleniazamiastem.pl

tel: 790307304

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa


Wskazówka, co należy zrobić aby móc skorzystać z ewentualnego dofinansowania:

 1. Przedsiębiorca/Pracownik poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na stronie Bazy Usług Rozwojowych.
 2. Po wybraniu szkolenia, prosimy o kontakt w celu rezerwacji miejsca.
 3. Przedsiębiorca zgłasza się do wybranego operatora i składa wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia.
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem.
 5. Operator rezerwuje dla przedsiębiorcy określoną pulę środków na dofinansowanie szkolenia w danym czasie – nadaje ID wsparcia przedsiębiorcy.
 6. Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi.
 7. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi – tworzony jest zapis na koncie przedpłaconym.
 8. Usługa rozwojowa jest realizowana.
 9. Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę.
 10. Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę.
 11. Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę.
 12. Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR.
 13. Operator płaci netto/brutto kwoty faktury.

Ważne! Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Informacje dodatkowe


Warto przeczytać, zanim podejmiesz decyzję:

 1. Szkolenie prowadzone będzie na najnowszej wersji programu MS Excel 2019
 2. W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia przedstawiony jest w godzinach dydaktycznych (1h=45min). W czas szkolenia wliczone są przerwy kawowe.
 3. Szkolenie realizowane jest przy min. 4 osobowej grupie.
 4. Szkolenie realizowane jest także w formie zdalnej.

Jeżeli interesuje Cię inna tematyka, inny poziom zaawansowania bądź inna miejscowość realizacji szkolenia, zapoznaj się z aktualną ofertą naszych szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=7198


Firma Szkolenia za Miastem zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione z powodu odwołania szkolenia.
 

Zastanawiasz się jeszcze nad wyborem szkolenia?
Poznaj nas bliżej!
http://www.szkoleniazamiastem.pl


Uczestnik szkolenia otrzymuje autorski skrypt szkoleniowy w formie elektronicznej, pendrive 8GB z ćwiczeniami, notatnik, długopis oraz 1-miesięczną opiekę poszkoleniową. Daje to możliwość kontaktu mailowego z trenerem prowadzącym szkolenie, umożliwiającego zadanie pytań dotyczących zrealizowanego materiału szkolenia i uzyskania pomocy w wykorzystaniu zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.      
Ciasteczka>