Usługa - 23. Szkoła Trenerska Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych

Logo Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

5/5 z 4 ocen

Tytuł 23. Szkoła Trenerska Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych

Numer usługi 2020/02/18/30043/532476

Dostawca usług Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

8 000,00 zł netto za osobę

8 000,00 zł brutto za osobę

37,04 zł netto za osobogodzinę

37,04 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkoła skierowana jest do:

 • osób działających w ramach organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji społecznych.
 • trenerów i trenerek z doświadczeniem trenerskim oraz do osób, które dopiero zaczynają swoją drogę trenerską
 • osób, dla których ważna jest podmiotowość uczestników, inicjowanie i wspieranie zmiany społecznej
 • osób, które chcą prowadzić skuteczne i atrakcyjne szkolenia
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 16
Data zakończenia rekrutacji: 15-05-2020
Liczba godzin usługi: 216
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Cykl zajęć w 23. Szkole Trenerskiej obejmuje:

 • 203 godziny szkoleniowe zajęć obligatoryjnych (9 sesji, 1 godz. szkoleniowa = 45 min.)
 • spotkania online
 • trening zadaniowy (przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pod superwizją) oraz indywidualne konsultacje - około 25-30 godzin,
 • stałym elementem każdej sesji będzie wykorzystanie narzędzi z zakresu nowych technologii pomocnych w pracy edukacyjnej,
 • zadania domowe do wykonania między sesjami zjazdowymi
 • ewaluacja szkoły

Superwizorka Szkoły: Agnieszka Zarzycka

Opis 23. Szkoły dostępny także na stronie ogłoszenia: https://stowarzyszeniestop.pl/23-szkola-trenerska-rekrutacja/

PROGRAM

1. Trening interpersolany (40 godz. szkol.)

 • Integracja osób uczestniczących w szkole
 • Doświadczenie działania procesu grupowego
 • Doświadczenie emocji w relacjach z innymi osobami
 • Doświadczenie wpływu swoich zachowań na działania i emocje innych osób
 • Rozwinięcie kompetencji interpersonalnych
 • Zrozumienie swoich relacji z grupą
 • Określenie mocnych stron w relacjach z innymi osobami
 • Otrzymanie informacji zwrotnych na temat wpływu własnych zachowań i działań na inne osoby

2. Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym i grupowym (17 godz. szkol.)

 • Trening interpersonalny – zmiana na poziomie indywidualnym i grupowym
 • Pogłębienie rozumienia procesu grupowego
 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności identyfikowania etapów procesu grupowego
 • Zwiększenie umiejętności wspierania grupy w przechodzeniu przez kolejne etapy procesu
 • Rozwijanie umiejętności identyfikowania ról grupowych i korzystania z nich w procesie rozwoju grupy

3. Metodologia i metodyka uczenia dorosłych oraz metody warsztatowe część 1. - Trener/ka
w roli organizatora/ki procesu uczenia się (17 godz. szkol.)

 • Metodologia a metodyka
 • Warunki sytuacji edukacyjnej
 • Uczenie się przez doświadczenie D. Kolba
 • Osoba prowadząca w różnych rolach: trener/ka, facilitator/ka, ekspert/ka, coacha
 • Stawianie celów edukacyjnych; cel doświadczenia a jego omówienie
 • Planowanie ćwiczeń z perspektywy stawianego celu
 • typologia metod, metody a proces grupowy i forma edukacji (szkolenie/ warsztat/ trening)
 • doświadczenie następujących  metod szkoleniowych: integracyjnych i aktywizujących

4. Metody szkoleniowe część 2. (17 godz. szkol.)

 • Doświadczenie metod szkoleniowych, m. in.: case study, scenki, gry symulacyjne - uczenie się ich samodzielnego tworzenia
 • Wykorzystanie nowych technologii w szkoleniach warsztatowych

5. Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych - Trener/ka w roli facylitatora/ki (17 godz. szkol.)

 • Pojęcia: moderacja, facylitacja
 • Zasady pracy z małą grupą – umiejętności facylitacyjne: zadawanie pytań, strukturyzowanie, podsumowywanie, prowadzenie dyskusji, włączanie, dbanie o zasady pracy grupowej;
 • Rozwijanie kompetencji facylitacyjnych potrzebnych do angażowania grupy, ujawniania potencjału wszystkich osób, koncentrowania sięwokół wspólnych celów
 • Metody pracy facylitacyjnej z małymi i z dużymi grupami
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas szkoleń zarówno prewencyjnie jak interwencyjnie
 • Doświadczenie roli facylitatora/ki i otrzymanie informacji zwrotnych o wykorzystanych umiejętnościach

6. Prezentacja trenerska - Trener/trenerka w roli eksperta/ki oraz coacha (26 godz. szkol.)

 • Uczenie się jako proces poznawczy i emocjonalny– podstawowe mechanizmy przydatne w uczeniu się i przyswajaniu treści
 • Poziomy przetwarzania treści (procesy uwagowe i poznawcze): od abstraktu do „Ja” a zaangażowanie w uczenie
 • Rozwój dwóch ról: eksperckiej i coachingowej -każda z osób uczestniczących będzie zarówno w roli eksperckiej, kiedy będzie przekazywać wiedzę iotrzymywać informacje zwrotną dot. swojego wystąpienia oraz w roli coacha: wspierania w refleksji i rozwoju umiejętności prezentacyjnych
 • Mini wykład jako metoda szkoleniowa – przygotowanie się, struktury dedukcyjne i indukcyjne w przekazywaniu wiedzy
 • OP w roli coacha: pytania rozwojowe i udzielanie informacji zwrotnej jako narzędzia pracy trenera w roli coacha na warsztacie

7. Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja (26 godz. szkol.)

 • Różne metody badania potrzeb
 • Określanie celów, efektów, treści, modułów szkoleniowych
 • Dobór metod do treści
 • Konstrukcja ćwiczeń, harmonogramowanie
 • Metody monitoringu procesu edukacji
 • Metody ewaluacji procesu edukacji
 • Zaprojektowanie programu szkoleniowego (każda osoba uczestnicząca indywidualnie)

8. Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego (26 godz. szkol.)

 • Dobór metod do treści, konstrukcja ćwiczeń, harmonogramowanie
 • Metody monitoringu procesu edukacji
 • Metody ewaluacji procesu edukacji

9. Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego oraz podsumowanie procesu uczenia się w Szkole (24 godz. szkol.)

 • Prezentacja wybranych ćwiczeń z programu treningu zadaniowego 
 • Współpraca w parze trenerskiej 
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • Doświadczenie roli trenerskiej podczas prowadzenia fragmentu szkolenia
 • Doświadczenie własnego stylu pracy i mocnych stron w roli trenerskiej
 • Zdobycie informacji rozwojowej informacji zwrotnej na temat własnego warsztatu i stylu pracy
 • Zwiększenie umiejętności planowania własnego rozwoju w oparciu o cele i otrzymane informacje zwrotne 

10. Trening zadaniowy - przeprowadzenie szkolenia pod superwizją (min. 8 godz. szkol.)

11. Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły (17 godz. szkol.)

 • Refleksja nad treningiem, zadaniowym, planowanie dalszego rozwoju oraz kodeks etyczny i najważniejsze wyzwania trenerskie – 1. dzień
 • ewaluacja szkoły (wywiad grupowy i indywidualne) – 2. dzień

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie online - zapoznawcze
Data realizacji zajęć
21-05-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie online
Data realizacji zajęć
21-06-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Trening interpersonalny
Data realizacji zajęć
08-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
10:30
Przedmiot / temat zajęć
Trening interpersonalny
Data realizacji zajęć
09-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Trening interpersonalny
Data realizacji zajęć
10-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Trening interpersonalny
Data realizacji zajęć
11-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym i grupowym
Data realizacji zajęć
01-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym i grupowym
Data realizacji zajęć
02-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Metodologia i metodyka uczenia dorosłych praz metody szkoleniowe (cz. 1) – Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Metodologia i metodyka uczenia dorosłych praz metody szkoleniowe (cz. 1) – Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody szkoleniowe (cz. 2)
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Metody szkoleniowe (cz. 2)
Data realizacji zajęć
18-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych – Trener/trenerka w roli facylitatora/ki
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych – Trener/trenerka w roli facylitatora/ki
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja trenerska – Trener/trenerka w roli eksperta/ki oraz w roli coacha/ki
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja trenerska – Trener/trenerka w roli eksperta/ki oraz w roli coacha/ki
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja trenerska – Trener/trenerka w roli eksperta/ki oraz w roli coacha/ki
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja
Data realizacji zajęć
15-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego
Data realizacji zajęć
19-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego
Data realizacji zajęć
20-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego
Data realizacji zajęć
21-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
08:30
Przedmiot / temat zajęć
Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
08:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem Szkoły jest przygotowanie kadr organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji społecznych do profesjonalnej, opartej na nowoczesnych metodach i technikach, pracy edukacyjnej z dorosłymi (szkolenia, warsztaty) nakierowanej na zmianę społeczną.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkoły uczestnik/uczestniczka:

WIEDZA:

 • Zna zasady uczenia się osób dorosłych
 • Zna i rozumie metodologię uczenia przez doświadczenie
 • Wie w jaki sposób formułować cele ogólne i szczegółowe szkolenia, określić zakres tematyczny szkolenia, jego metody realizacji z należytą starannością i zgodnie z aktualną wiedzą
 • Ma wiedzę dotyczącą procesu grupowego i jego wpływu na proces uczenia
 • Wie i rozumie w jaki sposób wpływa na grupę przyjmując określony styl budowania relacji w grupie
 • Zna różnorodne metody edukacyjne i wie, jakie je dostosować do realizowanego procesu edukacyjnego
 • Zna techniki komunikacji i facylitacji strukturyzujące i ułatwiające proces uczenia grupowego
 • Zna programy i aplikację wspierające proces uczenia,
 • Zna podstawy prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Potrafi przygotować program szkolenia i materiały dydaktyczne adekwatne do potrzeb edukacyjnych osób uczestniczących
 • Umie prowadzić szkolenie tworząc sytuacje edukacyjne poprzez umiejętne stosowanie metod aktywnych
 • Potrafi modyfikować metody i techniki szkoleniowe w zależności od celów edukacyjnych i potrzeb grupy
 • Umie korzystać z nowych mediów w pracy edukacyjnej stosując programy i aplikacji angażujące w proces uczenia
 • Potrafi uwzględnić i wykorzystać w pracy edukacyjnej doświadczenie uczestników
 • Potrafi stosować cykl uczenia przez doświadczenie D. Kolba
 • Potrafi przekazać wiedzę w sposób ułatwiający przetwarzanie informacji
 • Ma umiejętność samokształcenia się i dbania o jakość swojej pracy
 • Umie korzystać ze swoich kompetencji społecznych i komunikacyjnych by ułatwiać i wspierać proces uczenia
 • Potrafi stosować narzędzia komunikacyjne i facylitacyjne
 • Umie rozwiązywać trudne sytuacje na szkoleniu w sposób konstruktywny i nieobronny
 • Umie zastosować informację zwrotną.

POSTAWA:

 • Podmiotowo traktuje ludzi, prowadzi szkolenie w postawie szacunku i zrozumienia dla różnorodności i wrażliwości na inne osoby
 • Bierze współodpowiedzialność za rezultaty i jakość swoich działań, dba o jakość i rzetelność przekazywanych informacji podczas szkolenia
 • Jest świadomy wpływu swojej roli na proces grupowy i proces uczenia, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej
 • W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym Stowarzyszenia STOP
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 8 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 8 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 37,04 zł
Koszt osobogodziny brutto 37,04 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa, woj. mazowieckie

Trening interpersonalny: odbędzie się w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą (z noclegiem i pełnym wyżywieniem dla uczestników/czek), sesje 2-9 odbędą się w sali szkoleniowej w Warszawie, ul. Nowolipki 9 B (bez noclegu i wyżywienia, zapewniamy przerwę kawową w trakcie szkolenia)

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Zarzycka

Agnieszka Zarzycka

Trenerka, superwizorka STOP, coach, facylitatorka. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych, interpersonalnych i menedżerskich oraz współpracy grupowej. Facylituje procesy w biznesie i NGO, związane z: wprowadzaniem zmian w organizacjach, integracją, wymianą wiedzy, twórczym rozwiązywaniem problemów oraz z wypracowywaniem strategii zarządzania organizacją.
Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w szkoleniu i zarządzaniu.
Absolwentka IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Ewaluacji Programów Społecznych UW.
Superwizorka rekomendowana przez: PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne), STOP (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych),oraz przez Grupę TROP. Posiada rekomendacje trenerską I i II stopnia PTP oraz certyfikat coacha III stopnia metody TROP. Superwizorka, opiekunka merytoryczna oraz trenerka szkół trenerskich.

Zdjęcie Monika Hausman-Pniewska

Monika Hausman-Pniewska

Szkoli, doradza, animuje m.in. z zakresu działań organizacji pozarządowych, współpracy NGO z samorządem, rozwoju lokalnego, animowania społeczności lokalnych, komunikacji interpersonalnej. Prowadzi szkolenia trenerskie.
Aktywistka społeczna i inicjatorka wielu przedsięwzięć z wieloletnim doświadczeniem zarówno na sali szkoleniowej, jak i w pracy ze społecznościami lokalnymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które wspiera w rozwoju, szkoli i ceni. Zawodowo związana z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA.
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Superwizorka i trenerka rekomendowana przez STOP (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych). Trenerka w szkoła trenerskich.

Zdjęcie Barbara Chruślicka

Barbara Chruślicka

Trening interpersonalny i intrapersonalny, Coaching zespołowy, Inteligencja i rozwój emocjonalny, Komunikacja, Asertywność, Procesy grupowe, Rozwiązywanie konfliktów z elementami mediacji, Motywowanie – analiza potencjału zespołu, Facylitacja – rozumienie zasad i narzędzia, Szkolenia trenerskie, Superwizja trenerska
Ponad 23 lata pracy w obszarze szkoleń i konsultacji (19 lat w biznesie). Oprócz pracy w biznesie szkoli, superwizuje i coachuje nauczycieli i dyrektorów szkół, służby publiczne (Radni, Policja, Straż Miejska, urzędnicy gminni), wspiera w rozwoju organizacje pozarządowe i indywidualne osoby.
Uniwersytet Jagielloński: Resocjalizacja;
Podyplomowe, Uniwersytet Gdański: Superwizja Animacji Współpracy Środowiskowej;
Superwizorka i trenerka rekomendowana przez: PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne), STOP (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych). Trenerka w szkoła trenerskich.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Sierzputowska

Paulina Sierzputowska

email: paulina@stowarzyszeniestop.pl

tel: +48 724 737 117

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Do  uczestniczenia  w  23.  Szkole  Trenerskiej  mają  prawo  osoby,  które  spełniają  poniższe  warunki: 

a. złożyły ankietę zgłoszeniową w wyznaczonym terminie, 

b. zostały zakwalifikowane przez komisję rekrutacyjną do II etapu rekrutacji (w składzie: Superwizorka Szkoły, koordynator Szkoły),  

c. uczestniczyły  w  rozmowach  kwalifikacyjnych  (prowadzonych  przez  komisję w składzie: Superwizorka Szkoły, członek/członkini Rady Superwizorów),  

d. otrzymały potwierdzenie uczestnictwa oraz dokonały wymaganych opłat. 

Informacje dodatkowe

Warunki ukończenia Szkoły:

 • obecność na zajęciach
 • skonsultowanie merytoryczne programu treningu zadaniowego z superwizorem/ką lub trenerami/kami STOP specjalizującymi się w danej dziedzinie,
 • przesłanie programu i scenariusza zajęć wg podanego wzoru na co najmniej dwa tygodnie przed superwizowanym treningiem,
 • wykonywanie zadań domowych między sesjami zjazdowymi,
 • przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach treningu zadaniowego,
 • udział w badaniu ewaluacyjnym na zakończenie szkoły

Szczegółowe zasady uczestnictwa dostępne są w regulaminie:  REGULAMINIE UCZESTNICTWA (pdf)

 

Kadra Trenerska:

 • Agnieszka Zarzycka - Superwizorka Szkoły
 • Barbara Chruślicka
 • Monika Hausman-Pniewska
 • Piotr Henzler
 • Agnieszka Książek
 • Agata Teutsch

Opis kadry dostępny na: https://stowarzyszeniestop.pl/23-szkola-trenerska-rekrutacja/

Ciasteczka>