Usługa - Kurs prawa jazdy kat. A. Kierunek kariera.

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Szkoła Luz J.Zaworski, M.Świerczek sp.j.

4.5/5 z 471 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. A. Kierunek kariera.

Numer usługi 2020/02/12/12756/529961

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Szkoła Luz J.Zaworski, M.Świerczek sp.j.

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 100,00 zł netto za osobę

2 100,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A. Usługa również adresowana do uczestników projektu Kierunek Kariera.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 04-03-2020
Liczba godzin usługi: 70
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 maja 2011r , numer NP.546.10.2011.IK
Zakres uprawnień: Kursy prawa jazdy kat. A

Ramowy program usługi

Pokaż program

 

Kurs prawa jazdy kategorii A

Kurs podstawowy obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych lekcyjnych tj. 30 godzin zegarowych.

Jest to kurs rozszerzony o zwiększonej liczbie godzin praktycznej nauki jazdy(minimum wymagane przepisami wynosi 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin nauki jazdy)

W zajęciach teoretycznych realizowane są następujące tematy z podziałem na liczbę godzin

1.Przepisy ruchu drogowego - 22 godziny

2.Technika kierowania pojazdem -2 godziny

3. Budowa pojazdu - 2 godziny

4.Zajęcia z udzielania pomocy przedlekarskiej - 4 godziny

RAZEM 30 godzin

Zajęcia praktyczne - nauka jazdy obejmuje tematykę określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn.4 marca 2016r z podziałem na :

1. Plac manewrowy:

- przygotowanie do jazdy i sprawdzenie podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

- slalom wolny, slalom szybki, omijanie przeszkody, jazda po łukach w kształcie cyfry 8

-ruszanie z miejsca na wzniesieniu

2. Ruch drogowy:

-wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

-jazda drodami dwukierunkowymi jednojezdnymi

-jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdnymi

- jazda drogami jednokierunkowymi

-przejazd przez skrzyżowanie (różne typy skrzyżowań)

-przejazd przez przejścia dla pieszych

-wykonanie manewrów; wymijania, omijania, wyprzedzania, zmiany pasów, zmiany kierunku,zawracanie na skrzyżowaniu

- hamowanie od prędkosci 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu

- hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

-zmiana biegów własciwa dla energooszczędnej jazdy, hamowanie silnikiem

RAZEM 30 godzin, liczba godzin realizowanych w poszczególnych tematach jest dostosowana indywidualnie do predyspozycji osoby szkolonej.

 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 1-5 pojęcia podstawowe, znaki drogowe.
Data realizacji zajęć
04-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 6-10 znaki drogowe.
Data realizacji zajęć
05-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 11-14 zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Data realizacji zajęć
06-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 15-18 sygnały świetlne, włączanie się do ruchu, prędkość i hamowanie, manewry na drodze.
Data realizacji zajęć
09-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 19-22 manewry na drodze, przecinanie się kierunków ruchu.
Data realizacji zajęć
10-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 23-26 zatrzymanie, postój, przewóz dzieci, używanie pasów, alkohol i inne używki, punkty karne.
Data realizacji zajęć
11-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 27-30 technika kierowania pojazdem, budowa pojazdu, kryteria egzaminacyjne.
Data realizacji zajęć
13-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego poruszania się motocyklem w ruchu drogowym.

Efekty uczenia się

Zdobycie wiedzy i umięjętności pozwalających na poruszanie się pojazdem kat A w ruchu drogowym w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, potwierdzony pozytywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ignacego Mościckiego 4, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Zaworski

Jan Zaworski

Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat A
Uprawnienia instruktora nauki jazdy kat A ponad 25 lat
średnie
Prowadzenie około 20 kursów prawa jazdy kat A rocznie

Zdjęcie Marian Świerczek

Marian Świerczek

Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat A
Uprawnienia instruktora prawa jazdy kat A od 19 lat
wyższe
Prowadzenie około 20 kursów prawa jazdy kat A rocznie

Zdjęcie Mieczysław Grabowski

Mieczysław Grabowski

Prowadzenie praktycznej i teoretycznej nauki jazdy na kursach prawa jazdy kat A
Uprawnienia instruktora nauki jazdy kat A ponad 5 lat
wyższe
szkolenie praktyczne na kursach prawa jazdy kat A około 40 osób rocznie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dagmara Soból-Pawłowska

Dagmara Soból-Pawłowska

email: biuro@luzosk.pl

tel: +48 601 294 360

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

W kursie mogą uczestniczyć osoby które osiągnęły wymagany wiek tj. 3 miesiace przed 24 rokiem życia i uzyskały profil kandydata na kierowcę w Starostwie Powiatowym właścicwym ze względu na miejsce zamieszkania.Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną "Egzamin Państwowy" kat.A. w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie

Informacje dodatkowe

Usługa jest realizowana w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na finansowanie szkoleń bonami  w ramach projektu "Kierunek Kariera" działanie "Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych".Osoba szkolona pokrywa 13 procent kosztów szkolenia oraz koszt egzaminów państwowych. Egzamin następuje w ciągu 30 dni od zakończenia kursu, termin wyznacza ośrodek nauki jazdy.

Dodatkowe osoby prowadzące szkolenie: Bilkowski Bogumił, Potępa Michał

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem i odbędzie się w okresie od 14.03.2020r. do 11.06.2021r . Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu.

Podręcznik kursanta kat A, płyta DVD z testami egzaminacyjnymi

Ciasteczka>