Usługa - Prawo jazdy kat.C i C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona, wózki widłowe, ADR-P, ADR-C, nalewaki, opłata za badania i za pierwsze egzaminy państwowe

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP"
Maciej Paweł Zaręba

4.6/5 z 1047 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat.C i C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona, wózki widłowe, ADR-P, ADR-C, nalewaki, opłata za badania i za pierwsze egzaminy państwowe

Numer usługi 2020/02/11/14017/529618

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Miejsce usługi Wasilków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

12 200,00 zł netto za osobę

12 200,00 zł brutto za osobę

42,66 zł netto za osobogodzinę

42,66 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową usługi stanowią:

• osoby, które ukończyły 20 lat i 9 miesięcy,

• posiadające prawo jazdy kategorii B,

• które zamierzające uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w zakresie przewozu drogowego rzeczy,

• zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 13-03-2020
Liczba godzin usługi: 286
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa o charakterze szkoleniowym pozwala na nabycie umiejętności niezbędnych:

- przy wykonywaniu prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego,
- przy prowadzeniu i obsługiwaniu pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej bloku programowego kat. C1,C1+E,C,C+E,

- przy prowadzeniu i obsługiwaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR),

- przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych (NO),

- przy prowadzeniu i obsługiwaniu pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kategorii C,C+E,

- przy prowadzeniu i obsługiwaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym kat. II WJO. 

KURS W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. C i C+E

Zajęcia praktyczne kat. C – 20 godz., kat. C+E – 25 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

1. Nauka jazdy na placu manewrowym.

2. Nauka jazdy w ruchu drogowym.

Łącznie: 45 godz.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ W ZAKRESIE KAT. C1,C1+E,C,C+E

Część podstawowa – 97 godz. (T), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

- poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – 15 godz.

- poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – 15 godz.

2. Stosowanie przepisów.

- poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad – 15 godz.

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

- uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 15 godz.

- umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 7 godz.

- umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – 10 godz.

- świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych - 5 godz.

- umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych - 10 godz.

- umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 5 godz.

Część specjalistyczna – 33 godz. (T), 10 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

- umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego

użytkowania pojazdu – 11 godz.(T), 5 godz. (C), 2 godz. (P)

- umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 1,5 godz. (T), 0,5 godz. (C), 8 godz. (P)

2. Stosowanie przepisów.

- poznawanie przepisów regulujących przewóz towarów – 10 godz. (T)

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

- poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji  rynku – 5 godz. (T)

Łącznie: 140 godz.

KURS OPERATORA WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH KAT. II-WJO

Zajęcia teoretyczne – 21 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45min.

1. Ogólne wiadomości o dozorze technicznym – 1 godz.

2. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu – 1 godz.

3. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących wózki – 1 godz.

4. Parametry eksploatacyjne wózków (udźwig, wysokość podnoszenia, prędkość jazdy itd.) – 2 godz.

5. Pojęcie stateczności wózka i co może spowodować utratę stateczności – 1 godz.

6. Rodzaje i budowa wózków – 2 godz.                                 

7. Mechanizmy wózków oraz ich budowa i działanie – 2 godz.

8. Wyposażenie elektryczne i hydrauliczne wózków – 1 godz.

9. Urządzenia zabezpieczające w wózkach oraz ich sprawdzanie – 1 godz.

10. Obsługa wózków: czynności przed przystąpieniem do pracy, czynności w trakcie pracy, czynności po zakończeniu pracy, czynności zabronione – 2 godz.

11. Praca w specyficznych warunkach pracy: jazda po wzniesieniach, praca w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, podnoszenie osób w platformach roboczych – 1 godz.

12. Zasada bezpiecznej eksploatacji wózka zasilanego gazem LPG, CNG oraz bezpieczna wymiana butli i tankowanie urządzenia – 2 godz.

13. BHP przy obsłudze wózków oraz warunki bezpiecznej pracy i transportu ładunków – 2 godz.

14. Niebezpieczne uszkodzenia i nieszczęśliwe wypadki przy wózkach oraz procedury postępowania – 2 godz.

Zajęcia praktyczne – 14 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 45min.

1. Rodzaje i budowa wózków – 1 godz.

2. Mechanizmy wózków oraz ich budowa i działanie – 1 godz.

3. Wyposażenie elektryczne i hydrauliczne wózków – 1 godz.

4. Urządzenia zabezpieczające w wózkach oraz ich sprawdzanie – 1 godz.

5. Obsługa wózków: czynności przed przystąpieniem do pracy, czynności w trakcie pracy, czynności po zakończeniu pracy, czynności zabronione – 2 godz.

6. Zasada bezpiecznej eksploatacji wózka zasilanego gazem LPG, CNG oraz bezpieczna wymiana butli i tankowanie urządzenia – 2 godz.

7. BHP przy obsłudze wózków oraz warunki bezpiecznej pracy i transportu ładunków – 6 godz.

Łącznie: 35 godz.

KURS ADR POCZĄTKOWY, SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS.

Zajęcia teoretyczne – 24 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45 min.

Podstawy transportu drogowego ładunków (12 godz.)

Organizacja transportu drogowego (12 godz.)

Zajęcia praktyczne – 1 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 45min.

- Oznakowanie i mocowanie ładunku, oznakowanie i wyposażenie pojazdu, wykorzystanie wyposażenia pojazdu, poprawność wypełniania dokumentów przewozowych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru, postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii – 1 godz.

Łącznie: 25 godz.

KURS ADR POCZĄTKOWY, SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH.

Zajęcia teoretyczne – 16 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45 min.

Pojazdy drogowe (16 godz.):

- Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku – 3 godz.

- Szczególne wymagania dotyczące pojazdów – 4 godz.

- Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern – 3 godz.

- Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych – 6 godz.

Zajęcia praktyczne – 1 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 45min.

- Oznakowanie i mocowanie ładunku, oznakowanie i wyposażenie pojazdu, wykorzystanie wyposażenia pojazdu, poprawność wypełniania dokumentów przewozowych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru, postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

Łącznie: 17 godz.

NALEWAKI - KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH KL. 2, 3, 8 I 9 

Zajęcia teoretyczne – 16 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45min.

1. Cel szkolenia – 1 godz.

2. Zagadnienia związane z dozorem technicznym – 4 godz.

3. Zagadnienia konstrukcyjne – 5 godz.

4. Zagadnienia obsługi oraz bezpieczeństwa pracy – 6 godz.

Zajęcia praktyczne – 8 godz. (praktyka) 1 godz. trwa 45min.

1. Zasady udzielania pierwszej pomocy – 2 godz.

2. Budowa, zabezpieczenia oraz bezpieczna eksploatacja urządzeń NO – 6 godz.

Łącznie: 24 godz.

Pozostali wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne: Borzym Waldemar, Golonko Wiktor, Golonko Piotr,  Gregorczuk Jan, Hajduczyk Krzysztof, Ignatowicz Bartosz, Komorowski Jan, Lulewicz Janusz,  Orłowski Krzysztof, Owsieniuk Jan, Pawlak Andrzej, Potocki Paweł,  Supronowicz Andrzej, Weremiuk Marcin, Zaręba Krzysztof, Zaręba Stanisław, Załuska Marek.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
11-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
12-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - wózki widłowe
Data realizacji zajęć
12-05-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
13-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - wózki widłowe
Data realizacji zajęć
13-05-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
14-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - wózki widłowe
Data realizacji zajęć
14-05-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
15-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
16-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
18-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
19-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
20-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
21-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ADR podstawa
Data realizacji zajęć
22-05-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ADR podstawa
Data realizacji zajęć
23-05-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - nalewaki
Data realizacji zajęć
23-05-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ADR podstawa
Data realizacji zajęć
24-05-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - nalewaki
Data realizacji zajęć
24-05-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ADR cysterna
Data realizacji zajęć
26-05-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ADR cysterna
Data realizacji zajęć
27-05-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
29-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
01-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
02-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
03-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
04-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
05-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
06-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
08-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
09-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
10-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
12-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
17-06-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia podsumowujące szkolenie
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik usługi po jej zakończeniu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego. W trakcie kursu zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do obsługi i użytkowania wózków widłowych. Powinien zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej uprawniające do przewozu rzeczy. Podczas trwania usługi odbędzie szkolenie i zdobędzie uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR-P i do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach ADR-C oraz odbędzie kurs na nalewaki czyli napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych.

Po zrealizowaniu usługi i zakończeniu kursu uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, czyli:
- będzie posiadał uporządkowaną wiedzę: o Urzędzie Dozoru Technicznego, na temat budowy oraz bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z mechanicznym napędem podnoszenia, na temat przepisów dotyczących prawa ruchu drogowego jak i transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy odnośnie przepisów BHP, ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy a także odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pracowniczych oraz drogowych związanych z niewłaściwą obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z mechanicznym napędem podnoszenia, na temat przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas, w cysternach a także będzie posiadał wiadomości o napełnianiu i opróżnianiu zbiorników transportowych klasy 2,3,8 i 9.
- będzie posiadał umiejętności: racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego obsługiwania wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z mechanicznym napędem podnoszenia, właściwego i bezpiecznego rozmieszczenia przemieszczanego ładunku, racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia oraz obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E, obsługi urządzeń nawigacyjnych oraz tachografów, planowania i doboru tras właściwych do wykonania przewozu drogowego, odczytywania map drogowych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych powstałych w związku z wykonywanym zawodem.
- w zakresie kompetencji społecznych będzie posiadał umiejętność dalszego rozwoju samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej, będzie posiadał umiejętność organizacji czasu pracy i współpracy w zespole, będzie posiadał świadomość dalszego rozwoju i samokształcenia się, będzie potrafił przewidywać większość skutków podejmowanych działań, będzie świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkoleń z usługi uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z

- wykonywaniem transportu drogowego rzeczy,

- wykonywaniem pracy na stanowisku kierowcy zawodowego,

- wykonywaniem pracy na stanowisku operatora urządzeń transportu bliskiego, 

- wykonywaniem pracy przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych,  

- wykonywaniem pracy przy przewozie materiałów niebezpiecznych,. 

Ukończenie poszczególnych kursów wchodzących w skład całej usługi umożliwi kursantowi przystąpienie do egzaminów państwowych zdawanych przed Komisjami Egzaminacyjnymi powołanymi przez odpowiednie organy. 

Po zakończeniu całego szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu:

- kursu na prawo jazdy kat. C, CE (wzór własny),

- kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kat. C1,C1+E,C,C+E(wzór własny),

- kursu obsługi wózków widłowych (wzór własny),

- kursu ADR początkowego, szkolenie w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (wzór własny),

- kursu ADR początkowego, szkolenie w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w  cysternach (wzór własny),

- kursu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych - nalewaki (wzór własny). 

Powyższe zaświadczenia wystawi OSK FILIP. 

Dodatkowo uczestnik otrzyma zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. 2017 poz. 1678).

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

- Starosta wydaje prawo jazdy kat. C,C+E,
- Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej,
- Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszkoleniu kierowcy,
- TDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (nalewaki),
- UDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (wózek).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starostwo Powiatowe
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 12 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 12 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 42,66 zł
Koszt osobogodziny brutto 42,66 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie

Niektóre zajęcia mogą odbywać się w lokalizacji 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 7 16-400 Suwałki, ul. Utrata 1b 06-521 Stare Kosiny Stare Kosiny 50

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Józef Kujawa

Józef Kujawa

Posiada uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. A,B,C,BE,CE,T Ukończenie kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Ukończenie kursu dla kierowników wydziałów obsługi bieżącej i diagnostyki
jako instruktor - wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 40 lat
wyższe
od 1974 roku szkolenie kandydatów na kierowców

Zdjęcie Marek Załuska

Marek Załuska

wykładowca/instruktor
9 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i zajęć praktycznych
policealne
Prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych od 9 lat z zakresu szkoleń kwalifikacyjnych między innymi uprawniających do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Zdjęcie Maciej Paweł Zaręba

Maciej Paweł Zaręba

Certyfikat metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych oraz prowadzenie nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
Ukończenie seminarium dotyczącego metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie bezpiecznej wymian butli gazowej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym Certyfikat ukończenia seminarium dla osób organizujących szkolenia na kursach operatorów żurawi przeładunkowych
Ukończenie szkolenia dla wykładowców w zakresie ,, Prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy’’
Certyfikat ukończenia kursu trenera – wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kwalifikacje do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego

jako przedsiębiorca i instruktor / wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 14 lat.
wyższe - kierunek Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
od 2004 roku szkoli kandydatów na kierowców i kierowców.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Maciej Paweł Zaręba

Maciej Paweł Zaręba

email: biuro.filip@o2.pl

tel: +48 694 695 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Z usługi mogą korzystać osoby: 

• zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego,

• przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,

• albo niebędące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• które otrzymały dofinansowanie w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

  • Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wyda profil kandydata na kierowcę (PKK)
  • zajęcia na kursach oprócz osób wymienionych w karcie usługi mogą prowadzić inni wykładowcy i instruktorzy.
  • cena usługi 12 200 zł w tym opłata za badania oraz za pierwsze egzaminy państwowe: kat. C – 230zł, kat. C+E – 245zł, koszt egzaminu z kwalifikacji–50zł, wózki i nalewaki-171,94zł, ADR–40zł, zaśw.kwal. ADR 50,50zł, opłata za wydanie prawa jazdy 100,50zł.

UWAGA

  • zaj. prak. z prawa jazdy kat.C,CE będą ustalane indywidualnie z instruktorami, 
  • zaj. prak. z kwalifikacji, ADR, nalewaków, wózków widłowych będą ustalane indywidualnie z instruktorami po odbyciu zajęć teoretycznych,
  • różnice w liczbie godzin wynikają z długości czasu trwania jednostki lekcyjnej:

- przy prawie jazdy, ADR, wózkach, nalewakach długość jednostki lekcyjnej (zaj. teoret.) wynosi 45min (np. 10godz. lekcyjnych = 7,5godz. zegarowej)
- przy kwalifikacji długość jednostki lekcyjnej (zaj. teoret.) wynosi 60 min.

  •  książka "Vademecum Kierowcy Zawodowego" Sebastian Paluch LIWONA,
  • książka "ADR podręcznik 2017-2019" GRUPA IMAGE,
  • książka "ADR wyciąg z umowy europejskiej 2017-2019" GRUPA IMAGE,
  • książka "Wózki widłowe" GRUPA IMAGE. 

 

Ciasteczka>