Usługa - Prawo jazdy kat.D, KWPC, KWuPD, ADR-P, ADR-C, nalewaki, HDS, badania, opłata za pierwsze egzaminy państwowe

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP"
Maciej Paweł Zaręba

4.6/5 z 1047 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat.D, KWPC, KWuPD, ADR-P, ADR-C, nalewaki, HDS, badania, opłata za pierwsze egzaminy państwowe

Numer usługi 2020/02/03/14017/525549

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Miejsce usługi Wasilków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zawieszona

PLN

12 600,00 zł netto za osobę

12 600,00 zł brutto za osobę

40,00 zł netto za osobogodzinę

40,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową usługi stanowią:

• osoby, które ukończyły 23 lata i 9 miesięcy,

• posiadające prawo jazdy kategorii B,C,

• które zamierzają uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w zakresie przewozu drogowego rzeczy i osób,

• zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 29-02-2020
Liczba godzin usługi: 315
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURS PRAWA JAZDY KAT. D (mając kat. C)
Zajęcia praktyczne kat. D – 40 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.
1. Nauka jazdy na placu manewrowym.
2. Nauka jazdy w ruchu drogowym.
Łącznie: 40 godz.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ W ZAKRESIE KAT. C1,C1+E,C,C+E

Część podstawowa – 97 godz. (teoria), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

- poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – 15 godz.

- poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – 15 godz.

2. Stosowanie przepisów.

- poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad – 15 godz.

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

- uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 15 godz.

- umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 7 godz.

- umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – 10 godz.

- świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych - 5 godz.

- umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych - 10 godz.

- umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 5 godz.

Część specjalistyczna – 33 godz. (teoria), 10 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

- umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – 11 godz.(teoria), 5 godz. (ćwiczenia), 2 godz. (praktyka)

- umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 1,5 godz. (teoria), 0,5 godz. (ćwiczenia), 8 godz. (praktyka)

2. Stosowanie przepisów.

- poznawanie przepisów regulujących przewóz towarów – 10 godz. (teoria)

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

- poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji  rynku – 5 godz. (teoria)

Łącznie: 140 godz.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ PRZYSPIESZONEJ W ZAKRESIE KAT. D1,D1+E,D,D+E

Część specjalistyczna – 32,5 godz. (T), 2,5 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

- umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 6,5 godz.(teoria),

- umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa – 7 godz. (teoria), 3 godz. (ćwiczenia), 45min (praktyka)

- umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymogami przepisów bhp – 5,5 godz. (teoria), 1 godz. (ćwiczenia), 15min. (praktyka)

2. Stosowanie przepisów.

- poznawanie przepisów regulujących przewóz pasażerów – 6 godz. (teoria)

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

- poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego. – 5 godz. (teoria)

Łącznie: 35 godz.

KURS ADR POCZĄTKOWY, SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS.

Zajęcia teoretyczne – 24 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45 min.

Podstawy transportu drogowego ładunków (12 godz.)

Organizacja transportu drogowego (12 godz.)

Zajęcia praktyczne – 1 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 45min.

- Oznakowanie i mocowanie ładunku, oznakowanie i wyposażenie pojazdu, wykorzystanie wyposażenia pojazdu, poprawność wypełniania dokumentów przewozowych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru, postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii – 1 godz.

Łącznie: 25 godz.

KURS ADR POCZĄTKOWY, SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH.

Zajęcia teoretyczne – 16 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45 min.

Pojazdy drogowe (16 godz.):

- Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku – 3 godz.

- Szczególne wymagania dotyczące pojazdów – 4 godz.

- Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern – 3 godz.

- Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych – 6 godz.

Zajęcia praktyczne – 1 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 45min.

- Oznakowanie i mocowanie ładunku, oznakowanie i wyposażenie pojazdu, wykorzystanie wyposażenia pojazdu, poprawność wypełniania dokumentów przewozowych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru, postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

Łącznie: 17 godz.

NALEWAKI - KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH KL. 2, 3, 8 I 9 

Zajęcia teoretyczne – 16 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45min.

1. Cel szkolenia – 1 godz.

2. Zagadnienia związane z dozorem technicznym – 4 godz.

3. Zagadnienia konstrukcyjne – 5 godz.

4. Zagadnienia obsługi oraz bezpieczeństwa pracy – 6 godz.

Zajęcia praktyczne – 8 godz. (praktyka) 1 godz. trwa 45min.

1. Zasady udzielania pierwszej pomocy – 2 godz.

2. Budowa, zabezpieczenia oraz bezpieczna eksploatacja urządzeń NO – 6 godz.

Łącznie: 24 godz.

KURS OPERATORA ŻURAWI PRZENOŚNYCH KAT. II-Ż

Zajęcia teoretyczne – 22 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45min.

1. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.

2. Ogólne wiadomości o dźwignicach – 1 godz.

3. Budowa i działanie. Elementy i zespoły żurawi - 4 godz.

4. Zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych. Urządzenia zabezpieczające – 4 godz.

5. Eksploatacja żurawia. Obowiązki operatora -  6 godz.

6. Obsługa zawiesi – 1 godz.

7. BHP – 4 godz.

Zajęcia praktyczne – 12 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 45min.

1. Czynności przed przystąpieniem do pracy – 3,5 godz.

2. Sterowanie mechanizmami roboczymi – 8,5 godz.

Łącznie: 34 godz.

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
20-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
21-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
22-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
23-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
27-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
28-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
29-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
01-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
05-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
06-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
07-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
08-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
12-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
13-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
14-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
15-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
19-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
20-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
21-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
22-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - HDS
Data realizacji zajęć
28-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - HDS
Data realizacji zajęć
29-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - nalewaki
Data realizacji zajęć
04-04-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - nalewaki
Data realizacji zajęć
05-04-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ADR podstawy
Data realizacji zajęć
17-04-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ADR podstawy
Data realizacji zajęć
18-04-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ADR podstawy
Data realizacji zajęć
19-04-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ADR cysterny
Data realizacji zajęć
24-04-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - ADR cysterny
Data realizacji zajęć
25-04-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Każdy uczestnik po zakończeniu usługi powinien:
- posiadać wiedzę na temat wykonywania prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego, prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kategorii D, prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej bloku programowego
kat. C1,C1+E,C,C+E, prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej bloku programowego kat. D1,D1+E,D,D+E, prowadzenia i obsługiwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR), obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych (NO), obsługi i użytkowania żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS);
- posiadać umiejętności potrzebne do wykonywania prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego, prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kategorii D, prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej bloku programowego kat. C1,C1+E,C,C+E, prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej bloku programowego kat. D1,D1+E,D,D+E, prowadzenia i obsługiwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR), obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych (NO), obsługi i użytkowania żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS);
- w zakresie kompetencji społecznych tendencje do dalszego rozwoju, samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej, nabędzie umiejętność organizacji czasu pracy i współpracy w zespole, będzie potrafił przewidywać większość skutków podejmowanych działań, będzie świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkoleń z usługi uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z

- wykonywaniem transportu drogowego osób,

- wykonywaniem pracy na stanowisku kierowcy zawodowego autobusu,

- wykonywaniem pracy przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego,  

- wykonywaniem pracy przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych,  

- wykonywaniem pracy przy przewozie materiałów niebezpiecznych (ADR).  

Ukończenie poszczególnych kursów wchodzących w skład całej usługi umożliwi kursantowi przystąpienie do egzaminów państwowych zdawanych przed Komisjami Egzaminacyjnymi powołanymi przez odpowiednie organy. 

Po zakończeniu całego szkolenia i zdaniu egzaminów wewnętrznych uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu:

- kursu na prawo jazdy kat. D (wzór własny),

- kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kat. C1,C1+E,C,C+E (wzór własny),

- kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie kat. D1,D1+E,D,D+E (wzór własny),

- kursu na przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR) (wzór własny),

- kursu na obsługę urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych (NO) nalewaki (wzór własny),

- kursu na obsługę żurawii przenośnych HDS (wzór własny). 

Powyższe zaświadczenia wystawi OSK FILIP. 

Dodatkowo uczestnik otrzyma zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. 2017 poz. 1678).

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

- Starosta wydaje: prawo jazdy kat. D,
- Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej,
- Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszkoleniu kierowcy,
- TDT wydaje zaśw.kwalifikacyjne (nalewaki),
- UDT wydaje zaśw.kwalifikacyjne (HDS).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starostwo Powiatowe
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 12 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 12 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 40,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 40,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie

Niektóre zajęcia mogą odbywać się w lokalizacji 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 7 05-621 Stare Kosiny,

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wiktor Golonko

Wiktor Golonko

Szkolenie kandydatów na kierowców kategorii A1,A2,A,B,C,CE,D oraz T.
Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców zawodowych.
Instruktor - wykładowca w zawodzie od 33 lat
średnie techniczne
Praca w zawodzie instruktora od 1986 roku.

Zdjęcie Maciej Paweł Zaręba

Maciej Paweł Zaręba

Certyfikat metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych oraz prowadzenie nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
Ukończenie seminarium dotyczącego metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie bezpiecznej wymian butli gazowej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym Certyfikat ukończenia seminarium dla osób organizujących szkolenia na kursach operatorów żurawi przeładunkowych
Ukończenie szkolenia dla wykładowców w zakresie ,, Prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy’’
Certyfikat ukończenia kursu trenera – wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kwalifikacje do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego

jako przedsiębiorca i instruktor / wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 14 lat.
wyższe - kierunek Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
od 2004 roku szkoli kandydatów na kierowców i kierowców.

Zdjęcie Paweł Potocki

Paweł Potocki

Transport Drogowy osób i rzeczy.
Uwarunkowania socjalne pracy kierowcy - czas pracy kierowców, stosowanie i obsługa tachografów, wykrywanie manipulacji.
Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR).
Przewozy ponad gabarytowe.
Odpowiedzialność uczestników przewozu drogowego.
Zabezpieczenie ładunku.
Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przesłuchań z zakresu transportu drogowego.
Przepisy odnośnie kształcenia i wymagań w stosunku do kierowców zawodowych.


5 lat stażu w zawodzie kierowcy zawodowego na trasach międzynarodowych.
Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego od ponad 5 lat.

Studia wyższe - kierunek Administracja w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku
XIII edycja kursu specjalistycznego ITD II stopnia - laureat drugiego miejsca w edycji

Dwuletni staż w szkoleniu kierowców i kandydatów na kierowców.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Maciej Paweł Zaręba

Maciej Paweł Zaręba

email: biuro.filip@o2.pl

tel: +48 694 695 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Z usługi mogą korzystać osoby: 

• zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego,

• przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,

• albo niebędące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• które otrzymały dofinansowania w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

  • Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wyda profil kandydata na kierowcę (PKK)
  • ze względu na dużą ilość osób prowadzących szkolenia organizowane przez naszą firmę, zajęcia na kursach oprócz osób wymienionych w karcie usługi mogą prowadzić inni wykładowcy i instruktorzy.
  • cena usługi 12 600 zł w tym opłata za badania oraz za pierwsze egzaminy państwowe: kat.D–230zł, koszt egzaminu z kwalifikacji–50zł,HDS i nalewaki–171,94zł ,ADR–40zł,zaśw.kwal.ADR 50,50zł, opłata za wydanie prawa jazdy 100,50zł.

UWAGA

  • zaj. prakt. z prawa jazdy kat.D, kwalifikacji, ADR, nalewaków, HDS będą ustalane indywidualnie z instruktorami po odbyciu zajęć teoretycznych,
  • różnice w liczbie godzin wynikają z długości czasu trwania jednostki lekcyjnej:

- przy prawie jazdy, ADR, nalewakach, HDS długość jednostki lekcyjnej (zajęć teoretycznych) wynosi 45min (np. 10 godz. lekcyjnych = 7,5 godz. zegarowej)
- przy kwalifikacji długość jednostki lekcyjnej (zajęć teoretycznych) wynosi 60 min.

  • książka "Vademecum Kierowcy Zawodowego" Sebastian Paluch LIWONA,
  • książka "ADR podręcznik 2017-2019" GRUPA IMAGE,
  • książka "ADR wyciąg z umowy europejskiej 2017-2019" GRUPA IMAGE,
  • książka "Żurawie przeładunkowe typu HDS" Ryszard Tuchliński LIWONA,
Ciasteczka>