Usługa - Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący A1 (moduł 3)

Logo Techpal sp. z o. o.

4.8/5 z 838 ocen

Tytuł Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący A1 (moduł 3)

Numer usługi 2020/01/30/7404/523371

Dostawca usług Techpal sp. z o. o.

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

100,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dla osób chcących nabyć umiejętność posługiwania się językiem angielskim

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 22-02-2021
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Przysłówki częstotliwości i wyrażenia z every, obowiązki w pracy i częstotliwość ich wykonywania

2. Miasto i miejsca (Urząd Miasta, US, ZUS, Poczta) w mieście w którym prowadzę firmę; struktura there is/there are (zdania twierdzące)

3. Miasto i miejsca w mieście (cd.), struktura there is/there are (pytania i odpowiedzi)

4. Dialog w instytucjach z którymi współpracuję prowadząc firmę

5. Ubrania, kolory - strój właściwy w pracy

6. Obowiązki w pracy

7. Umiejętności potrzebne w pracy, użycie czasownika ‘can’

8. Pytanie o drogę i określanie drogi

9. Narzędzia elektroniczne potrzebne w pracy

10. Powtórzenie wiadomości - test sprawdzający nabyte kompetencje.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
23-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
02-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
16-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
23-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
30-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
06-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
13-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
20-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
27-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Uczestnik będzie znał i potrafił stosować zwroty niezbędne aby mówić o wykonywanym zawodzie - częstotlowość wykonywanych obowiązków, zapytać o drogę, mówić o narzędziach elektronicznych wykorzystywanych w pracy. Szkolenie ma na celu poznanie oraz umiejętność stosowania zasad gramatyki: przysłówki częstotliwości, struktura there is/there are, użycie czasownika "can". Uczestnik szkolenia będzie miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauki języka angielskiego, bedzie rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji językowych oraz będzie miał chęć rozwoju i dalszego doskonalenia się.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik osiągnął określone efekty uczenia się, tj. będzie:

- znał  i potrafił stosować zwroty niezbędne aby mówić o wykonywanym zawodzie - częstotlowość wykonywanych obowiązków, zapytać o drogę, mówić o narzędziach elektronicznych wykorzystywanych w pracy,

- zna i potrafi używać zwroty aby opisać lokalizację urzędów

- zna oraz potrafi stosować zasady gramatyki: przysłówki częstotliwości, struktura there is/there are, użycie czasownika "can"

- miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauki języka angielskiego

- rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji językowych

- ma chęć rozwoju i dalszego doskonalenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 100,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Franciszka Barcza 16, 10-685 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Strączewska

Anna Strączewska

Lektor języka angielskiego
Od 2003 prowadzi szkolenia językowe grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach. Praca w szkołach prywatnych oraz praktyki w szkołach państwowych, prowadzenie zajęć językowych branżowych w firmach.
Wyższe - filologia angielska

Nauczanie języka angielskiego od 2003 roku.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Iwaniec

Anna Iwaniec

email: a.iwaniec@techpal.com.pl

tel: +48 89 542 98 21

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zajęcia realizowane są w godzinach dydaktycznych 1 godzina = 45 min.

- podręcznik

- ćwiczenia,

-karty pracy.

Ciasteczka>