Usługa - Zasady prowadzenia ewidencji majątku jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) ze szczególnymi uwzględnieniem mienia komunalnego (gruntów, budynków, środków trwałych) w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i prawnym w 2020 r.

Logo Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

5/5 z 2 ocen

Tytuł Zasady prowadzenia ewidencji majątku jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) ze szczególnymi uwzględnieniem mienia komunalnego (gruntów, budynków, środków trwałych) w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i prawnym w 2020 r.

Numer usługi 2020/01/24/9313/520572

Dostawca usług Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

409,00 zł netto za osobę

409,00 zł brutto za osobę

81,80 zł netto za osobogodzinę

81,80 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

Zajęcia skierowane są do pracowników urzędów gmin, powiatów - specjalistów działów księgowości, pionów administracyjnych, gospodarki nieruchomościami, geodezji (prowadzących ewidencję analityczną, syntetyczną, rodzajową oraz ewidencję zasobu), przewodniczących i członków komisji inwentaryzacyjnych, audytorów, kontrolerów wewnętrznych, radnych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 11-03-2020
Liczba godzin usługi: 5

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wprowadzenie - obowiązujące przepisy prawne i kierunki zmian w gospodarowaniu, ewidencjonowaniu i ujawnianiu w księgach mienia jednostek samorządu terytorialnego.

Zasady nabycia mienia przez jednostki samorządu terytorialnego oraz mienia przekazywanego jednostkom podległym.

Rejestry mienia wg ustawy o rachunkowości, ewidencji geodezyjnej gruntów
i budynków, ustawy o gospodarce nieruchomościami (prowadzenie rejestrów przez piony merytoryczne oraz księgowe ).

Elementy składowe mienia (grunty, grunty pod drogami, środki trwałe – grupy
w ujęciu rachunkowym ).

Problematyka wyceny składników mienia komunalnego.

Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości – zgodność ewidencji z danymi katastralnymi oraz z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego.

Przykładowe rozwiązania dotyczące prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej mienia (założenia do wewnętrznej procedury).

Inwentaryzacja mienia, ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji gruntów, budynków i innych środków trwałych wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego.

Coroczna „Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” – narzędzie kontroli organu stanowiącego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Przykłady nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania i inwentaryzacji wybranych składników mienia (NIK, RIO).

Odpowiedzialność pracowników w świetle ustawy i naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zasady prowadzenia ewidencji majątku jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) ze szczególnymi uwzględnieniem mienia komunalnego (gruntów, budynków, środków trwałych) w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i prawnym w 2020 r.
Data realizacji zajęć
18-03-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Omówienie zasad prowadzenia ewidencji mienia komunalnego w ujęciu merytorycznym i finansowo-księgowym. Usystematyzowanie obowiązujących przepisów prawnych regulujących gospodarowanie, ewidencjonowanie i ujawnianie w księgach mienia jednostek samorządu terytorialnego.

Efekty uczenia się

Omówienie zasad prowadzenia ewidencji mienia komunalnego w ujęciu merytorycznym i finansowo-księgowym. Usystematyzowanie obowiązujących przepisów prawnych regulujących gospodarowanie, ewidencjonowanie i ujawnianie w księgach mienia jednostek samorządu terytorialnego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 409,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 409,00 zł
Koszt osobogodziny netto 81,80 zł
Koszt osobogodziny brutto 81,80 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Żurawia 43, 00-680 Warszawa, woj. mazowieckie

Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie trener 1

trener 1

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca szkoleń adresowanych do radnych, kadry kierowniczej JST i pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Wielgus

Marcin Wielgus

email: szkolenia@frdl.org.pl

tel: 223519326

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 marca 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 4 marca. Cena po 4 marca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

tak

Ciasteczka>