Usługa - Terapia tkanek miękkich - diagnostyka i neuromobilizacje w dysfunkcjach narządu ruchu

Logo Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt Joanna Cybulska

4.8/5 z 615 ocen

Tytuł Terapia tkanek miękkich - diagnostyka i neuromobilizacje w dysfunkcjach narządu ruchu

Numer usługi 2020/01/23/11086/519903

Dostawca usług Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt Joanna Cybulska

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

66,67 zł netto za osobogodzinę

66,67 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Lekarze, fizjoterapeuci

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 12-12-2020
Liczba godzin usługi: 45
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Część teoretyczna
1. Neuromechanika  i neurodynamika kliniczna.
2. Badanie narządu ruchu stawów kręgosłupa szyjnego , piersiowego i lędźwiowego, miednicy stawu biodrowego, stawu barkowego oraz wybranych mięśni kończyny górnej i dolnej.
3. Badanie kliniczne neuromechaniki. Testy nerwów długich. Badanie układu współczulnego. Badanie bólu nocyceptywnego.
4. Patoneuromechanika w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu. Neurogenny stan zapalny.

Część praktyczna
1. Badanie z elementami anatomii palpacyjnej, testami funkcjonalnymi, oraz badaniem klinicznym neurodynamiki nerwów.
2. Neuromobilizacja długich traktów nerwowych nerwów obwodowych kończyn górnych
i dolnych.
3. Neuromobilizacjie splotów nerwowych
4. Neuromobililizacja krótkich  gałązek nerwowych wnikających do mięśni
5. Neuromobilizacje nerwów czaszkowych
6. Neuromobilizacja układu autonomicznego
7. Neuromobilizacja rdzenia nadnerczy
8. Praca technikami nerwowo - mięśniowymi z punktami spustowymi.

 

Program szczegółowy

I Dzień

Część teoretyczna i praktyczna
1. Omówienie pojęcia neuromechanika  i neurodynamika ogólna i kliniczna.
2. Badanie narządu ruchu z elementami anatomii plpacyjnej, testami funkcjonalnymi palpację nerwów długich w okolicach stawów kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego,
3. Badanie narządu ruchu z elementami anatomii plpacyjnej, testami funkcjonalnymi palpację nerwów długich miednicy stawu biodrowego, i kończyny dolnej
4. Badanie narządu ruchu z elementami anatomii plpacyjnej, testami funkcjonalnymi palpację nerwów długich stawu barkowego oraz wybranych mięśni kończyny górnej.
5. Badanie kliniczne neuromechaniki, Test Slamp,  Testy nerwów długich – n. kulszowego, n. strzałkowego, n. łydkowego, n. piszczelowego, n. zasłonowego, n. udowego, n. promieniowego, n. pośrodkowego, n, łokciowego.

II Dzień
Część praktyczna i teoretyczna
1. Badanie układu współczulnego. Badanie bólu nocyceptywnego.
2. Neuromobilizacje układu autonomicznego i nadnerczy.
3. Patoneuromechanika w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu. Neurogenny stan zapalny.
4. Planowanie badania i terapii.
5. Neuromobilizacja długich traktów nerwowych nerwów obwodowych kończyn górnych
i dolnych - – n. kulszowego, n. strzałkowego, n. łydkowego, n. piszczelowego, n. zasłonowego, n. udowego, n. promieniowego, n. pośrodkowego, n, łokciowego.

III Dzień
Cześć praktyczna
1. Neuromobilizacjie splotów nerwowych
2. Neuromobililizacja krótkich  gałązek nerwowych wnikających do mięśni szyi , karku i obręczy kończyny górnej oraz mięśni kończyny górnej (m. dźwigacz łopatki, m. równoległoboczny, m czworoboczny grzbietu, , m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy, m. pochyłe, m. nadgrzebieniowy, m. podgrzebieniowy, m. podłopatkowym. m obły większy i m. obły mniejszy, m.naramienny, m. trójgłowy ramienia, m. dwugłowy ramienia, m. piersiowy mniejszy, m. piersiowy większy, m. zginacze i prostowniki przedramienia.
3. Praca technikami nerwowo-mięśniowymi z punktami spustowymi wyżej wymienionych mięśni.

IV Dzień
1, Neuromobililizacja krótkich  gałązek nerwowych wnikających do mięśni odcinka lędźwiowego, obręczy kończyny dolnej i mięśni kończyny dolnej (m. najszerszy grzbietu, m lędźwiowy, m. biodrowy, m. pośladkowy mały. m/ pośladkowy średni, m. gruszkowaty, m. przywodziciele, m. naprężacz powięzi szerokiej uda, m. czworogłowy uda, m. grupy kulszowo – goleniowej, mięsnie podudzia.
2. Praca technikami nerwowo-mięśniowymi z punktami spustowymi wyżej wymienionych mięśni.

V Dzień
1. Anatomia nerwów czaszkowych
2. Neuromobilizacja nerwów czaszkowych unerwiających m. człowy, m. potyliczny, m. gałki ocznej, m. mimicznych okolicy przynosowej, podoczodołowej, brody, policzka. Neuromobilizacja ucha, języka. Neuromobilizacja żwacza, m. skroniowego, mm. nadgnykowych.
3. Analiza wybranych przypadków klinicznych: zespół m. gruszkowatego, ból pięty- n. podeszwowy, zespół mięśnia nawrotnego obłego, zespół cieśni stępu, zespół cieśni nadgarstka, zespół n.  łokciowego w kanale Guyon’a

VI Dzień

Zajęcia praktyczne

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Neuromechanika i neurodynamika kliniczna, badanie narządu ruchu, badanie kliniczne
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Badanie układu współczulnego; bólu nocyceptywnego. Neuromobilizacje; Patoneuromechanika, Planowanie badania i terapii
Data realizacji zajęć
11-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Neuromobilizacjie splotów nerwowych, gałązek nerwowych, Praca technikami nerwowo-mięśniowymi z punktami spustowymi mięśni
Data realizacji zajęć
23-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Neuromobililizacja krótkich gałązek nerwowych, Praca technikami nerwowo-mięśniowymi z punktami spustowymi mięśni
Data realizacji zajęć
24-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia nerwów czaszkowych, Neuromobilizacja nerwów czaszkowych, Analiza wybranych przypadków klinicznych
Data realizacji zajęć
13-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
14-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nauczenie specjalistów rehabilitacji oraz fizjoterapeutów biegłości w zakresie
diagnostyki, rozpoznania i leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu z wykorzystaniem technik tkanek miękkich. Celem szkolenia jest nabycie biegłości w zakresie diagnostyki, rozpoznania i
leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu - przygotowanie uczestników do samodzielnego
wykonywania badania, analizy funkcjonalnej i leczenia manualnego pacjentów w każdym wieku z
zastosowaniem nieinwazyjnych metod terapeutycznych, uwzględniających skuteczną terapię bólu, w
tym przewlekłego oraz nauczenie zasad profilaktyki dysfunkcji narządów ruchu Uczestnicy szkolenia
nabędą, uzupełnią, ugruntują komplementarną wiedzę z zakresu anatomii, diagnostyki palpacyjnej,
terapii manualnej i profilaktyki dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich Nabędą usystematyzowaną
wiedzę dotyczącą teorii powstawania dysfunkcji mięśniowo-powięziowych i szkieletowych Uczestnicy
w ramach szkolenia nabędą umiejętności: - oceny pacjenta dla potrzeb terapii - badanie palpacyjne,
manualne, funkcjonalne - stawiania prawidłowej diagnozy, która skróci czas leczenia i znacznie obniży
jego koszty - stosowania szerokiej diagnostyki manualnej obejmującej punkty spustowe – lokalizacja,
opracowanie - metody i techniki terapii manualnej, w tym: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue
Release - wykonywania zabiegu na konkretnych częściach ciała, przeprowadzonych dokładną analizą
mięśni - stosowania technik: Mięśniowa; Powięziowa; Więzadłowa; Limfatyczna; Funcjonalna Ponadto
w ramach oceny, planowania, terapii oraz aplikowania ćwiczeń automobilizacji, absolwenci szkolenia
podniosą poziom umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i współpracy z
pacjentem w szczególności z dysfunkcjami w układzie ruchu. Szersze spojrzenie na dolegliwości ze
strony narządu ruchu i bliższy kontakt z pacjentem przyniesie wdzięczność i satysfakcję pacjentów
po skutecznej diagnozie/ terapii - taki sposób diagnozowania i leczenia jest preferowany przez
pacjentów

Efekty uczenia się

Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnostyki,
rozpoznania i leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu z wykorzystaniem technik tkanek miękkich. Nabycie biegłości w zakresie diagnostyki, rozpoznania i leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu - przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania badania, analizy funkcjonalnej i leczenia manualnego pacjentów w każdym wieku z zastosowaniem nieinwazyjnych metod terapeutycznych, uwzględniających skuteczną terapię bólu, w tym przewlekłego oraz nauczenie zasad profilaktyki
dysfunkcji narządów ruchu.
Nabycie, uzupełnienie, ugruntowanie komplementarnej wiedzy z zakresu anatomii, diagnostyki
palpacyjnej, terapii manualnej i profilaktyki dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich oraz nabędą
usystematyzowaną wiedzę dotyczącą teorii powstawania dysfunkcji mięśniowo-powięziowych i
szkieletowych
Nabycie umiejętności:
- oceny pacjenta dla potrzeb terapii - badanie palpacyjne, manualne, funkcjonalne
- stawiania prawidłowej diagnozy, która skróci czas leczenia i znacznie obniży jego koszty
- stosowania szerokiej diagnostyki manualnej obejmującej punkty spustowe – lokalizacja, opracowanie -
metody i techniki terapii manualnej, w tym: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release
- wykonywania zabiegu na konkretnych częściach ciała, przeprowadzonych dokładną analizą mięśni
- stosowania technik: Mięśniowa; Powięziowa; Więzadłowa; Limfatyczna; Funcjonalna
Ponadto w ramach oceny, planowania, terapii oraz aplikowania ćwiczeń automobilizacji, absolwenci
szkolenia podniosą poziom umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i
współpracy z pacjentem w szczególności z dysfunkcjami w układzie ruchu. Szersze spojrzenie na
dolegliwości ze strony narządu ruchu i bliższy kontakt z pacjentem przyniesie wdzięczność i satysfakcję
pacjentów po skutecznej diagnozie/ terapii - taki sposób diagnozowania i leczenia jest preferowany
przez pacjentów

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 66,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 66,67 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Jordana 18/-, 40-043 Katowice, woj. śląskie

Obiekt konferencyjny

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr n. med. Bogusława Kowacka

dr n. med. Bogusława Kowacka

Doktor nauk medycznych, specjalista rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii, masażu leczniczego i kosmetycznego, oraz Manualnego Drenażu Limfatycznego, zasłużony nauczyciel masażu.
W latach 1993–2005 pracownik Zakładu Rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych PaLMA w Łodzi.
W latach 1996-2008 nauczyciel przedmiotów Masaż i Pracownia kinezyterapii w Policealnej Szkole Medycznej Nr 2 w Łodzi.
W latach 1998-2011 wykładowca przedmiotów specjalizacyjnych z: Masaż, Diagnostyka fizjoterapeutyczna, Gimnastyka korekcyjna, Podstawy kinezyterapii i Pracownia kinezyterapii na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i w Koninie oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu.
W 2003 roku po zdanym egzaminie państwowym uzyskała tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej I°.
W 2005 roku zastępca kierownika Centrum Rehabilitacji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy Konwencie Bonifratrów w Łodzi.
Od 2008 roku prowadzi prywatną działalność fizjoterapeutyczną BOREH w Łodzi.
W latach 2009-2011 asystent koordynator Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi.

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej. Specjalista rehabilitacji ruchowej I° i specjalista fizjoterapii II° . Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na podstawie rozprawy doktorskiej: Wpływ roślinnych polifenoli i i

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Pilch

Magdalena Pilch

email: biuro@msp-pakt.pl

tel: 502 213 544

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych 

Informacje dodatkowe

Kilka słów o kursie:

Taśmy mięśniowo-powięziowe z technikami normalizacji mięśniowo-powięziowej to kurs pracy z tkankami miękkimi i przywracania strukturom mięśniowo-powięziowym równowagi strukturalnej.

Kurs jest propozycją sprężystego odkształcania tkanek dla fizjoterapeutów, poszukujących metod terapii nakierowanych na problem dysbalansu mięśniowego, destabilizacji mięśniowo-powięziowej. Szczególnie tych zainteresowanych zaawansowanymi technikami masażu tkanek głębokich, rozluźnianiem mięśniowo-powięziowym, neuromobilizacją i innymi formami integracji strukturalnej tkanek.

 

Autorski skrypt

Ciasteczka>