Usługa - Szkolenie dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakościąw laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Logo TOTAL QUALITY SOLUTIONS Wioletta Łukaszuk

4.7/5 z 39 ocen

Tytuł Szkolenie dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakościąw laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Numer usługi 2020/01/23/40515/519678

Dostawca usług TOTAL QUALITY SOLUTIONS Wioletta Łukaszuk

Miejsce usługi Jeziorany

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

750,00 zł netto za osobę

750,00 zł brutto za osobę

107,14 zł netto za osobogodzinę

107,14 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone  jest dla audytorów wewnętrznych, kandydatów na audytorów wewnętrznych, dla pracowników mających stanowić zespół audytorów wewnętrznych;  dla osób, które chcą zdobyć umiejętności audytorskie , podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalić się w zakresie systemów zarządzania jakością

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 16
Data zakończenia rekrutacji: 01-03-2021
Liczba godzin usługi: 7
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

POST Test

1. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia kierownika laboratorium/pełnomocnika ds SZJ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (wykład 1h);

2.  Podstawowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz  EN ISO 19011:2018.

3.  Metody interpretacji norm odniesienia

4. Terminy i definicje stosowane przy audytowaniu

5.  Audytowanie wg normy EN ISO 19011:2018

a. audyty wewnętrzne

b. audyty zewnętrzne

c. audyty drugiej strony (audyt klientowski, audyt klienta)

6.  Zasady systemu  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 a audyt wewnętrzny (wykład 30min)

7.  Zarys struktur i podstawowych wymagań normy EN ISO 19011:2018

8.  Zarządzanie programem audytów

9.  Działania audytowe ze szczególnym uwzględnieniem:

a. przygotowania planu audytu

b. technik prowadzenia audytu

c. raportowania niezgodności i spostrzeżeń z audytu

d. sporządzenia raportu z audytu

e. przeprowadzenia badań pozaaudytpwych

10. Ćwiczenia

11.  Komunikacja, ocena i dokumentowanie systemu zarządzania, analiza danych i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością przez Pełnomocnika/Koordynatora ds. Systemów Zarządzania Jakością

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakościąw laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Data realizacji zajęć
08-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik posiada umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz EN ISO 19011:2018. Uczestnik posiada umiejętności samokształcenia się w kierunku objętym tematyką szkolenia oraz potrafi rozwijać swoje kwalifikacje w zakresie objętym programem szkolenia. Ponadto nastąpi wzrost pozycji zawodowej, stabilizacja zatrudnienia, możliwość awansu i możliwość wzrostu wynagrodzenia.

Efekty uczenia się

Zdobył wiedzę i umiejętności umożliwiające przeprowadzenie audytów wewnętrznych w odniesieniu do wymagań normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz  EN ISO 19011:2018,

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 750,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 750,00 zł
Koszt osobogodziny netto 107,14 zł
Koszt osobogodziny brutto 107,14 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Jeziorany, 11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wioletta Łukaszuk

Wioletta Łukaszuk

Trener specjalizujący się w:
1. projektowaniu i prowadzeniu szkoleń w zakresie systemów zarządzania jakością oraz zapewnienia jakości;
2. wdrażaniu innowacji produktowej;
3. konsultacjach w zakresie prawa żywności, systemów zarządzania jakością i zapewnienia jakości w różnych branżach;
4. audytach wewnętrznych GMP/GHP/HACCP, ISO 22000, ISO 9001, FSSC, BRC, IFS, 5S;
5. wdrażaniu systemów zarządzania jakością GMP/GHP/HACCP, ISO 22000, ISO 9001, FSSC, BRC, IFS, 5S;
6. szkoleniach i doradztwie w zakresie dietetyki/zdrowego żywienia

Karierę rozpoczynała we własnej firmie zajmującej się opracowywaniem dokumentacji systemów zarządzania jakością GMP/GHP/HACCP/ISO, wdrażaniem systemów zarządzania jakością GMP/GHP/GLP/HACCP/ISO w przemyśle spożywczym, szkoleniami osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym z zakresu systemów zarządzana jakością GMP/GHP/HACCP/ISO, doradztwem, audytami systemów zarządzania jakością GMP/GHP/GLP/HACCP. Następnie rozpoczęła współpracę z różnymi firmami doradczo-szkoleniowymi rozwijając swoje umiejętności doradczo-, wdrożeniowo-, audytowo - szkoleniowe w wyżej wymienionym zakresie. W 2014 roku rozpoczęła współpracę z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas w zakresie: prowadzenia szkoleń, doradztwa, prowadzenia audytów wewnętrznych, wdrażania systemów GMP/GHP/GLP/HACCP, ISO 22000, FSSC, ISO 9001, BRC, IFS, GMP+, 5S w przemyśle spożywczym oraz wielu innych branżach; zapewnienia jakości i wdrażania innowacji produktowej w piekarniach oraz jako ekspert

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wioletta Łukaszuk

Wioletta Łukaszuk

email: biuro@tqs.com.pl

tel: (+48) 535 154 295

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Ciasteczka>