Usługa - Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E: "Kierunek Kariera Zawodowa"

Logo Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-Glob Gruca Spółka Jawna

5/5 z 187 ocen

Tytuł Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E: "Kierunek Kariera Zawodowa"

Numer usługi 2020/01/21/18153/518376

Dostawca usług Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-Glob Gruca Spółka Jawna

Miejsce usługi Wadowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

2 805,00 zł netto za osobę

2 805,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupa docelowa to osoby, które chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C1, C, C1+E, C+E.

"Usługa również adresowana do uczestników projektu  "Kierunek Kariera Zawodowa".

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 24-01-2020
Liczba godzin usługi: 187
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin zegarowych tj. 187 dydaktycznych. 

(gdzina dydaktyczna = 45minut)

Kurs  kwalifikacyjny obejmuje:

1) część podstawową - teoretyczną trwającą 97 godzin;

2) część specjalistyczną, prowadzoną w formie:

a) zajęć teoretycznych, trwających min. 33 godziny,

b) zajęć praktycznych w ruchu drogowym - 8 godzin,

c) zajeć w warunkach specjalnych w ODTJ - 2 godziny.

Część podstawowa

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeżdzie, z uwzględniniem przepisów bezpieczeństwa - 30 godzin

2. Stosowanie przepisów - 15 godzin

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska - 52 godziny

Częśc specjalistyczna w zakresie bloku programowego C1, C, C1+E, C+E

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeżdzie, z uwzględniniem przepisów bezpieczeństwa - 18 godzin

2. Stosowanie przepisów - 10 godzin

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska - 5 godzin

Zajęcia praktyczne będą ustalane indywidualnie z uczestnikiem usługi w okresie od 26.02.2020 r. do 11.03.2020 r.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-01-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
28-01-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
30-01-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
04-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
05-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
11-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
12-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
18-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
19-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
24-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
25-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
04-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
05-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do testu kwalifikacyjnego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w bloku programowym C1, C, C1+E, C+E.

Efekty uczenia się

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do testu kwalifikacyjnego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w bloku programowym C1, C, C1+E, C+E.

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 805,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 805,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Lwowska 30, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne: Wadowice, ul. Lwowska 30 Zajęcia praktyczne odbywać się będą w ruchu drogowym oraz w ODTJ.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Józef Gruca

Józef Gruca

Wykładowca/Instruktor nauki jazdy
Wieloletnie doświadczenie w zawodzie wykładowcy/instruktora
Wyższe

Zdjęcie Mirosław Brusik

Mirosław Brusik

Instruktor nauki jazdy
Wieloletnie doświadczenie w zawodzie instruktora
Średnie

Zdjęcie Tomasz Gruca

Tomasz Gruca

Wykładowca/Instruktor nauki jazdy
Wieloletnie doświadczenie w zawodzie wykładowcy/instruktora
Wyższe

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Galos

Anna Galos

email: biuro@motor-glob.pl

tel: 602 192 422

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa:

  • min. wymagany wiek 21 lat
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy kat. C, CE
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

"Dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną. Egzamin odbywa się w siedzibie naszego ośrodka szkolenia przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę małopolskiego".

Informacje dodatkowe

EGZAMIN WYMAGANY - test kwalifikacyjny przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę małopolskiego.

Po zdaniu testu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

"Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa".

Pozostali wykładowcy: Józef Gruca, Anna Galos, Jolanta Mitoraj, Ryszard Gruszeczka, Bogdan Zając, Józef Targosz.

Podręcznik "Kwalifikacja wstępna", notatnik, długopis.

 

Ciasteczka>