Usługa - Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Logo KIEROWCA.BIZ Szkolenia i Usługi Transportowe Radosław Bergandy

0/5

Tytuł Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Numer usługi 2020/01/21/31865/518318

Dostawca usług KIEROWCA.BIZ Szkolenia i Usługi Transportowe Radosław Bergandy

Miejsce usługi Kruszwica

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

3 100,00 zł netto za osobę

3 100,00 zł brutto za osobę

22,14 zł netto za osobogodzinę

22,14 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które ukończyły 21 lat.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 16
Data zakończenia rekrutacji: 12-02-2020
Liczba godzin usługi: 140
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: „Zaświadczenie wydane przez Starostę Tureckiego z dnia 04.03.2019 r. na podstawie art. 28 ust.1, ust.8, art. 31 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (DZ. U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm.)”.
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kategorii D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania (15 godzin)

2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom (15 godzin)

3. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzacych nim zasad ( 15godzin)

4. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy (15 godzin)

5. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów (7 godzin)

6. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym (10 godzin)

7. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych (5 godzin)

8. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych (10 godzin)

9. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiajacy wizerunek przewoźnika (5 godzin)

Część specjalistyczna:

10. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych (12 godzin)

11. Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa (13 godzin)

12. Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu (7 godzin)

13. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów (6 godzin)

14. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczącycyh przewozu rzeczy i organizacji rynku (5 godzin)

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu
Data realizacji zajęć
13-02-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu
Data realizacji zajęć
14-02-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu (1h). Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu (6h)
Data realizacji zajęć
15-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu (7h)
Data realizacji zajęć
16-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu (2h). Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego (5h).
Data realizacji zajęć
20-02-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego (7h)
Data realizacji zajęć
21-02-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego (3h). Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy (3h).
Data realizacji zajęć
22-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy (6h)
Data realizacji zajęć
23-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy (6h)
Data realizacji zajęć
27-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów (7h)
Data realizacji zajęć
28-02-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Umiej ętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym (7h)
Data realizacji zajęć
29-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym (3h). Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych (4h)
Data realizacji zajęć
01-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych (1h). Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie się w sytuacjach krytycznych (6h)
Data realizacji zajęć
04-03-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie się w sytuacjach krytycznych (4h). Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika (3h).
Data realizacji zajęć
05-03-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika (2h). Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami bhp i zasadami użytkowania pojazdu (5h)
Data realizacji zajęć
06-03-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami bhp i zasadami użytkowania pojazdu (7h)
Data realizacji zajęć
19-03-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Stosowanie przepisów, poznanie przepisów regulujących przewóz towarów (5h). Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku (2h).
Data realizacji zajęć
20-03-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku (3h). Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami bhp i zasadami użytkowania pojazdu (4h).
Data realizacji zajęć
23-03-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa (2h). Stosowanie przpeisów, poznanie przepisów regulujących przewóz towarów (5h)
Data realizacji zajęć
24-03-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Jazda w warunkach specjalnych . Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami bhp i zasadami użytkowania pojazdu.
Data realizacji zajęć
25-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
10:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy. Po ukończonym uczestnik: posiada wiedzę z zakresu przepisów wykonywania transportu drogowego, czasu pracy, bezpieczeństwa, technik kierowania pojazdem i jazdy w warunkach specjalnych; zdobywa umiejętność prowadzenia pojazdu kategorii C w ruchu miejskim, międzymiastowym oraz warunkach specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem załadunku towaru i optymalizacji zużycia paliwa; rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie przepisów oraz techniki jazdy, odczuwa powagę odpowiedzialności za załadunek towaru.

Efekty uczenia się

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umieętnośći z zakresu prowadzenia transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik:

Posiada wiedzę z zakresu przepisów wykonania transportu drogowego, czasu pracy, bezpieczeństwa, techniki kieroania pojazdem i jazdy w warunkach specjalnych. Zdobywa umiejętności prowadzenia pojazdu kat. C w ruchu miejskim, międzymiastowym oraz arunkach specjalnych, potrafi odpowiednio usytuować pasażerów w pojeździe. Umie ewakuować pasażerów z pojazdu w sytuacji zagrożenia. Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie przepisów oraz tedchniki jazdy, odczuwa powagę odpowiedzialnośći za przewożony towar.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 22,14 zł
Koszt osobogodziny brutto 22,14 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Cicha 11, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Radosław Bergandy

Radosław Bergandy

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami transportowymi oraz w prowadzeniu szkoleń zawodowych w transporcie z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika, przewozu towarów niebezpiecznych ADR, doskonalenia techniki jazdy.
Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami transportowymi oraz w prowadzeniu szkoleń zawodowych w transporcie
Wyższe - inżynier transportu
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, szkoleń zawodowych w transporcie z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika, przewozu towarów niebezpiecznych ADR, doskonalenia techniki jazdy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Radosław Bergandy

Radosław Bergandy

email: biuro@kierowca.biz

tel:

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Materiały szkoleniowe oraz badania lekarskie w cenie kursu

Ciasteczka>