Usługa - Ultrasonografia narządu ruchu z uwzględnieniem nerwów kończyn oraz iniekcji dostawowych

Logo Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt Joanna Cybulska

4.8/5 z 613 ocen

Tytuł Ultrasonografia narządu ruchu z uwzględnieniem nerwów kończyn oraz iniekcji dostawowych

Numer usługi 2019/12/20/11086/507046

Dostawca usług Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt Joanna Cybulska

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 000,00 zł netto za osobę

5 000,00 zł brutto za osobę

111,11 zł netto za osobogodzinę

111,11 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Lekarze oraz fizjoterapeuci

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 08-11-2020
Liczba godzin usługi: 45
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

I dzień - sobota (9:00 - 18:00)

Podstawy diagnostyki USG oraz charakterystyka poszczególnych tkanek w obrazie USG i ich najczęstsze patologie (tkanka podskórna, powięź, mięśnie, ścięgna, nerwy, naczynia, więzadła, błona maziowa, chrząstka stawowa, kość, ciała obce)
Wykład: stawy kończyn górnych – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur
Charakterystyka najczęstszych patologii stawów kończyn górnych i jego okolicy – zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi
Prezentacja badania USG stawów kończyn górnych  i sąsiednich tkanek miękkich
Opisy badań USG
Zajęcia praktyczne (zapoznanie ze sprzętem, wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów)

II dzień - niedziela (9:00 - 15:00)

Wykład: kończyna dolna  – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG
Kręgosłup/mięśnie grzbietu, tułów – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG  Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG
Aspekty teoretyczne iniekcji dostawowych/dotkankowych z wykorzystaniem ultrasonografii
 

III dzień - sobota (9:00 - 18:00)

Przegląd możliwości diagnostycznych używanych w ocenie patologii nerwów obwodowych (RTG, USG, CT, RM)
Diagnostyka nerwów w obrębie kończyny górnej:
◦ anatomia sonograficzna nerwów kończyny górnej;
◦ klinika i diagnostyka obrazowa chorób nerwów kończyny górnej w okolicy łokcia i nadgarstka (zespoły uciskowe nerwu pośrodkowego i łokciowego; zmiany ogniskowe w obrębie nerwów i ich okolicy).
Diagnostyka nerwów w obrębie kończyny dolnej:
◦ anatomia sonograficzna nerwów kończyny dolnej;
◦ klinika i diagnostyka obrazowa chorób nerwów kończyny dolnej (zespoły uciskowe nerwu kulszowego i jego gałęzi, uszkodzenia nerwu strzałkowego, zespół cieśni kanały stepu, zmiany ogniskowe w obrębie nerwów i ich okolicy).
Zajęcia warsztatowe z udziałem pacjentów

 

IV dzień - sobota (9:00 - 18:00)

Zajęcia warsztatowe z udziałem pacjentów

 

V dzień - sobota (9:00 - 18:00)
Podstawy diagnostyki USG
Charakterystyka obrazu ultrasonograficznego poszczególnych tkanek układu mięśniowo-szkieletowego i ich najczęstszych patologii
Rodzaje zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG, wskazania i przeciwwskazania do ich wykonania. Przygotowanie do wykonania zabiegu – czym należy dysponować, aby właściwie wykonać zabieg, zagadnienia aseptyki i stosowania znieczulenia

Ćwiczenia praktyczne (na fantomie) – sposoby uwidocznienia tkanek (pozycje głowicy), sposoby wprowadzania igły, dobór kąta wprowadzenia igły
Wykłady:

  • anatomia stawu ramiennego i jego okolicy w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (przestrzeń stawu, kaletka podbarkowa, pierścień rotatorów, ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego, staw barkowo-obojczykowy i mostkowo-obojczykowy)
  • obrazowanie tkanek „barku” w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii

Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie „barku” (punkcje kaletki, podawanie leków do kaletki podbarkowej, stawu ramiennego stawu barkowo-obojczykowego, usuwanie zwapnień z pierścienia rotatorów)
Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek „barku” (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach

Wykład: anatomia stawu łokciowego i jego okolicy, obrazowanie tkanek stawu łokciowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu, wspólny przyczep prostowników, wspólny przyczep zginaczy, kaletka wyrostka łokciowego). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie stawu łokciowego 

Wykład: anatomia nadgarstka i ręki, obrazowanie tkanek nadgarstka  ręki w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (przestrzeń jam stawów nadgarstka i ręki, przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, kompleks chrząstki trójkątnej, najczęstsze lokalizacje ganglionów). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje ganglionów, podawanie leków do stawów nadgarstka i ręki oraz do przedziałów ścięgien – I przedział prostowników, pochewki zginaczy)    

Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek (wzajemne wykonywanie badań - staw łokciowy, nadgarstek, ręka)  

                                                                                                                                                                       

VI dzień - niedziela (9:00 - 15:00)

Wykład: anatomia stawu kolanowego, obrazowanie tkanek stawu kolanowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu – zachyłek nadrzepkowy, kaletki i lokalizacja najczęstszych torbieli okolicy stawu, ścięgna i ich przyczepy w okolicy stawu). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje stawu, podawanie leków do stawu, punkcje kaletek i torbieli, ostrzykiwanie okolicy przyczepów ścięgien  

Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu kolanowego (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach    

Wykład: anatomia, obrazowanie tkanek, najczęstsze patologie i prezentacja zabiegów pod kontrolą USG w zakresie: a) stawu biodrowego – jama stawu, przyczepy mięśniowe w okolicy stawu biodrowego, kaletki maziowe w okolicy stawu

b) stawu skokowego i stopy – przestrzeń jam stawu skokowego górnego i dolnego, stawów stopy, przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, końcowy odcinek ścięgna Achillesa i kaletki w jego okolicy, rozcięgno podeszwowe

c) tkanki miękkie uda i podudzia

Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu biodrowego, skokowego i stopy oraz tkanek miękkich uda i podudzia (wzajemne wykonywanie badań

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy diagnostyki USG oraz charakterystyka poszczególnych tkanek w obrazie USG i ich najczęstsze patologie (tkanka podskórna, powięź, mięśnie, ścięgna, nerwy, naczynia, więzadła, błona maziowa, chrząstka stawowa, kość, ciała obce) Wykład: stawy kończyn górnych – anatomia, technika badania ...
Data realizacji zajęć
26-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Kończyna dolna, kręgosłup – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG Warsztaty
Data realizacji zajęć
27-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Nerwy obwodowe
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia Praktyczne
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy diagnostyki USG; Charakterystyka obrazu ultrasonograficznego poszczególnych tkanek, patologie, Zabiegi pod kontrolą USG, stawy narządu ruchu – wykłady, warsztaty, prezentacje wideo, obrazowanie USG tkanek – zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykłady , Zajęcia praktyczne , Egzamin praktyczny
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie praktycznych umiejętności oceny badania USG - całościowa ocena struktur narządu ruchu oraz układu nerwowego, przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania badań USG w zakresie dysfunkcji narządu ruchu.

Uczestnicy szkolenia nabędą:
- Aktualną wiedzę techniczną z zakresu budowy, funkcji aparatów USG,
doboru odpowiednich głowic pod kątem prowadzonych badań oraz nauczą się prawidłowo operować głowicą celem uzyskania jak najlepszego obrazu
- Umiejętności przeprowadzenia samodzielnego badania ultrasonograficznego w zakresie dysfunkcji narządu ruchu
- Umiejętność prowadzenia prawidłowego wywiadu z pacjentem pod kątem diagnozy dysfunkcji narządu ruchu
- Umiejętność wykonania iniekcji dostawowych pod kontrolą USG


Ponadto absolwenci szkolenia podniosą poziom umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i współpracy z pacjentem, u którego zachodzi potrzeba diagnostyki w zakresie USG narządu ruchu

Efekty uczenia się

Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznych umiejętności oceny badania USG od podstaw - całościowa ocena struktur narządu ruchu oraz układu nerwowego 

 
Uczestnicy szkolenia nabędą: 
- Aktualną wiedzę techniczną z zakresu budowy, funkcji aparatów USG,  
doboru odpowiednich głowic pod kątem prowadzonych badań oraz nauczą się prawidłowo operować głowicą celem uzyskania jak najlepszego obrazu
 - Umiejętności przeprowadzenia samodzielnego badania ultrasonograficznego w zakresie dysfunkcji narządu ruchu 
 - Umiejętność prowadzenia prawidłowego wywiadu z pacjentem pod kątem diagnozy dysfunkcji narządu ruchu 

- Umiejętność wykonania iniekcji dostawowych pod kontrolą USG 

Ponadto absolwenci szkolenia podniosą poziom umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i współpracy z pacjentem, u którego zachodzi potrzeba diagnostyki w zakresie USG narządu ruchu  

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 111,11 zł
Koszt osobogodziny brutto 111,11 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Henryka Jordana 18/-, 40-043 Katowice, woj. śląskie

Obiekt konferencyjny

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr n. med. Michał Podgórski

dr n. med. Michał Podgórski

Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
dr n. med. Michał Podgórski - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej; Zakład Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi; Katedra Anatomii Prawidłowej UM w Łodzi. Laureat III miejsca w konkursie Najlepszy Nauczyciel Akademicki 2015/2016 FameLab (międzynarodowy konkurs dla naukowców, którzy potrafią ciekawie i zrozumiale mówić o trudnych, naukowych sprawach. Polską edycję organizują: Centrum Nauki Kopernik i British Council)

Doświadczenie zawodowe:
2008-2014 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział: Lekarski
Kierunek: Lekarski
Uzyskany tytuł: lekarz medycyny (tytuł uzyskany z wyróżnieniem)
2014-2015 Staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Łodzi
2014-do chwili obecnej Wykładowca w Zakładzie Anatomii Prawidłowej I Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2015- do chwili obecnej Rezydent z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Doświadczenie badawcze:
Od 2015 Podwykonawca w Grancie NCBiR LIDER V pt.: „Opracowanie nieinwazyjnej metody dopasowywania i optymalizacji protez wewnątrznaczyniowych” (Nr Grantu: LIDER/029/605/L-5/13/NCBR/2014)
2013-2015 Kierownik grantu badawczego "Diamentowy Grant" pt.: "Nieinwazyjna ocena zaawansowania procesów miażdżycowych wśród pacjentów chorujących na astmę oskrzelową". (Nr Grantu:504/1-136-01/504-11-003)
2014 Podwykonawca w Grancie NCN pt.: „Kognityw

Zdjęcie lek.med. Marcin Dębski

lek.med. Marcin Dębski

Lekarz - ortopeda traumatolog
Specjalista Ortopedii i Traumatologii - absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończył również dwuletnią szkołę masażu z elementami fizjoterapii. Doświadczenie zdobywał pracując na oddziale Ortopedii i Traumatologii Szpitala Miejskiego nr 2 w Mysłowicach. Obecnie pracuje na oddziale Ortopedii i Traumatologii Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.
Regularnie poszerza wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie diagnostyki oraz chirurgii zarówno schorzeń ortopedycznych jak i urazów kostno-stawowych oraz mięśniowych. Uczestniczył w licznych kursach:
1)Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu z elementami reumatologii, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii,
2)Rekonstrukcja ACL, Carolina Medical Center, Warszawa,
3)Łąkotka — od uszkodzenia do przeszczepu, Klinika Chirurgii Endoskopowej w Żorach,
4)Artroskopia barku – kurs podstawowy, Szpital św. Łukasza Bielsko-Biała
5)Artroskopia barku – uszkodzenie ścięgien, BLS, Szpital im. Adama Grucy Otwock
6)Medycyna regeneracyjna w chirurgii stawu skokowego i kolana, Szpital św. Łukasza Bielsko-Biała,
7)Ultrasonografia i MR w diagnostyce stawu skokowego, Zbigniew Czyrny Warszawa,
8)The advanced trainers session with PRP injection, Centrum Medyczne DMW Medica.
9)Badanie USG i leczenie niemowlęcego stawu biodrowego wg.prof.R.Grafa Zakopane
10)Ból przewlekły i jego leczenie cz.I Górnośląska Szkoła Ultrasonografii w Chorzowie
11)Ból p

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Pilch

Magdalena Pilch

email: biuro@msp-pakt.pl

tel: 502 213 544

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych 

Informacje dodatkowe

Kilka słów o kursie:

Kurs warsztatowy z udziałem pacjentów, który nadaje punkty edukacyjne oraz praktyczne umiejętności oceny badania USG od podstaw - całościowa ocena struktur narządu ruchu oraz układu nerwowego

 

Kurs unikalny:

Mała grupa szkoleniowa

Stricte praktyczny charakter

Zindywidualizowany tok zajęć

Szeroki zakres omawianych problemów

 

Autorski skrypt

Ciasteczka>