Usługa - JAK DZIAŁA KRĄG KOSZTÓW?

Logo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

4.3/5 z 73 ocen

Tytuł JAK DZIAŁA KRĄG KOSZTÓW?

Numer usługi 2019/12/09/9069/501021

Dostawca usług Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

Miejsce usługi Jelenia Góra

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

330,00 zł netto za osobę

330,00 zł brutto za osobę

47,14 zł netto za osobogodzinę

47,14 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2020
Liczba godzin usługi: 7
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie zostało opracowane w odpowiedzi na problemy napotykane przez księgowych wobec prowadzenia księgowości w firmie produkcyjnej. Podczas szkolenia zostanie przeanalizowany proces rozliczania produkcji na kontach księgowych i sporządzania na ich podstawie sprawozdania finansowego. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę:

 1. Na jakich kontach ewidencjonować koszty, a na jakich zapasy?
 2. Jak działa krąg kosztów?
 3. Czy konieczne jest prowadzenie ewidencji w dwóch układach kosztów?
 4. Jak rozliczyć koszty produkcji w układzie rodzajowym?
 5. Który wariant rachunku zysków i strat wybrać?
 6. Z czego wynika zmiana stanu produktów i co tak naprawdę oznacza?
 7. Czemu służy ewidencja obrotów wewnętrznych?
 8. W jaki sposób rozliczenia międzyokresowe wpływają na wynik finansowy?
 9. Kiedy ewidencjonować zapasy według cen ewidencyjnych a kiedy według rzeczywistych?
 10. Skąd się wziął wzór na odchylenia od cen ewidencyjnych?
 11. Kiedy kończy się handel a zaczyna produkcja?

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ZASADY KSIĘGOWOŚCI FIRMY PRODUKCYJNEJ
Data realizacji zajęć
29-04-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych tematami w programie nauczania.

Efekty uczenia się

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 • Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej procesu rozliczania produkcji na kontach księgowych i sporządzania na ich podstawie sprawozdania finansowego.
 • Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 • Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 330,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 330,00 zł
Koszt osobogodziny netto 47,14 zł
Koszt osobogodziny brutto 47,14 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. 1 Maja 76/1B, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marek Wierzbiński

Marek Wierzbiński

Certyfikowany księgowy, który przedkłada działanie ponad księgowanie; specjalista ds. rachunkowości i podatków, zajmuje się przede wszystkim działalnością szkoleniową i doradczą, uczestniczy w procesie badania sprawozdań finansowych.
Prezes zarządu KR Bene, adiunkt w Katedrze controllingu, analizy finansowej i wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Martyna Mularska

Martyna Mularska

email: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

tel: 756412200

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako placówka kształcenia ustawicznego jest zwolniona z podatku VAT.  Wszystkie podane ceny są cenami niezawierającymi podatek VAT.

Czas trwania kursów jest liczony w godzinach dydaktycznych.

Planowany termin szkolenia: październik 2020r.

 

Ciasteczka>