Usługa - PRAWO JAZDY KAT. B KURS ROZSZERZONY KIERUNEK KARIERA WRAZ Z OPŁATĄ ZA EGZAMIN PAŃSTWOWYM I WYDANIEM DOKUMENTU PRAWA JAZDY

Logo MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES

4.5/5 z 220 ocen

Tytuł PRAWO JAZDY KAT. B KURS ROZSZERZONY KIERUNEK KARIERA WRAZ Z OPŁATĄ ZA EGZAMIN PAŃSTWOWYM I WYDANIEM DOKUMENTU PRAWA JAZDY

Numer usługi 2019/12/04/6974/498440

Dostawca usług MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 686,00 zł netto za osobę

2 686,00 zł brutto za osobę

34,00 zł netto za osobogodzinę

34,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby pełnoletnie

" Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 17-01-2020
Liczba godzin usługi: 79
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.MK 504/1/11 z dnia 10.06.2011
Zakres uprawnień: Prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie kursów: Prawo jazdy kategorii: A1, A, B, B+E, C, C+E, D (Z KAT.C), D ( Z KAT. B), KWALIFIKACJA WSTĘPNA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA, SZKOLENIE OKRESOWE PROWADZONE W FORMIE KURSU ZAJĘĆ, SZKOLENIE OKRESOWE PROWADZONE W FORMIE CYKLU ZAJĘĆ;

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawo jazdy kategorii B w wersji klasycznej, składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest realizowana stacjonarnie, w jednym z naszych oddziałów, zgodnie z harmonogramem zajęć. Cześć praktyczna ustalana jest indywidualnie z kursantem.

kurs zawiera:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych ( 1 godzina= 45 minut )
 • 45 godzin zajęć praktycznych ( 34 godzin zegarowych)
 • 1 godzina egzamin wewnętrzny teoretyczny (godziny edukacyjne)
 • 3 godzina egzamin wewnętrzny praktyczny (godziny edukacyjne)

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • wyżej wymienionym pojazdem z przyczepą lekką
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczącej 3,5 t, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką

Cena kursu zawiera opłatę za pierwszy egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny oraz za wydanie dokumentu prawa jazdy.

Opłata za egzaminy państwowe oraz za wydanie dokumentu prawa jazdy płatne poza systemem bonowym.

Opłata egzaminacyjna:
egzamin teoretyczny - 30 zł
egzamin praktyczny - 140 zł

Opłata za wydanie  dokumentu prawa jazdy - 100 zł
Opłata za wpis do CEPik - 0,50zł

Opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy uiszczane są na rachunek właściwego Wydziału Komunikacji.

Warunki uczestnictwa:

Wymagania, jakie muszą spełnić osoby, które chcą rozpocząć kurs:

 • muszą mieć ukończone 18 lat (lub za zgodą rodzica/ opiekuna- 17 lat i 9 miesięcy)
 • stwierdzony brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów kategorii B przez lekarza uprawnionego do badań kanadydatów na kierowców i kierowców
 • posiadać profil kandydata na kierowcę

" Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną Ośrodku Egzaminowania ( w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego); opłata poza systemem bonów szkoleniowych. Koszt egzaminu: teoria 30 złotych, praktyka 140 złotych."

Informacje dodatkowe:

Wymagania, jakie muszą spełnić osoby, które chcą rozpocząć kurs:

 • muszą mieć ukończone 18 lat (lub za zgodą rodzica/ opiekuna- 17 lat i 9 miesięcy)
 • stwierdzony brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów kategorii B przez lekarza uprawnionego do badań kanadydatów na kierowców i kierowców
 • posiadać profil kandydata na kierowcę

" Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną Ośrodku Egzaminowania ( w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego); opłata poza systemem bonów szkoleniowych. Koszt egzaminu: teoria 30 złotych, praktyka 140 złotych."

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
24-01-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
25-01-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
26-01-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
27-01-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części praktycznej między 28.01.2020-30.04.2020
Data realizacji zajęć
28-01-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia prawo jazdy kategoria B. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego w nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania Egzaminu Państwowego i zdobycie uprawnień kat.B.

Efekty uczenia się

Przygotowanie do egzaminu prawa jazdy kategorii B z części teoretycznej oraz praktycznej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po zakończonym kursie uczestnik projektu podchodzi do egzaminów państwowych na prawo jazdy, po zdaniu których uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez Starostę Powiatowego lub Prezydenta Miasta - na podstawie Ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Powiatowy lub Prezydent Miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 686,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 686,00 zł
Koszt osobogodziny netto 34,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 34,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wrocławska 48, 30-011 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Fierdonek

Tomasz Fierdonek

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Mariusz Szczepanik

Mariusz Szczepanik

email: mariusz.szczepanik@oes.com.pl

tel: (+48) 511 209 519

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

muszą mieć ukończone 18 lat (lub za zgodą rodzica/ opiekuna- 17 lat i 9 miesięcy)

stwierdzony brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów kategorii B

posiadać PKK

Informacje dodatkowe

ukończone 18 lat (lub za zgodą rodzica/ opiekuna- 17 lat i 9 miesięcy)

stwierdzony brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów kategorii B

posiadać profil kandydata na kierowcę

 

Ciasteczka>