Usługa - Kurs języka angielskiego, Metoda Direct, poziom A1

Logo Hi!School Milena Orłowska

4.4/5 z 46 ocen

Tytuł Kurs języka angielskiego, Metoda Direct, poziom A1

Numer usługi 2019/11/22/26907/492220

Dostawca usług Hi!School Milena Orłowska

Miejsce usługi Zambrów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

5 600,00 zł netto za osobę

5 600,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby pełnoletnie o niższych kwalifikacjach zawodowych, osoby 50+, osoby zamieszkujące tereny wiejskie

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 31-01-2020
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Nacisk kładziony jest na naukę  słownictwa, ponieważ jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie.

Zajęcia językowe metodą bezpośrednią odbywają się prawie wyłącznie w języku obcym.

Instrukcje wydawane są przez nauczyciela w języku obcym. Nauczyciel unika również tłumaczenia na język ucznia. W kolejnych partiach lekcji nowe pytania zawierają aktualnie wprowadzane słowa lub gramatykę, a resztę materiału słuchacz już zna z poprzednich lekcji.

Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście.

Uczymy słownictwa codziennego użytku, od początku kursu ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej używanych słów z zakresu języka mówionego.

Każdy rozdział zakończony jest szybkim powtórzeniem materiału w celu sprawdzenia zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności.  W połowie kursu przeprowadzany jest test sprawdzający. Kurs kończy się egzaminem, po którym kursanci otrzymują certyfikat.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
27-11-2019
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
29-11-2019
Godzina rozpoczęcia
18:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
04-12-2019
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
06-12-2019
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
12-12-2019
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
13-12-2019
Godzina rozpoczęcia
18:10
Godzina zakończenia
20:10
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
18-12-2019
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
20-12-2019
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
08-01-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
09-01-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
16-03-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
17-03-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
18-03-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
19-03-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
20-03-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
21-03-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
23-03-2020
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
24-03-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
26-03-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
27-03-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
28-03-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
30-03-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
31-03-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
01-04-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
03-04-2020
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
04-04-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
06-04-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
07-04-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
08-04-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
10-04-2020
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
16-04-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
17-04-2020
Godzina rozpoczęcia
20:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
18-04-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
20-04-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
21-04-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
22-04-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
23-04-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
24-04-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
25-04-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
27-04-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
29-04-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Język angielski
Data realizacji zajęć
30-04-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nauczanie umiejętności komunikacji w języku angielskim, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku angielskim, którego chcemy się nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

Efekty uczenia się

Uczniowie otrzymują certyfikat potwierdzający poziom zaawansowania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Białostocka 26A, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krzysztof Moczulski

Krzysztof Moczulski

filologia angielska
Prowadzenie kursów i szkoleń z języka angielskiego wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
wyższe magisterskie, specjalność filologia angielska
tak

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Milena Orłowska

Milena Orłowska

email: hischool@op.pl

tel: 600320352

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Bezpłatne materiały szkoleniowe dla uczestników kursu.

Ciasteczka>