Usługa - Terapia manualna - techniki tkanek miękkich. Reakcje łańcuchowe i systemy stabilizacyjne w układzie ruchu

Logo Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt Joanna Cybulska

4.8/5 z 615 ocen

Tytuł Terapia manualna - techniki tkanek miękkich. Reakcje łańcuchowe i systemy stabilizacyjne w układzie ruchu

Numer usługi 2019/10/25/11086/477919

Dostawca usług Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt Joanna Cybulska

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

66,67 zł netto za osobogodzinę

66,67 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Lekarze, fizjoterapeuci

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 15-11-2020
Liczba godzin usługi: 45
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

I dzień - sobota - (godz.: 9:00-18:00)

II dzień - niedziela - (godz.: 9:00-15:00)


I zjazd - Podstawy teoretyczne terapii manualnej. Dysbalans mięśniowy.  Tkanki miękkie kręgosłupa szyjnego

Podstawy teoretyczne powstawania dysfunkcji mieśniowo-powięziowych

Teoria powstania punktów spustowych

Odcinek szyjny kręgosłupa
- anatomia regionu
- biomechanika regionu
- najczęstsze patologie, urazy 
- wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej 

Analiza funkcjonalna pacjenta

Część praktyczna - diagnostyka manualna - punkty spustowe – lokalizacja, opracowanie - metody i techniki terapii manualnej: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release, Dysbalans mięśniowy, Taśmy - mięśniowo powięziowe Rejon górnego odcinka szyjnego C0-C2 oraz stawy skroniowwo-żuchwowe 2h Rejon dolengo odcinka szyjnego C3-C7

Obręcz barkowa i kończyna górna
- anatomia regionu
- biomechanika regionu
- najczęstsze patologie, urazy
- wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej
Cześć praktyczna:  Analiza funkcjonalna pacjenta 2h Rejon stawu ramienno-łopatkowego Rejon stawu łopatkowo-żebrowego

Rejon stawu łokciowego oraz nadgarstka
- diagnostyka manualna
- punkty spustowe – lokalizacja, opracowanie - metody i techniki terapii manualnej: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release, Dysbalans mięśniowy, Taśmy - mięśniowo powięziowe - warsztaty  

 

II zjazd - Tkanki miękkie kręgosłupa piersiowego

Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, przepona - anatomia regionu
- biomechanika regionu
- najczęstsze patologie, urazy
- wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej

Cześć praktyczna: Analiza funkcjonalna pacjenta

Przepona i jej funkcjonalne połączenie z innymi rejonami ciała

Dysfunkcje mięśni kregosłupa piersiowego
- diagnostyka manualna 
- punkty spustowe– lokalizacja, opracowanie - metody i techniki terapii manualnej: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release, Dysbalans mięśniowy, Taśmy - mięśniowo powięziowe - warsztaty 

Programy profilaktyczne; ergonomia, autoterapia dla pacjentów


III zjazd - Tkanki miękkie kręgosłupa L-S oraz badanie funkcjonalne FMS

Odcinek lędźwiowy
- anatomia regionu
- biomechanika regionu
- najczęstsze patologie, urazy
- wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej

Analiza funkcjonalna pacjenta
- diagnostyka manualna - punkty spustowe– lokalizacja, opracowanie - metody i techniki terapii manualnej: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release, Dysbalans mięśniowy, Taśmy - mięśniowo powięziowe - warsztaty 

Miednica
- anatomia regionu
- biomechanika regionu
- najczęstsze patologie, urazy 
- wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej

Część praktyczna Analiza funkcjonalna pacjenta

Prawidłowe i nieprawidłow ustawienie miednicy i jej wpływ na sąsiadujące stawy
- diagnostyka manualna
- punkty spustowe– lokalizacja, opracowanie
- metody i techniki terapii manualnej: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release, Dysbalans mięśniowy,

Taśmy - mięśniowo powięziowe
- warsztaty  

Kończyna dolna
- anatomia regionu
- biomechanika regionu
- najczęstsze patologie, urazy 
- wskazania i przeciwwskazania do terapii manualnej

Część praktyczna

Analiza funkcjonalna pacjenta

Staw biodrowy; kolanowy; skokowy, stopa
- diagnostyka manualna - punkty spustowe– lokalizacja, opracowanie - metody i techniki terapii manualnej: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release, Dysbalans mięśniowy, Taśmy - mięśniowo powięziowe - warsztaty  

Programy profilaktyczne; ergonomia autoterapia dla pacjentów

Techniki Energizacji Mięśni (MET)

Relaksacja poizometryczna : relaksacja hipertonicznych mięśni - Postfacilitation strech method wg. Jandy: likwidacja przykurczy łącznotkankowych, - Hamowanie zwrotne (reciprocal inhibition - Izolityczny skurcz ekscentryczny: rozciąganie przykurczy mięśniowych i łącznotkankowych. -Skurcz izokinetyczny (kombinacja skurczu izotonicznego i izometrycznego): tonizacja osłabionego mięśnia; odbudowa siły wszystkich mięśni zaangażowanych w danym ruchu. 

Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie (Myofascial Release) -  Techniki te poprawiają wewnętrzną ruchomość tkanek miękkich , szczególnie powięzi. 

Techniki Aktywnego Rozluźniania (Aktiv Tissue Release) -  należą do metod medycyny manualnej koncentrujących swoja uwagę na likwidowaniu nieprawidłowości w obrębie tkanki miękkiej takich jak: zrosty i sklejenia, nadmierny tonus mięśniowy, przykurcze mięśniowe i łącznotkankowe 

Dysbalans mięśniowy. - Analiza funkcjonalna pacjenta oraz omówienie najczęstszych dysfunkcji narządu ruchu.

Analiza postawy pacjenta oraz propozycja wykorzystania poznanych technik celem poprawy dysbalnasu mięśniowo-powięziowego. Propozycja ćwiczeń korygujących. 

Terapia Punktów Spustowych - Podstawy teoretyczne powstawania TrP. Metody odnajdywania i terapii TrP. Cechy charakterystyczne mięśni z aktywnymi TrP. 

Taśmy - mięśniowo powięziowe/ Meridiany mięśniowo-powięziowe

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I – Podstawy teoretyczne terapii manualnej. Dysbalans mięśniowy. Tkanki miękkie kręgosłupa szyjnego
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I – Podstawy teoretyczne terapii manualnej. Dysbalans mięśniowy. Tkanki miękkie kręgosłupa szyjnego - cd
Data realizacji zajęć
11-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł II – Tkanki miękkie kręgosłupa piersiowego
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł II – Tkanki miękkie kręgosłupa piersiowego-cd
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł III – Tkanki miękkie kręgosłupa L-S oraz badanie funkcjonalne FMS
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł III – Tkanki miękkie kręgosłupa L-S oraz badanie funkcjonalne FMS-cd
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nauczenie specjalistów rehabilitacji oraz fizjoterapeutów biegłości w zakresie
diagnostyki, rozpoznania i leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu z wykorzystaniem technik
tkanek miękkich. Celem szkolenia jest nabycie biegłości w zakresie diagnostyki, rozpoznania i
leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu - przygotowanie uczestników do samodzielnego
wykonywania badania, analizy funkcjonalnej i leczenia manualnego pacjentów w każdym wieku z
zastosowaniem nieinwazyjnych metod terapeutycznych, uwzględniających skuteczną terapię bólu, w
tym przewlekłego oraz nauczenie zasad profilaktyki dysfunkcji narządów ruchu Uczestnicy szkolenia
nabędą, uzupełnią, ugruntują komplementarną wiedzę z zakresu anatomii, diagnostyki palpacyjnej,
terapii manualnej i profilaktyki dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich Nabędą usystematyzowaną
wiedzę dotyczącą teorii powstawania dysfunkcji mięśniowo-powięziowych i szkieletowych Uczestnicy
w ramach szkolenia nabędą umiejętności: - oceny pacjenta dla potrzeb terapii - badanie palpacyjne,
manualne, funkcjonalne - stawiania prawidłowej diagnozy, która skróci czas leczenia i znacznie obniży
jego koszty - stosowania szerokiej diagnostyki manualnej obejmującej punkty spustowe – lokalizacja,
opracowanie - metody i techniki terapii manualnej, w tym: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue
Release - wykonywania zabiegu na konkretnych częściach ciała, przeprowadzonych dokładną analizą
mięśni - stosowania technik: Mięśniowa; Powięziowa; Więzadłowa; Limfatyczna; Funcjonalna Ponadto
w ramach oceny, planowania, terapii oraz aplikowania ćwiczeń automobilizacji, absolwenci szkolenia
podniosą poziom umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i współpracy z
pacjentem w szczególności z dysfunkcjami w układzie ruchu. Szersze spojrzenie na dolegliwości ze
strony narządu ruchu i bliższy kontakt z pacjentem przyniesie wdzięczność i satysfakcję pacjentów
po skutecznej diagnozie/ terapii - taki sposób diagnozowania i leczenia jest preferowany przez
pacjentów

Efekty uczenia się

Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnostyki,
rozpoznania i leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu z wykorzystaniem technik tkanek miękkich.
Nabycie biegłości w zakresie diagnostyki, rozpoznania i leczenia manualnego dysfunkcji układu ruchu -
przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania badania, analizy funkcjonalnej i leczenia
manualnego pacjentów w każdym wieku z zastosowaniem nieinwazyjnych metod terapeutycznych,
uwzględniających skuteczną terapię bólu, w tym przewlekłego oraz nauczenie zasad profilaktyki
dysfunkcji narządów ruchu
Nabycie, uzupełnienie, ugruntowanie komplementarnej wiedzy z zakresu anatomii, diagnostyki
palpacyjnej, terapii manualnej i profilaktyki dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich oraz nabędą
usystematyzowaną wiedzę dotyczącą teorii powstawania dysfunkcji mięśniowo-powięziowych i
szkieletowych
Nabycie umiejętności:
- oceny pacjenta dla potrzeb terapii - badanie palpacyjne, manualne, funkcjonalne
- stawiania prawidłowej diagnozy, która skróci czas leczenia i znacznie obniży jego koszty
- stosowania szerokiej diagnostyki manualnej obejmującej punkty spustowe – lokalizacja, opracowanie -
metody i techniki terapii manualnej, w tym: MET, Myofascial Release, Aktiv Tissue Release
- wykonywania zabiegu na konkretnych częściach ciała, przeprowadzonych dokładną analizą mięśni
- stosowania technik: Mięśniowa; Powięziowa; Więzadłowa; Limfatyczna; Funcjonalna
Ponadto w ramach oceny, planowania, terapii oraz aplikowania ćwiczeń automobilizacji, absolwenci
szkolenia podniosą poziom umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i
współpracy z pacjentem w szczególności z dysfunkcjami w układzie ruchu. Szersze spojrzenie na
dolegliwości ze strony narządu ruchu i bliższy kontakt z pacjentem przyniesie wdzięczność i satysfakcję
pacjentów po skutecznej diagnozie/ terapii - taki sposób diagnozowania i leczenia jest preferowany
przez pacjentów

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 66,67 zł
Koszt osobogodziny brutto 66,67 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Jordana 18/-, 40-043 Katowice, woj. śląskie

Obiekt konferencyjny

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie mgr Bartłomiej Izydorczyk-Styś

mgr Bartłomiej Izydorczyk-Styś

Absolwent oraz Wykładowca na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w zakresie przedmiotów m.in.: Fizykoterapia, Terapia Manualna, Masaż leczniczy, Podstawy anatomii funkcjonalnej człowieka. Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie fizjoterapii w różnych placówkach medycznych, ponad 10-letnia działalność badawczo-naukowa m.in. w zakresie badań postawy ciała - aktualnie Prywatna Praktyka Fizjoterapeutyczna. Specjalista i pasjonat terapii manualnej

Wrzesień 2014 – nadal Praca w Centrum Rehabilitacji i Zdrowego Odżywiania „Gaja” w Bielawie,
wrzesień 2014 - nadal Prywatna Praktyka Fizjoterapeutyczna „Rehabis” - prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

1 październik 2010 -nadal Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, praca w charakterze wykładowcy, nauczyciela - przedmiotów zawodowych: Fizykoterapia, Arteterapia, Aparatura Medyczna, Terapia Manualna, Diagnostyka i programowanie w chorobach wieku rozwojowego, Masaż leczniczy, Podstawy anatomii funkcjonalnej człowieka, Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w różnych placówkach, Medycyna Fizykalna i Balneoklimatologia, Alternatywne Metody Fizjoterapeutyczne, Zaopatrzenie ortotyczne i ortopedyczne, masaż w wadach postawy,
Sierpień 2005 – NZOZ Centrum Rehabilitacji „Gaja” w Bielawie, stanowisko sierpień 2014 kierownik placówki, fizjoterapeuta.
Październik 2011 – nadal Prac

Zdjęcie dr n. kf. Dawid Pawlak

dr n. kf. Dawid Pawlak

Fizjoterapeuta - Doktor nauk o kulturze fizycznej AWF w Katowicach. Specjalista medycyny manualnej oraz ortopedycznej terapii manualnej
W 2010 roku rozpoczęło działalność założone przeze mnie w Siemianowicach Śląskich Centrum Rehabilitacji Holistycznej FIZJO-MEDICARE.

Od 2011 do 2019 praca jako fizjoterapeuta w ośrodku Galen-Rehabilitacja, tworząc programy rehabilitacji pacjentów po przebytych operacjach ortopedycznych, co było tematem przewodnim moich badań doktoranckich. Byłem odpowiedzialny za rehabilitację pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu i dolegliwościami bólowymi kręgosłupa oraz za profesjonalne przygotowywanie sportowców do wznowienia treningów po przebytych kontuzjach i zabiegach operacyjnych.

Od 2015 do 2019 roku zajmowałem się także pracą dydaktyczną w ośrodku Galen-Rehabilitacja prowadząc zajęcia dla studentów na wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego.

Moim celem jest kompleksowa pomoc pacjentowi w zakresie diagnostyki, skutecznego leczenia i efektywnej rehabilitacji. Dzięki współpracy z uznanymi specjalistami z zakresu ortopedii oraz radiologii staram się stawiać trafne diagnozy, niezbędne do dalszego prawidłowego leczenia. Moje doświadczenie w opiece medycznej nad wieloma sportowcami wyczynowymi staram się wykorzystać w leczeniu wszystkich pacjentów. Stale analizuje trendy w medycynie manualnej, ortopedycznej oraz sportowej, poszukując najskuteczniejszych sposobów leczenia. Proponowane przez mnie metody są oparte na założeniach EBM (Eviden

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Pilch

Magdalena Pilch

email: biuro@msp-pakt.pl

tel: 502 213 544

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych 

Informacje dodatkowe

Kilka słów o kursie:

Kurs realizowany podczas 3 modułów (każdy obejmuje 1 zjazd sobotnio-niedzielny)

Podczas szkolenia stosowane są ćwiczenia praktyczne, pokazy i demonstracje różnorodnych metod diagnozowania i leczenia oraz automobilizacji pacjenta do ćwiczeń w domu, przeprowadzenie analizy ruchu uczestnika szkolenia oraz opracowanie diagnozy i planu leczenia pacjenta, w celu zaangażowania uczestników szkolenia do aktywnego w nim uczestnictwa

Forma warsztatowa umożliwia wielokrotne przećwiczenie poznanych metod pod fachowym okiem doświadczonego instruktora

Szkolenie realizowane jest w małych grupach szkoleniowych a indywidualizacja formy i treści przekazywanej wiedzy korzystnie wpływa na końcowy rezultat szkolenia

 

 

 

 

Autorski skrypt

Ciasteczka>