Usługa - Obsługa suwnic I stopnia

Logo SEKA SPÓŁKA AKCYJNA

4.5/5 z 1240 ocen

Tytuł Obsługa suwnic I stopnia

Numer usługi 2019/09/21/7788/459798

Dostawca usług SEKA SPÓŁKA AKCYJNA

Miejsce usługi Szczecin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

25 000,00 zł netto za osobę

25 000,00 zł brutto za osobę

277,78 zł netto za osobogodzinę

277,78 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Uczestnikiem kursu może być osoba:
• która ukończyła 18 lat,
• posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
• nie ma przeszkód lekarskich (dopuszczenie przez lekarza uprawnionego).

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 16-12-2019
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia:
• przepisy dozorowe UTB,
• budowa i rodzaje suwnic – dane techniczne,
• części i zespoły suwnic – część mechaniczna,
• urządzenia i aparatura elektryczna,
• zawiesia i sprzęt załadunkowy,
• obsługa suwnic – obowiązki obsługującego przed rozpoczęciem pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu,
• przepisy bhp przy obsłudze suwnic oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
• zajęcia praktyczne – nabycie umiejętności obsługi suwnic.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
28-10-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
29-10-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
30-10-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
31-10-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
04-11-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
05-11-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
06-11-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
07-11-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
08-11-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
12-11-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego obsługiwania suwnic, w tym:
• zapoznanie z budową i zasadą działania suwnic, pozwalające na ich prawidłową eksploatację, przygotowanie uczestnika do samodzielnej obsługi,
• zapoznanie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem
przeciwpożarowym oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Efekty uczenia się

  • Podczas kursu uczestnicy:

    • zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie obsługi suwnic,
    • zostaną przygotowani do zachowań zgodnych z przepisami bhp i wymogami UDT,
    • otrzymają dokument uprawniający do wykonywania pracy na urządzeniu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 25 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 25 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 277,78 zł
Koszt osobogodziny brutto 277,78 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Miejscem realizacji zajęć będzie siedziba Klienta

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Z R

Z R

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Charęża

Marcin Charęża

email: marcin.chareza@seka.pl

tel: 91 88 19 500

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

1. Szkolenie przewidziane dla Klientów instytucjonalnych, którzy chcieliby zorganizować kurs w swoim przedsiębiorstwie z użyciem dostepnego dla pracowników sprzętu.

2. Szkolenie (bez egzaminu) realizowane jest w ciągu 10 dni (ww. daty podano orientacyjnie). Istnieje możliwość ustalenia innego terminu. 

3. Grupa nie większa niż 10 osób

4. Czas trwania kursu - minimum 10 dni

5. Każdy dodatkowy dzień szkolenia wynosi 2500 PLN.

6. SEKA S.A. składa wnioski w UDT w imieniu Klienta i ustala termin egzaminu.

7. Koszt egzaminu UDT wliczony w cenę szkolenia.

8. Cena szkolenia nie uwzględnia:

- kosztów ewentualnych noclegów trenera,

- dojazdu powyżej 25 kilometrów w jedną stronę od miasta Szczecina

- wyżywienia uczestników

- badań lekarskich

Skrypt SEKA S.A. z zestawem pytań przygotowujących do egzaminu teoretycznego UDT lub podręcznik

Ciasteczka>