Usługa - II STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)

Logo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

4.3/5 z 73 ocen

Tytuł II STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)

Numer usługi 2019/09/18/9069/458291

Dostawca usług Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

Miejsce usługi Jelenia Góra

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi odwołana

PLN

3 190,00 zł netto za osobę

3 190,00 zł brutto za osobę

17,34 zł netto za osobogodzinę

17,34 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

a)    posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

       zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego lub tytułem technika rachunkowości lub inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

b)   uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c)    rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 06-03-2020
Liczba godzin usługi: 184
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Moduł III   Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej

Moduł IV   Prawo podatkowe

Moduł V   Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
07-03-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
21-03-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
22-03-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
28-03-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
29-03-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Podatki (VAT)
Data realizacji zajęć
18-04-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Podatki (VAT)
Data realizacji zajęć
19-04-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy
Data realizacji zajęć
25-04-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawo ubezpieczeń społecznych
Data realizacji zajęć
26-04-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
16-05-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Podatki (CIT i PIT)
Data realizacji zajęć
17-05-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
06-06-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
07-06-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
13-06-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
13-06-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
14-06-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
27-06-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo gospodarcze
Data realizacji zajęć
28-06-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
04-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
05-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
12-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Podatki (PIT)
Data realizacji zajęć
13-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
26-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
27-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
04-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
05:45
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 241103, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

Efekty uczenia się

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:

  • ocenie poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
  • dekretowaniu i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych, 
  • ewidencjonowaniu i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych, 
  • sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
  • przygotowaniu deklaracji, zeznań podatkowych i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 190,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 190,00 zł
Koszt osobogodziny netto 17,34 zł
Koszt osobogodziny brutto 17,34 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. 1 Maja 76/1B, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wojciech Krawiec

Wojciech Krawiec

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Martyna Mularska

Martyna Mularska

email: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

tel: 756412200

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako placówka kształcenia ustawicznego jest zwolniona z podatku VAT. Wszystkie podane ceny są cenami niezawierającymi podatek VAT.

Czas trwania naszych kursów jest liczony w godzinach dydaktycznych.

Harmonogram pojawi się w połowie lutego 2020 r.

Ciasteczka>