Usługa - Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional - cert. Autodesk

Logo EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

4.8/5 z 89 ocen

Tytuł Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional - cert. Autodesk

Numer usługi 2019/09/03/7557/449618

Dostawca usług EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi odwołana

PLN

3 290,00 zł netto za osobę

3 290,00 zł brutto za osobę

41,13 zł netto za osobogodzinę

41,13 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie technik komputerowego wspomagania projektowania.

  • osób chcących nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje CAD
  • osób chcących uzupełnić kwalifikacje zawodowe o nowe techniki projektowania, analizy i optymalizacji CAD
  • specjalistów w zakresie produkcji, projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej,
  • osób planujących otwarcie własnych mikroprzedsiębiorstw, 
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 21-11-2019
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Akredytacyjna Podkarpackiego Kuratora Oświaty nr ORE 546.8.2015
Zakres uprawnień: Kurs Projektowanie w programie Autodesk Inventor Professional – poziom podstawowy i zaawansowany - 80 godz.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zarys programu szkolenia

(kurs trwa 80 godz. dydaktycznych - 1 godz dyd. = 45 min)

Uczestnicy poznają projektowanie elementów bryłowych, składania części w celu uzyskania gotowych zespołów, które mogą następnie być analizowane pod kątem kinematyki i ewentualnych kolizji między częściami, wykonywanie dokumentacji technicznej projektu. Szkolenie obejmuje pełne przygotowanie bryły 3D do wydruku w formie w pełni zwymiarowanych i opisanych rzutów płaskich i widoków 3D uzupełnionych półautomatycznie tworzonymi tabelkami rysunkowymi.

Uczestnicy poznają zaawansowane narzędzia projektowe przyspieszające i automatyzujące projektowanie w programie, sposoby tworzenia części parametrycznych i wykorzystanie ich w bibliotekach elementów. Utworzą kompletny projekty: zespołu mechanicznego, skomplikowanego elementu blachowego, układów ramowych oraz poznają projektowanie typowych części maszyn, metodologię przeprowadzania analiz wytrzymałościowych i częstotliwościowych elementów i zespołów utworzonych w Autodesk Inventor Professional z wykorzystaniem metody MES firmy ANSYS.

Tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych:

p.

Nazwa modułu

Liczba godzin

Razem

teoretycznych

praktycznych

1.

Zarys technik komputerowego wspomagania projektowania

2

0

2

2.

Metodyka projektowania  w Inventor

1

1

2

3.

Przygotowanie otoczenia pracy

1

1

2

4.

Środowisko szkicowania

1

2

3

5.

Środowisko modelowania części

1

8

9

6.

Środowisko modelowania zespołów

2

10

12

7.

Praca z projektami

1

3

4

8.

Tworzenie dokumentacji  rysunkowej

1

6

7

9.

Tworzenie prezentacji rysunki montażowe

1

3

4

10.

Parametryzacja części

1

2

3

11.

Zaawansowana parametryczność w częściach i zespołach

1

2

3

12

Generatory części maszynowych z obliczeniami Design Accelerator

2

13

15

13

Konstrukcje blachowe

1

2

3

14

Konstrukcje spawane

1

1

2

15

Analizy MES

1

2

3

16.

Analizy dynamiczne

1

2

3

17.

Egzamin certyfikacyjny

0

3

3

 

19

61

80

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
12-10-2019
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
13-10-2019
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
22-11-2019
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
23-11-2019
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
24-11-2019
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
29-11-2019
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
30-11-2019
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
01-12-2019
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
13-12-2019
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
14-12-2019
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
15-12-2019
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
20-12-2019
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional
Data realizacji zajęć
21-12-2019
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Wzrost konkurencyjności firmy na regionalnym i międzynarodowym rynku, poprzez stosowanie współczesnych standardów w procesie projektowania i wytwarzania CAD CAM, nowoczesnej techniki projektowania i cyfrowego prototypownia

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest:
- nabycie umiejętności z zakresu projektowania w Autodesk Inventor Professional.
- rozwinięcie zakresu umiejętności modelowaniu zespołów, metody projektowania zstępującego, szkieletowego, generator części maszynowych, konstrukcji ramowych, blachowych oraz konstrukcji spawanych
- nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności wykorzystania programu w praktyce projektowej, tworzenia dokumentacji technicznej, wizualizacji 2D i 3D zgodnie z powszechnymi na świecie standardami
- nabycie umiejętności z zakresu analiz statycznych, dynamicznych i MES w środowisku programu
- nabycie umiejętności płynnej obsługi programu Inventor w celu zwiększenia efektywności pracy,
- nabycie umiejętności wspieraniu projektantów i inżynierów w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej,
- nabycie umiejętności modelowania 3D i tworzenia dokumentacji 2D z modeli 3D
- nabycie umiejętności zarządzania zmianami na rysunkach 2D, modelach 3D i wersjach papierowych, uzgadnianiu z projektantami i inżynierami wymagań technicznych i branżowych
- nabycie umiejętności generowaniu dokumentacji technicznej do plików w programu CAD w różnych formatach oraz jej wydrukiem,
- nabycie umiejętności zarządzaniu dużą ilością dokumentacji, w tym archiwum i serwerem rysunków, testowaniu i wdrażaniu nowych narzędzi CAD / CAE.

Efekty uczenia się

W zakresie programu Inventor uczestnik szkolenia umie:

-    tworzyć części parametryczne za pomocą operacji tworzenia cech kształtujących,

-    wykorzystywać sposoby edycji części parametrycznych: edycja szkiców, elementów kształtujących, elementów konstrukcyjnych itd.

-    zastosować sposoby obliczeń własności fizycznych: masa, objętość, pole powierzchni, momenty bezwładności, itd.

-    wykorzystywać sposoby tworzenia jak i zastosowania w projektach biblioteki elementów parametrycznych,

-    dokonać parametryzacji i definiowania wymiarów zależnych od siebie w celu stworzenia rodziny części podobnych,

-    tworzyć powierzchnie parametryczne w celu modelowania bardzo złożonych kształtów części,

-    utworzyć dokumentacje rysunkowe: rzutów rysunkowych, przekrojów, wymiarowania, numerów pozycji, list części, opisów rysunkowych, itd., sposoby wyłączania tych części w przekrojach, które w zespole nie powinny być krojone.

-    dokonać tworzenia zespołów parametrycznych za pomocą relacji złożeniowych: (mate, align, insert, tangent, angle), konfiguracja środowiska pracy zespołu,

-    zastosować sposoby edycji zespołów parametrycznych: edycja położenia poszczególnych elementów w zespole, a także edycja definicji danej części zespołu,

-    wykorzystać sposoby obliczania parametrów fizycznych zespołów takich jak: masa, objętość, pole powierzchni, momenty bezwładności, itd.

-    tworzyć prezentacje z widokami rozstrzelonymi, edycje położenia poszczególnych elementów w widokach rozstrzelonych,

-    tworzyć animacje na bazie relacji złożeniowych w zespole,

-    budować parametryzację całego zespołu,  parametryzacja wymiarów i wiązań poszczególnych części. 

-    wykorzystywać sposoby automatycznego wykrywania kolizji podczas animacji zespołu.

-    korzystać z modułu analizy wytrzymałościowej i częstotliwościowej elementów stworzonych w Autodesk Inventor Professional z wykorzystaniem metody MES,

-    zastosować narzędzia Desing Akcelerator (konstrukcje ramowe, spawane, blachowe)

-    korzystać z kalkulatorów i kreatorów części maszyn.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

- Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - INVENTOR
potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD,
- Egzamin wewn na cert.: AUTODESK® Certificate of Completion – INVENTOR

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Międzynarodowy Certyfikat Autodesk
- Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - INVENTOR
potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD,
Walidacja PTI oraz CERTIPORT (USA)

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 290,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 290,00 zł
Koszt osobogodziny netto 41,13 zł
Koszt osobogodziny brutto 41,13 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Rejtana 53A/108G, 35-326 Rzeszów, woj. podkarpackie

Zobacz na szkic sytuacyjny http://www.educonsult.net.pl/kontakt

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Zbigniew Pospolitak

Zbigniew Pospolitak

Trener Autodesk: AutoCAD (wszystkie poziomy), Autodesk Inventor (wszystkie poziomy), Mechanical (wszystkie poziomy)
mgr inż. mechanik , AGH Inżynieria Mechaniczna i Robotyka
inżynier systemów CAD – PŁ CAD Designer.
Autoryzowany Instruktor ATC Autodesk

19 letnie doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia: Uprawnienia pedagogiczne – nauczyciel dyplomowany Autor i współautor programów nauczania dla MEN w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, edukator MEN, Ekspert MEN ds. programów i podręczników w zakresie technik CAD. Nauczyciel akademicki Projektant CAD w zakresie wzorów użytkowych dla firm: Philips, Orlen, ORGANIKA, WSK, PROCTEL & GAMBEL,,DURACELL, PRINGLES
- Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – Inżynieria Mechaniczna, Automatyka i Robotyka - mgr inż. mechanik,
- Instytut Badań Edukacyjnych - Studium doktoranckie. - Politechnika Łódzka -
inżynier systemów CAD


Przeprowadził 8628 godzin szkoleń w obszarze CAD

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Zbigniew Pospolitak

Zbigniew Pospolitak

email: zbigniew.pospolitak@educonsult.net.pl

tel: 797727373

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wykształcenie techniczne na poziomie, co najmniej średnim (technikum, szkoła policealna) niezależnie od branży lub być studentem wydziałów technicznych; znać podstawy obsługi komputera oraz podstawy rysunku technicznego.

 

 

Informacje dodatkowe

W trakcie szkolenia zapewniony serwis kawowy, ciasteczka, napoje, lunch

Harmonogram zajęć może ulegać modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb uczestników kursu. W przypadku małej obsady uczestników w danym terminie; zostaną zaproponowane kolejne możliwe terminy realizacji.

  1. Materiały pomocnicze w formie skryptów ujmujących i rozszerzających treści kursu (na własność).
  • Komputerowe wspomaganie projektowania Autodesk Inventor Professional – zarys teoretyczny (127 str.)
  • Komputerowe wspomaganie projektowania Autodesk Inventor Professional – zestaw praktycznych ćwiczeń projektowych (112 str.  91 ćwiczeń praktycznych) 
  1. Pen-drive z wersjami elektronicznymi materiałów do ćwiczeń,
  2. Zestaw materiałów pomocniczych w formie elektronicznej
  3. Materiały biurowe: notatnik, długopis
Ciasteczka>