Usługa - Szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu nurkowego PADI RESCUE DIVER - szkolenie PADI RESCUE DIVER - PADI Emergancy First Response

Logo Blue Adventures Andrzej Nowak

4.8/5 z 47 ocen

Tytuł Szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu nurkowego PADI RESCUE DIVER - szkolenie PADI RESCUE DIVER - PADI Emergancy First Response

Numer usługi 2019/08/20/39530/444562

Dostawca usług Blue Adventures Andrzej Nowak

Miejsce usługi Cmolas

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

2 926,83 zł netto za osobę

3 600,00 zł brutto za osobę

69,69 zł netto za osobogodzinę

85,71 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby powyżej 18 roku życia, zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem uprawnień PADI Rescue Diver, będące osobami pracującymi/ochotni
kami PSP/OSP/WOPR lub chcące pracować w jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego - KSPR lub w branży turystycznej.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 24-08-2019
Liczba godzin usługi: 42
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program kursu składa się z pięciu modułów:

Moduł I.
Zajęcia teoretyczne: wprowadzenie oraz opis kursu, samopomoc oraz stres nurkowy.

Wody otwarte:
asystowanie płynąc oraz nie płynąc,
reakcja na spanikowanego nurka oraz problemy pod wodą (wyczerpanie i wynurzanie z alternatywnym źródłem powietrza)

Moduł II.
Zajęcia teoretyczne: pierwsza pomoc nurkowa (sprzęt i procedury)

Wody otwarte:
procedury w przypadku zaginionego nurka, wynurzenie się z nieprzytomnym nurkiem.

Moduł III.
Zajęcia teoretyczne: radzenie sobie z wypadkiem (gotowość i postępowanie podczas wypadku) .

Wody otwarte:
sztuczne oddychanie w wodzie oraz zdejmowanie sprzętu podczas sztucznego oddychania

Moduł IV.
Zajęcia teoretyczne: uwarunkowania sprzętowe (typowe problemy i ich rozwiązywanie).

Wody otwarte:
sztuczne oddychanie w wodzie kontynuacja,
wynurzanie się oraz procedury pierwszej pomocy w wypadkach ciśnieniowych

Moduł V.
Zajęcia teoretyczne: powtórka i egzamin według standardów Professional Association of Diving Instructors oraz wydanie Certyfikatu międzynarodowego RESCUE DIVER PADI

Wody otwarte: ćwiczenia wypadków nurkowych
Zmęczony nurek na powierzchni wody dopłynięcie, ocena, kontakt, uspokajanie, asystowanie i transport, zdejmowanie sprzętu). Więcej na stronie zmęczony nurek na powierzchni wody.
Nurek w panice na powierzchni (dopłynięcie, ocena, kontakt-pod lub na powierzchni, uwalnianie się). Więcej na stronie nurek w panice na powierzchni wody.
Reakcja z brzegu lub łodzi (ratowany przytomny) (bez wchodzenia do wody, wejście do wody, techniki wyjścia). Więcej n stronie pomoc z brzegu lub łodzi.
Problemy pod wodą (wyczerpany nurek, brak powietrza) wyczerpany nurek
brak powietrza - możliwości wynurzenia awaryjnego
Zaginięcie nurka - procedury-gdzie, kiedy, jak prowadzić poszukiwania. Więcej na stronie metody poszukiwania zaginionego nurka.
Wydobycie nieprzytomnego nurka - ćwiczenia z wynurzania , wyciąganie nieprzytomnego nurka. Więcej na stronie
Nieprzytomny nurek na powierzchni - co najpierw, sztuczne oddychanie, ściąganie sprzętu. Więcej na stronie pomoc nie oddychającemu nurkowi na powierzchni wody.
Wynoszenie nieprzytomnego nurka - oddychający -nie oddychający, techniki wynoszenia na brzeg i pomost. Więcej na stronie metody wynoszenia z wody.
Wypadki związane z oddychaniem powietrzem pod ciśnieniem - pozycja, tlen, pomoc lekarska. Zobacz pozycje:
plan alarmowy - droga ewakuacyjna
 
pozycja boczna ustalona ratowniczy zestaw tlenowy resuscytacja
Wody otwarte: ćwiczenia wypadków nurkowych
 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie PADI Emergancy First Response
Data realizacji zajęć
25-08-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł teoretyczny I
Data realizacji zajęć
25-08-2019
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł teoretyczny II
Data realizacji zajęć
26-08-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł teoretyczny III
Data realizacji zajęć
27-08-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł teoretyczny IV
Data realizacji zajęć
28-08-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł teoretyczny V - powtórka materiału oraz egzamin teoretyczny
Data realizacji zajęć
29-08-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł praktyczny I, II i III
Data realizacji zajęć
30-08-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł praktyczny IV i V oraz egzamin praktyczny
Data realizacji zajęć
31-08-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nurek Ratownik (Rescue Diver) jest ważnym i podstawowym krokiem, dla każdego płetwonurka, który chce rozwinąć swoje umiejętności poza poziom nurkowania rekreacyjnego. Kurs PADI Nurka Ratownika jest pierwszym wymaganiem stawianym podczas kursów na stopnie zawodowe np. PADI Divemaster, Asystent Instruktora czy Instruktora PADI.

Efekty uczenia się

Kursant pozna procedury postępowania w razie wypadku nurkowego, będzie wiedzial jak reagować w trakcie akcji ratowniczej, pozna techniki pozwalające zaplanować bezpieczniejsze nurkowanie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat międzynarodowy RESCUE DIVER PADI poprzedzony egzaminem według standardów Professional Association of Diving Instructors.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 926,83 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 69,69 zł
Koszt osobogodziny brutto 85,71 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Cmolas 269 C, 36-105 Cmolas, woj. podkarpackie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ireneusz Szegda

Ireneusz Szegda

INSTRUKTOR/TRENER
IDC STAFF INSTRUKTOR 631430
OPEN WATER SCUBA INSTRUKTOR 631430
MASTER SCUBA DIVER TRAINER 631430
WRECK DIVER
FULL FACE MASK DIVER
ENRICHEA AIR
TEC GAS BLENDER TRIMIX
DRY SUIT DIVER
NIGHT DIVER
DEEP DIVER
TEC DEEP INSTRUCTOR
INSTRUKTOR M1 09000083

Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Rzeszowski na kierunku Wychowanie Fizyczne i Rehabilitacja, tytuł magistra. Od 2004 roku ukończone kursy:
IDC STAFF INSTRUKTOR 631430
OPEN WATER SCUBA INSTRUKTOR 631430
MASTER SCUBA DIVER TRAINER 631430
WRECK DIVER
FULL FACE MASK DIVER
ENRICHEA AIR
TEC GAS BLENDER TRIMIX
DRY SUIT DIVER
NIGHT DIVER
DEEP DIVER
TEC DEEP INSTRUCTOR
INSTRUKTOR M1 09000083
Ponad 1000 wydanych certyfikatów

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Andrzej Nowak

Andrzej Nowak

email: biuro@blueadventures.pl

tel: +48 534 004 464

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

•    podręcznik w miękkiej okładce
•    tabliczka – schemat ratunkowy,
•    maseczka w etui,
•    saszetka,
Podręcznik EFR

Ciasteczka>