Usługa - Profesjonalny Handlowiec B2B - moduł 1 - “Koło sprzedaży”

Logo ALNAIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.4/5 z 275 ocen

Tytuł Profesjonalny Handlowiec B2B - moduł 1 - “Koło sprzedaży”

Numer usługi 2017/02/23/9539/42227

Dostawca usług ALNAIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

980,00 zł netto za osobę

1 205,40 zł brutto za osobę

163,33 zł netto za osobogodzinę

200,90 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

handlowcy B2B, B2C

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 15-11-2021
Liczba godzin usługi: 6

Ramowy program usługi

Pokaż program

Moduł 1 - 8 godzin (1 dzień szkoleniowy)

Czy na pewno wiesz co sprzedajesz? Ustal to, zanim zaczniesz rozmowy. Zrób rachunek sumienia i zbuduj swoją propozycję wartości dla klienta wykorzystując korzyści, wyróżniki, dowody.

Pamiętaj, rozmowy prowadzisz z ludźmi - naucz się, jak wybrać, opisać i nazwać osoby, które mogą kupić to, co im oferujesz.

 1. Co to jest koło sprzedaży i jak stosować tę technikę
 2. Szybki test stylu komunikowania,
 3. Jak w 30 sekund odkryć styl komunikowania klienta

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Jak sprzedawać?
Data realizacji zajęć
20-04-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Jak sprzedawać?
Data realizacji zajęć
20-04-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik
1. pozna
- zasady techniki koła sprzedaży
- szybki sposób określenia stylu komunikowania swojego i klienta
2. zrozumie:
- "co sprzedaje" klientowi
- swoją rolę i zadania w zakresie dostarczania klientowi wartości w zgodzie z prawem i zasadami etyki
- znaczenie efektywnej i bezpiecznej komunikacji interpersonalnej
- potrzebę ciągłego samokształcenia
3.nauczy się stosować technikę koła sprzedaży i szybko określić styl komunikowania swój i klienta,

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 1. Będzie znał (wiedza):
  • zasady techniki koła sprzedaży
  • szybki sposób określenia stylu komunikowania swojego i klienta
 2. Będzie umiał (umiejętności):
  • stosować technikę koła sprzedaży
  • szybko określić styl komunikowania swój i klienta
  • prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
 3. Będzie rozumiał (kompetencje społeczne)
  • "co sprzedaje " klientowi
  • swoją rolę i zadania w zakresie dostarczania klientowi wartości w odniesieniu do zgodności z prawem i zasadami etyki
  • znaczenie efektywnej i bezpiecznej komunikacji interpersonalnej
  • potrzebę ciągłego samokształcenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 980,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 205,40 zł
Koszt osobogodziny netto 163,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 200,90 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Gajowicka 95/305, 50-019 Wrocław, woj. dolnośląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Cezary Rutka

Cezary Rutka

Konsultant, mentor, coach, trener biznesu. Wpisany na listę ekspertów NCBR w obszarze „Gospodarka, przetwórstwo przemysłowe”. Opiniował 35 projektów z programu PO IG. Wpisany do Wykazu kandydatów na ekspertów PO IR (poz. 305) oraz PO PW (poz. 277). Coach – certyfikowany praktyk metody Points of You. Współtwórca kilkudziesięciu studiów wykonalności, kilkunastu strategii, a także ponad 150 biznes planów.
Szeroka wiedza i doświadczenie na temat rozwoju MŚP w Polsce i UE zdobyte w wyniku tworzenia koncepcji, zarządzania projektami i bezpośrednich wdrożeniach (jako trener i konsultant) projektów z programów UE (Phare, Fundusze Strukturalne, fundusze pożyczkowe).
Usługi doradcze świadczone w szerokim zakresie dla MŚP obejmowały przygotowanie kilkuset biznesplanów i studium przypadku, analizy luk kompetencyjnych oraz wiele działań naprawczych, jak również nakreślenie wizji, misji i celów strategicznych w strategiach rozwojowych opracowywanych dla poszczególnych firm.
Rozwinięty warsztat trenerski i dorobek w postaci własnych programów szkoleniowych (zakres: fundusze unijne, instrumenty wspierania przedsiębiorczości oraz biznesowe, głownie z zakresu planowania, analizy strategicznej).
Umiejętność pracy zgodnej z procedurami systemów jakości opracowanych dla procesu szkoleniowego i doradczego, oparta na własnym zaangażowaniu w proces wdrożenia i certyfikacji wg normy ISO 9001:2015 w Firmie Alnair i Fundacji Magnus.
Doświadczenie Trenerskie to ok. 5 tys. godzin
Szkolenia z zakre

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jan Wasilewski

Jan Wasilewski

email: j.wasilewski@alnair.pl

tel: (+48) 501 699 391

Ciasteczka>