Usługa - Kurs dla kandydata na instruktora nauki jazdy kat. B podstawowy / Kierunek Kariera Zawodowa / MBON

Logo Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c

4.5/5 z 478 ocen

Tytuł Kurs dla kandydata na instruktora nauki jazdy kat. B podstawowy / Kierunek Kariera Zawodowa / MBON

Numer usługi 2019/06/20/22354/417899

Dostawca usług Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

3 750,00 zł netto za osobę

3 750,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs dla kandydata na instruktora kat. B jest kierowany do osób:

- które chcą zdobyć zawód instruktora i wykąłdowcy,
- posiadają prawo jazdy kat B min. 2 lata
- uzyskały orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy kat. B
- podpisały oświadczenie o niekaralności dot. Art. 33.1 pkt. 8 Ustawy o kierujących pojazdami

Badania lekarskie można zrealizować w naszym ośrodku w cenie urzędowej minimalnej  200 zł, 150 zł - psychologiczne
rejestracja nr: 733-780-733 (badania platne poza systemem bonowym)

 

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera i MBony

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 02-07-2019
Liczba godzin usługi: 250
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 21.02.2011 nr 504/10/10
Zakres uprawnień: Kurs dla kandydatów na instruktorów w zakresie prawa jazdy kat C. Szkolenie dodtkowe.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zapraszamy do realizacji kursu na w ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ w Krakowie

 

 

Temat zajęć edukacyjnych

 

Opis treści zajęć edukacyjnych

Wymiar zajęć

teoria

praktyka

Psychologia

 

 1. podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej,
 2. kandydat na kierowcę lub motorniczego i jego charakterystyka,
 3. wybrane zagadnienia z psychologii ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na funkcje percep­cyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem w szczególności:

- alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

– wahań stanu emocjonalnego,

– zmęczenia,

– zagrożeń występujących w ruchu drogowym,

 1. praktyczne wykorzystanie wiedzy z psychologii w szkoleniu kandydatów na kierowców lub motorniczych, ze szcze­gólnym uwzględnieniem oceny predyspozycji kandydata na kierowcę lub motorniczego do kierowania pojazdem,
 2. etyka zawodu instruktora i wykładowcy;

 

10

 

Metodyka nauczania

 

 1. proces nauczania,
 2. szkolenie dorosłych – motywacja,
 3. ocenianie kwalifikacji kandydata na kierowcę i ustalanie wymiaru czasu szkolenia niezbędnego do osiągnięcia celów określonych w programach szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych,
 4. formy i metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych ujętych w programie szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych, w szczególności:

– podział tematyczny zajęć w poszczególnych kategoriach prawa jazdy                                                                                                                                        lub pozwolenia,

– podział wymiaru czasu szkolenia,

– kolejność realizacji zajęć,

 1. organizacja zajęć – środki dydaktyczne;

50

 

Prawo o ruchu drogowym

 

 1. wybrane problemy interpretacyjne przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 – zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku  do        innych uczestników ruchu,

– zachowania bezpiecznych prędkości i odstępów między pojazdami podczas jazdy w różnych warunkach atmosfe­rycznych i po różnych nawierzchniach jezdni,

– zagrożeń związanych z ruchem drogowym, w szczególności prowadzeniem pojazdu w różnych warunkach widocz­ności, niedoświadczeniem innych uczestników ruchu, podczas przewozu osób i rzeczy,

 1. omówienie wybranych zagadnień:

– których znajomość powinna być sprawdzana na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych,

– występujących w pytaniach egzaminacyjnych stosowanych w części teoretycznej egzaminu państwowego

30

 

 

 

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

 

 1. przygotowanie się do jazdy oraz zasady używania mechanizmów sterowania pojazdem,
 2. bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie manewrów na drodze,
 3. zachowanie wobec innych uczestników ruchu,
 4. przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń na drodze oraz skuteczne reagowanie na nie,
 5. dynamika i kultura jazdy,
 6. f) zasady wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdu z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska;

 

 

18

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

 1. organy administracji publicznej zajmujące się problematyką ruchu drogowego i ich zadania,
 2. akty prawne odnoszące się do kierujących pojazdami,
 3. stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju i województwie,
 4. kontrola ruchu drogowego, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 5. ubezpieczenia komunikacyjne oraz zawodowe;

 

10

 

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

 

 1. rozpoczęcie działalności ośrodka szkolenia kierowców,
 2. rozpoczęcie pracy instruktora,
 3. zarządzanie ośrodkiem szkolenia kierowców,
 4. prowadzenie dokumentacji,
 5. nadzór nad prowadzeniem szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych;

6

 

Praktyka instruktorska

 

 1. Praktyka instruktorska - organizacja zajęć- 4 godz.
 2. pokaz przeprowadzenia 10 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców,
 3. prezentacja przez każdego słuchacza kursu co najmniej 5 wybranych zajęć teoretycznych,
 4. udział w charakterze obserwatora w 20 zajęciach teoretycznych prowadzonych w ośrodku szkolenia kierowców,
 5. pokaz przeprowadzenia 5 godzin zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców – pokaz przeprowadza się 2 godziny na placu manewrowym i 3 godziny w ruchu miejskim,
 6. udział. w charakterze obserwatora kat. B - w 30 godz. zajęć praktycznych,prowadzonych w ruchu miejskim w ośrodku szkolenia kierowców,
 7. przeprowadzenie przez kandydata na instruktora na placu manewrowym z udziałem kandydata na kierowcę 10 godzin zajęć praktycznych,
 8. przeprowadzenie przez kandydata na instruktora w ruchu drogowym z udziałem kandydata na instruktora 4 godzin zajęć praktycznych
 9. technika i taktyka jazdy realizowane w ośrodku doskonalenia techniki jazdy; 2 godz. Teorii +5 godz. praktyki

6

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs na kandydata na instrktora nauki jazdy kat. B zawiera:

 • Ilość godzin szkolenia: 250 godz. szkolenia

 • wraz z egzaminami końcowymi wewnętrznymi

zajęcia teoretyczne: odbywaja w centrum Krakowa przy ul. M. Skłodowskiej 8/8 w Krakowie

zajęcia praktyczne:

 • Jazdy realizowane są na terenie miasta Krakowa i okolic oraz  na placu manewrowym LUZ przy ul. Powstańców 66 i odbywają się na terenie Krakowa i okolic Krakowa.
 • Manewry - utwardzony plac manewrowy LUZ przy ul. Powstańców 66 w Krakowie, wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy, spełniający dodatkowe wymagania, umożliwiającego wykonanie każdego z zadań przewidzianych na placu manewrowym na egzaminie państwowymrównież ruszania na wzniesieniu.
 • Technika i taktyka jazdy w Ośrodku Doskonalenia Techniki jazdy

Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców:
- wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy
- Inspektor pracujący w Inspekcji Transportu Drogowego,
- Policjant drogówki,
- Ratownicy medyczny,
- Instruktorzy - aktywni kierowcy zawodowi pracujący w transporcie międzynarodowym jako kierowcy Tirów oraz kierowcy autobusów.

Przebieg szkolenia teoretycznego:

 • Osoba szkolona wybierając i zapisując się na kurs poprzez Bazę Usług Rozwojowych akceptuje również harmonogram, zawarty w zakładce Harmonogram.
 • Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych kat. prawa jazdy publikowany jest z tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia kursu indywidualnego - dedykowanego konkretnemu klientowi - dostosowując harmonogram do oczekiwań i dyspozycyjności klienta.

Przebieg szkolenia praktycznego

 • zajęcia praktyczne:

  • Jazdy realizowane są na placu manewrowym LUZ przy ul. Powstańców 66 i odbywają się na terenie Krakowa i okolic Krakowa.
  • Manewry - utwardzony plac manewrowy LUZ przy ul. Powstańców 66 w Krakowie, wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy, spełniający dodatkowe wymagania, umożliwiającego wykonanie każdego z zadań przewidzianych na placu manewrowym na egzaminie państwowymrównież ruszania na wzniesieniu.
  • Technika i taktyka jazdy w Ośrodku Doskonalenia Techniki jazdy

Dlaczego warto wybrać Ośrodek Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ

 • oferujemy kursy:
  - kompleksowe z badaniami lekarskimi dla kierowców,
  - kursy przyspieszone i ekspresowe,
  - kursy łączone np. kat. A z B 
  - kursy indywidulane  - dostosowane do możliwości czasowych klienta
 • elastyczny tok szkolenia
 • pomagamy z formalnościami związanymi z realizacją kursów z Unii Europejskiej 
 • pomagamy z formalnościami urzędowymi, dotyczącymi zyskania Profilu Kandydata na Kierowcę
 • doświadczenie oraz wypracowane metody szkolenia
  (szkolimy ponad 25 lat - rozpoczęliśmy działalność w 1989 r. jako pierwszy prywatny ośrodek szkolenia kierowców)
 • wykwalifikowana kadra szkoleniowa
 • Instruktorzy - aktywni kierowcy zawodowi pracujący w transporcie międzynarodowym,
 • 14 samochodów osobowych wykorzystywanych do szkolenia na kat. B
 • 2 samochody (z manualną i automatyczną skrzynią biegów)
 • cała flota liczy 34 pojazdy przystosowane do szkolenia kandydatów na kierowców 
 • jakość szkolenia potwierdzona Akredytacją Kuratorium Oświaty,
 • uzyskaliśmy jako jeden z niewielu OSK poświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa jako OSK spełniający wyższe wymagania
 • Laureat Konkursu Orły Nauki Jazdy 2018 r.

Życzymy Państwu przyjemnego szkolenia w naszym ośrodku oraz sukcesów na egzaminach państwowych.
Dołożymy wszelkich starań aby realizacja kursu spełniła Państwa oczekiwania.

Spotkania informacyjne:
poniedziałki, czwartki, godz. 18.00 – siedziba LUZ ul. M. Skłodowskiej 8/8

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-07-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-07-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
04-07-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
05-07-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
08-07-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
09-07-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-07-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
11-07-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
12-07-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-07-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-07-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-07-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-07-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
30-07-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
01-08-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
wykłady teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-08-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-08-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
05-08-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
06-08-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-08-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
08-08-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
09-08-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-08-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
12-08-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
13-08-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-08-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
19-08-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
20-08-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-08-2019
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
24-08-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne w Ośrodku Doskonalenia techniki jazdy
Data realizacji zajęć
27-09-2019
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu dla Kandyda na instruktora prawa jazdy kat. B w celu uzyskania uprawnień do szkolenia teoretycznego i praktycznego kandydatów na kierowców kat. B.

Efekty uczenia się

Celem szkolenia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i  przeprowadzeniu kursu dla Kandyda na instruktora prawa jazdy kat. B w celu uzyskania uprawnień do szkolenia teoretycznego i praktycznego kandydatów na kierowców kat. B.

Uprawnienia instruktora zdobywa się po zakończonym kursie i zdanym egzaminie końcowym, po zaliczeniu którego Kierownik ośrodka wydaje zaświadczenie potwierdzające odbyty kurs oraz przygotowanie do egzaminu państwowego. Wydane zaświadczenie uprawnia do podejścia do egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez Urząd Wojewódzki zgodny z adresem zameldowania.

Po zdanym egzaminie państwowym Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się  o uprawnienie do szkolenia kandydatów na kierowców dokonuje wpisu do ewidencji instruktorów, nadaje nr uprawnień i wydaje legitymację instruktora..

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Uprawnienia instruktora zdobywa się po zakończonym kursie i zdanym egzaminie państwowym przed komisją powołaną przez wojewodę.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Komisja powołana przez wojewodę, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania zgodnie art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 13.11.2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców oraz opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 750,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 750,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Marii Skłodowskiej-Curie 8/8, 31-025 Kraków, woj. małopolskie

wykłady teoretyczne- Kraków: M.Skłodowskiej 8/8, Powstańców 66, Kawiory 22/2, miasto Kraków i okolice, Jędrzejów Sudół 103A szkolenie praktyczne - Kraków: Powstańców 66, Kawiory 22/2, miasto Kraków i okolice, Jędrzejów Sudół 103A Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w stanowiska komputerowe,symulator jazdy, plansze i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się w biurze przy ul. Kawiory 22/2, jazdy odbywają się na placu manewrowym zlokalizowanym w Krakowie oraz na terenie miasta i okolic (w tym na trasach egzaminacyjnych).

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Janusz Piech

Janusz Piech

jazdy praktyczne kat. B, wykłady teoretyczne kat B, C, D
28 letnie doświadczenie zawodowe jako instruktor nauki jazdy oraz oraz 6 letnie doświadczanie jako kierownik szkoły jazdy.
wyższe- Politechnika Krakowska, technikum mechaniczne
Prowadzi zajęcia w ramach : kwalifikacji wstępnej kierowców, szkolenia okresowego kierowców, wykłady teoretyczne, wykłady specjalistyczne dla kierowców zawodowych,
Certyfikowany trener -wykładowca, aktywny motocyklista.

Zdjęcie Piotr Szul

Piotr Szul

jazdy praktyczne kat. A, B, szkolenie obcokrajowców,
ponad 10-cio letnie doświadczenie zawodowe jako instruktor

wyższe, studia podyplomowe - nauczyciel
wykłady w języku angielskim, szkolenie na wózki widłowe, szkolenie teoretyczne i praktyczne motocyklistów

Zdjęcie Rafał Zabiegaj

Rafał Zabiegaj

wykłady teoretyczne i praktyczne na kursach dla kandydatów na kierowców kat. A, B, C, E, D, kandydatów na kierowców kat. A, B, C, E, D, na warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauk jazdy, kursach kwalifikacji wstępnej kat. C, E, D, szkolenia okresowych dla kierowców zawodowych
Kierownik Ośrodka Szkolenia Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ od 1995 r.
średnie techniczne
Instruktor nauki jazdy i wykładowca od 25 lat, Prowadzi zajęcia w ramach: kwalifikacji wstępnej kierowców, szkolenia okresowego kierowców, wykłady teoretyczne, wykłady specjalistyczne dla kierowców zawodowych,
Certyfikowany trener - wykładowca

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marta Zabiegaj

Marta Zabiegaj

email: biuro@luz.krakow.pl

tel: 501 421 996

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B - min. 2 lata
 • Orzeczenie lekarskie i psychologiczne
 • Oświadczenie o niekaralności dot. Art. 33.1 pkt. 8 Ustawy o kierujących pojazdami

Osoba, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub

    osobistej,

3  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu

    innego podobnie działającego środka,

5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

 

Badania dla kierowców:
lekarskie można zrealizować w naszym ośrodku
w cenach urzędowych w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16.30 -18.00
siedziba LUZ – Kraków, ul. M. Skłodowskiej 8/8

rejestracja 733-780-733
płatność poza systemem bonowym - 200 zł

Profil Kandydata na Kierowcę - PKK

Do wyrobienia PKK należy przedłożyć w wydziale komunikacji w Urzędzie zgodnym z adresem zamieszkania:
- orzeczenie psychologiczne od psychologa transportu,
- orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy.
- fotografia,
- kserokopia prawa jazdy,
- wypełniony wniosek

Służymy pomocą przy załatwianiu formalności urzędowych związanych z uzyskaniem PKK

Informacje dodatkowe

„Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych  w ramach projektu  "Kierunek Kariera Zawodowa", MARR-/MBon

Część praktyczna jest ustalania indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się po zrealizowaniu szkolenia teoretycznego do zakończenia usługi szkoleniowej.

Kadra szkoleniowa OSK LUZ / pozostali wykładowcy:

 

MARTA ZABIEGAJ RAFAŁ ZABIEGAJ TADEUSZ SZEWCZYK ŁUKASZ WOŹNIAK TOMASZ ILCZUK MICHAŁ ŚLIWA PIOTR KLIMEK TOMASZ DANIEC JANUSZ KRUCZEK PAWEŁ KACZOROWSKI PIOTR SZUL LESZEK ŻELAZKO MICHAŁ FEJKLOWICZ JANUSZ PIECH MARIUSZ ZYGUŁA ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI PIOTR KURNIK PIOTR BASTA RYSZARD DWORACZEK WALDEMAR  PTASZEK ROBERT  MARKOWICZ  PAWEŁ  CICHOŃ  ARTUR KUBIK PRZEMYSŁAW SITARSKI ZDZISŁAW RZEPKA ŁUKASZ BANASIEWICZ WŁODZIMIERZ SUDER ARTUR KORYCIŃSKI PAWEŁ OPYRCHAŁ DAMIAN ARENDARCZYK MALWINA BANASIEWICZ TERESA HAMULEWICZ  MICHAŁ ŚLIWA  , MAGDALENA GOLEC, SŁAWOMIR BARSZCZ

Dla Każdego z uczestników są przewidziane materiały wspomagające proces uczenia

Materiały, które uczestnik otrzyma na własność:

- kodeks drogowy,

- dostęp do platformy e-learningowej na okres 3 miesięcy,

- rozporządzenie dot. szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień,

- ustawa prawo o ruchu drogowym,

- metodyka nauczania ,

- technika jazdy.

Ciasteczka>