Usługa - Komunikacja i wykorzystywanie informacji - Akademia Menedżera

Logo Value Creation Jarosław Rubin

4.5/5 z 608 ocen

Tytuł Komunikacja i wykorzystywanie informacji - Akademia Menedżera

Numer usługi 2019/06/04/8091/410293

Dostawca usług Value Creation Jarosław Rubin

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi odwołana

PLN

1 580,00 zł netto za osobę

1 943,40 zł brutto za osobę

105,33 zł netto za osobogodzinę

129,56 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

DLA KOGO:

 • Menedżerowie z niewielkim stażem lub niedawno mianowani na stanowisko,
 • Specjaliści przygotowywani do funkcji menedżerskich (Potentials i High Potentials),
 • Menedżerowie projektów i koordynatorzy ważnych przedsięwzięć,
 • HR Business Partnerzy i menedżerowie HR.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 08-11-2019
Liczba godzin usługi: 15
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Główne punkty programu:

 1. Efektywna komunikacja – metody i narzędzia menedżera
 2. Analiza i wykorzystanie informacji
 3. Prezentacja – wykorzystanie storytellingu i narzędzi wizualizacji
 4. Budowa i wygłoszenie komunikatów z wykorzystaniem Kanwy Opowieści

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Efektywna komunikacja – metody i narzędzia menedżera Analiza i wykorzystanie informacji
Data realizacji zajęć
14-11-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja – wykorzystanie storytellingu i narzędzi wizualizacji Budowa i wygłoszenie komunikatów z wykorzystaniem Kanwy Opowieści
Data realizacji zajęć
15-11-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich związanych z komunikacją i wykorzystywaniem informacji.
Kompetencje te pozwalają współczesnemu menedżerowi efektywnie przekazywać informacje współpracownikom i podwładnym, dokonywać analizy informacji oraz wykorzystywać storytelling do wzmocnienia przekazu..

Efekty uczenia się

W efekcie szkolenia uczestnik nabywa kluczowe kompetencje związane z komunikacją i wykorzystywaniem informacji:

Wiedza:

 • Zna zasady efektywnej komunikacji.
 • Zna zasady formułowania poprawnie wypowiedzi.
 • Zna różne sposoby i narzędzia przekazywania informacji.
 • Zna zasady przygotowywania prezentacji.
 • Zna zasady argumentowania.
 • Ma wiedzę o różnych źródłach informacji
 • Zna zasady przepływu informacji w środowisku pracy

Umiejętności:

 • Potrafi wypowiadać się w sposób swobodny, zrozumiały i logiczny
 • Informacje przekazuje jasno, klarownie i zrozumiale, panuje nad emocjami
 • Umie stworzyć prezentacje dostosowana do tematyki i grona odbiorców,
 • Buduje przekaz w sposób jasny i klarowny oraz angażujący
 • Gromadzi wiedzę i udostępnia ją zgodnie z celem jej wykorzystania
 • Potrafi stale aktualizować posiadane dane i informacje

 

Kompetencje społeczne:

 • Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
 • Odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór
 • Odpowiedzialność za przekazywane informacje

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 580,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 943,40 zł
Koszt osobogodziny netto 105,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 129,56 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Wrocław, woj. dolnośląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jarosław Rubin

Jarosław Rubin

Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Współautor książki "Zwinnologia". Założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą. Certfikowany Lean Change Agent. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia Executive MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zajmował stanowiska związane z zarządzaniem oraz marketingiem i sprzedażą w firmach polskich i międzynarodowych od reprezentanta handlowego i doradcy technicznego, poprzez dyrektora ds. marketingu, do dyrektora-prokurenta spółki.
Specjalizuje się w problematyce zarządzania, w szczególności zarządzania zmianą. Zajmuje się działalnością doradczą i szkoleniową w obszarze zarządzania zmianą, pracy zespołowej i HR. Autor symulacji biznesowej z zakresu zarządzania zmianą „Change Masters” i Agileburg.
Prowadzi zajęcia ze studentami dotyczące zarządzania zmianą oraz radzenia sobie z wypaleniem zawodowym na studiach podyplomowych na wydziałach zamiejscowych Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i Poznaniu.
Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i wystąpień na konferencjach z zakresu zarządzania zmianami i zarządzania personelem oraz rozdziału w monografii „Dobór personelu”.
Zajmował stanowiska związane z zarządzaniem oraz marketingiem i sprzedażą w firmach polskich i międzynarodowych od reprezentanta handlowego i doradcy technicznego, poprzez dyrektora ds. marketingu, do dyrektora-prokurenta spółki.
Specjalizuje się w problematyce zarządzania, w szcze

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jarosław Rubin

Jarosław Rubin

email: biuro@valuecreation.pl

tel: +48 602 605 952

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • Czas trwania szkolenia: 16 godzin szkoleniowych (dwa dni szkoleniowe)
 • Wielkość grupy - 6-12 osób
 • Cena szkolenia obejmuje:
 1. Udział w warsztatach

 2. Materiały dla uczestników

 3. Lunch

 4. Przerwy kawowe

Zapytanie o szczegóły organizacyjne: biuro@valuecreation.pl lub tel. 602 605 952

Informacje dodatkowe

Służymy dodatkowymi informacjami w zakresie prowadzonych szkoleń i doradztwa:


Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
biuro@valuecreation.pl

 

 

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowej w formie drukowanej lub PDF

Ciasteczka>