Usługa - Programy biurowe- Excel i Word

Logo ROKOSZEWSKI MARCIN MARSOFT

0/5

Tytuł Programy biurowe- Excel i Word

Numer usługi 2019/04/01/13742/354612

Dostawca usług ROKOSZEWSKI MARCIN MARSOFT

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 000,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

100,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

1. przedsiębiorcy

2. pracownicy

3. osoby bezrobotne/bierne zawodowo

4. osoby po 18 r.ż.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 30-11-2020
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program

Word

 1. Uruchamianie program Word
 • Otwieranie dokumentu
 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Zapisywanie
 • Pasek stanu
 • Zamykanie programu

        2.Co to jest wstążka (Ribbon) i jak jej używać?

 • Wstążka
 • Kafelki
 • Ikony poleceń
 • Gdzie szukać potrzebnego mi polecenia?
 • Zwijanie / rozwijanie całej wstążki
 • Rozwijanie kafelków
 • Menu kontekstowe
 • Przydatne skróty klawiszowe

3.Menu Plik (Backstage View)

 • Otwieranie nowego pliku
 • Wykorzystywanie szablonów
 • Właściwości dokumentu, dodawanie autora
 • Automatyczne zapisywania

4. Ulubione polecenia zawsze pod ręką, czyli pasek szybkiego dostępu (Quick access toolbar)

 • Dodawanie najczęściej używanych poleceń
 • Dodawanie pozostałych poleceń
 • Przesuwanie paska szybkiego dostępu
 • Modyfikowanie wstążki

5.Profesjonalny wygląd, czyli formatowanie tekstu

 • Zaznaczanie tekstu
 • Co można zrobić z krojem pisma, czyli właściwości czcionki
 • Właściwości akapitu
 • Używanie list wypunktowanych i numerowanych
 • Wstawianie linków do plików i stron internetowych
 • Do czego służą style i jak ich używać?
 • Po co nam motywy?
 • Wykorzystanie linijki i tabulatorów do układania zawartości na stronie
 • Ustawianie marginesów

6. Zwiększanie czytelności przekazu

 • Dodawanie grafiki
 • Dodawanie tabel
 • Narzędzia kontekstowe

7.Praca z dokumentem

 • Polecenie Znajdź
 • Polecenie Znajdź i zamień
 • Dodatkowe możliwości polecenia Znajdź i zamień
 • Sprawne używanie Schowka

8. Ostatnie szlify, czyli jak nadać dokumentowi profesjonalną oprawę?

 • Dodawanie numerów stron
 • Nagłówki i stopki stron
 • Sprawdzanie pisowni i gramatyki
 • Kontrola podziału akapitu
 • Łamanie strony

9.Czy dokument jest gotowy do wydruku?

 • Ustawienia strony
 • Na ostatniej stronie wyskoczyły pojedyncze wiersze. Co teraz?
 • Ustawienia wydruku
 • Podgląd wydruku
 • Drukowanie

10.Co nowego pojawiło się w programie Word?

 • Tryb odczytu
 • Przybliżanie obiektów
 • Powiedz mi, co chcesz zrobić? (Tell me)
 • Inteligentne wyszukiwanie (Smart Lookup)

Excel

 1. Interfejs programu Excel.
 • Elementy okna programu (arkusz, wstążka, pasek szybkiego dostępu, pasek stanu)
 • Podstawowe pojęcia (skoroszyt, arkusz, komórka)
 • Wyszukiwanie, wybieranie komórek i zakresów
 • Poruszanie się po arkuszach i skoroszycie
 • Dzielenie okna
 • Pasek szybki dostęp
 • Podstawowe skróty klawiaturowe

2.Praca z arkuszami

 • Tworzenie, usuwanie arkuszy
 • Przenoszenie, kopiowanie arkuszy
 • Nazywanie, kolorowanie arkuszy
 • Ukrywanie, odkrywanie arkuszy

3.Wprowadzanie treści

 • Wprowadzanie danych i edycja zawartości komórek
 • Szybkie wypełnianie przez przeciąganie
 • Wypełnianie błyskawiczne (flash fill)
 • Inteligentne wyszukiwanie (smart lookup)
 • Powiedz mi co chcesz zrobić (tell me)
 • Wstawianie i praca z prostymi obiektami graficznymi
 • Znajdź, znajdź i zamień
 • Skopiuj do schowka, wklej

4.Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie

 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek
 • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy
 • Ukrywanie / odkrywanie wierszy i kolumn, ustawianie szerokości i wysokości
 • Formatowanie graficzne standardowe (czcionki, kolory, wypełnienia, obramowania)
 • Korzystanie z elementów motywu, dobre praktyki
 • Formatowanie tekstów i liczb (wizualizacja danych a wartość w komórce)
 • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja
 • Daty: formatowanie, dobre praktyki, najczęstsze problemy i jak sobie z nimi radzić
 • Wklej specjalnie

5.Formuły

 • Wstawianie i modyfikowanie formuł, działania matematyczne
 • Podstawowe i najczęściej używane funkcje (przycisk Autosumowanie)
 • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • Funkcje logiczne Lub, Oraz
 • Funkcja warunkowa Jeżeli

6.Formatowanie warunkowe

 • Automatyczne formatowanie w zależności od wartości:

1.Obiekt Tabela

 • Tworzenie i formatowanie tabel
 • Szybkie uzupełnianie formuł

2.Walidacja danych

 • Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych
 • Listy rozwijane

3.Sortowanie danych i filtry

 • Autofiltry
 • Sortowanie wg wartości
 • Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe)

1.Listy niestadandardowe

 • Wypełnianie dnia tygodnia, miesiącami
 • Sortowanie wg listy niestandardowej

2.Sumy częściowe

 • Sumowanie danych wg. kategorii

3.Sprawdzanie i poprawianie formuł

 • Rodzaje błędów
 • Śledzenie zależności

4. Praca z wykresami

 • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych
 • Formatowanie wykresów z galerii i ręcznie

5.Drukowanie

 • Zakres wydruku, podział stron, orientacja, marginesy, dopasowanie do kartki
 • Drukowanie obiektów i komentarzy
 • Drukowanie siatki i nagłówków kolumn i wierszy
 • Nagłówki i stopki stron, numerowanie stron
 • Powtarzanie kolumn i wierszy jako nagłówka strony wydruku
 • Dodawanie motywu, znaku wodnego
 • Drukowanie do pliku

6.Zarządzanie skoroszytami

 • Tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów
 • Tworzenie z szablonu
 • Wersjonowanie
 • Właściwości pliku, inspekcja dokumentu kompatybilność

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Programy biurowe- Excel i Word
Data realizacji zajęć
03-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Programy biurowe - Excel i Word
Data realizacji zajęć
04-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Programy biurowe - Excel i Word
Data realizacji zajęć
05-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Programy biurowe - Excel i Word
Data realizacji zajęć
06-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Programy biurowe - Excel i Word
Data realizacji zajęć
07-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cel szkolenia ujęty w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem: Wiedzy- Uczestnik szkolenia: poznaje narzędzia informatyczne w pracy biurowej - poznaje programy pakietu Office - poznaje zasady pracy z aplikacjami biurowymi - poznaje możliwości zastosowania programów MS OFFICE. Uczestnik szkolenia - dobiera odpowiednia oprogramowanie biurowe: arkusz kalkulacyjny do obliczeń, program do gromadzenia danych- edytuje dokumenty w programie MS Word -zapisuje dokumenty w odpowiednich formatach- oblicza i przetwarza dane w arkuszach kalkulacyjnych - przedstawia dane na wykresach - korzysta z sieci lokalnej i Internetu - prowadzi korespondencję e-mail. Uczestnik szkolenia: nabywa umiejętności pracy z wykorzystaniem narzędzi IT - potrafi pracować samodzielnie - nabywa umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Efekty uczenia się

Uczestnik zdobędzie umiejetniści podstawowej obsługi komputera, systemu Windows i aplikacji biurowych, nauczy się edytowania i formatowania tekstu, przygotowania i tworzenia dokumentów tekstowych. Uczestnik szkolenia zapozna się z podstawowymi funkcjami programu MS Excel i  MS Word. 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił tworzyć i edytować  zaawansowane dokumenty tekstowe, oraz operować na  arkuszach kalkulacyjnych i otrzyma certyfikat potwierdzający wiedzę umiejetności. 

 

 

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 100,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin, woj. lubelskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Bieńkowski

Marcin Bieńkowski

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Rokoszewski

Marcin Rokoszewski

email: mrokoszewski.imtel@gmail.com

tel:

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

- Certyfikat Trenera Biznesu z dnia 15.01.2017 r.

- Google AdWords z dnia 22 sierpnia 2017 – Socjomania - Tworzenie oraz analiza kampanii Google AdWords

Ciasteczka>