Usługa - ABC Przedsiębiorczości

Logo ROKOSZEWSKI MARCIN MARSOFT

0/5

Tytuł ABC Przedsiębiorczości

Numer usługi 2019/04/01/13742/354586

Dostawca usług ROKOSZEWSKI MARCIN MARSOFT

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 000,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

100,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Do udziału w szkoleniu zaprazsamy:

 • Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności
 • Pracowników firm,
 • Przedsiębiorców,
 • Osoby chętne i posiadające predyspozycje do prowadzenia działalności w ramach dotacji unijnych
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 30-11-2020
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

ABC przedsiębiorczości – czyli własna firma krok po kroku to kurs przeznaczony dla osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Tematyką szkoleń jest proces utworzenia i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W trakcie szkoleń można dowiedzieć się, jak wyglądają procedury urzędowe towarzyszące zakładaniu firmy, jak wybrać najbardziej korzystną formę opodatkowania, jak rozliczać się przed urzędami oraz jak założyć firmę będąc pracownikiem. Obszary organizowanych szkoleń dotyczą również takich tematów jak pozyskanie dofinansowania, współpraca na płaszczyźnie nauka-biznes, wystąpienia przed inwestorem, czy też przygotowanie biznesplanu. Procesu i systemu  rozliczenia VAT. Jak również działań marketingowych oraz PR. 

 

Tematyka i zakres poruszanych zagadnień w ramach szkolenia:

1. Podstawy przedsiębiorczości

a) Przedsiębiorczość -zakładanie własnej firmy, podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy

b) Formy działalności prawnej przedsiębiorstwa

c) Biznes Plan - założenia, struktura i funkcje

d) Otoczenie przedsiębiorstwa w tym analiza rynku

e) Podstawowe zagadnienia z zakresu księgowości, kadr i płac

f)  Strategia firmy

2. Zarzadzanie czasem pracy:

a) Efektywne zarzadzanie czasem

b) Wyznaczenie celi i priorytetów

c) Sztuka planowania dnia

3. Public Relation i marketing

a) Zagadnienia z zakresu ekonomii i marketingu 

b) Pojecie i pola działania PR

c) Potencjał social media

d) Instrumenty PR

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ABC Przedsiębiorczości
Data realizacji zajęć
10-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
ABC Przedsiębiorczości
Data realizacji zajęć
11-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
ABC Przedsiębiorczości
Data realizacji zajęć
12-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
ABC Przedsiębiorczości
Data realizacji zajęć
13-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
ABC Przedsiębiorczości
Data realizacji zajęć
14-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

CEL SZKOLENIA: Uczestnicy szkolenia zapoznają się z potrzebami i metodologią planowania rzeczowo – finansowego w biznesie oraz podstawowymi wiadomościami potrzebnymi do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Poznasz procedury otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zapoznasz się z podstawami ekonomii, marketingu, rodzajami przedsiębiorstw czy możliwymi formami opodatkowania.

Efekty uczenia się

Efekty usługi ( korzyści dla uczestnika):

Wiedza:

 • ma wiedzę teoretyczną w zakresie przeprowadzenia całego procesu założenia firmy
 • posiada wiedzę w zakresie przygotowania dokumentacji urzędowych
 • ma wiedze na temat struktur zarządzania i technik w tym procesie
 • wiedza z tematyki zarządzania czasem własnym jak i pracowników 

Umiejetności:

 • potrafi efektywnie zarządzać czasem własnym i pracowników
 • umie złożyć odpowiednią dokumentację do urzędów oraz instytucji
 • potrafi poruszać się i zna kanały działań marketingowych oraz PR
 • potrafi zarządzać biznes planem

​Kompetencje spłeczne:

 • odpowiedzialność za przygotowanie poprawnej dokumentacji biurowej
 • stosowanie etycznych zasad we współpracy z parcownikami wewnątrz struktury jak i w biznesie

​Przykładowe sposoby weryfiakcji efektów:

 • test sprawdzajacy wiedzę nabytą podczas szkolenia
 • ankieta poszkoleniowa

Po zakończonej usłudze uczestnik;

 • ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną  z zakresu objetego usługą rozwojową
 • potrafi samodzielnie stosować nabyta wiedzę w praktyce
 • potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać dane probllemy i dylematy

​Po zakończonym i odbytym szkoleniu ze 100% frekwencją uczestnik otrzymuje certyfikat.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 100,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin, woj. lubelskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Bieńkowski

Marcin Bieńkowski

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Rokoszewski

Marcin Rokoszewski

email: mrokoszewski.imtel@gmail.com

tel:

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

- Certyfikat Trenera Biznesu z dnia 15.01.2017 r.

- Google AdWords z dnia 22 sierpnia 2017 – Socjomania - Tworzenie oraz analiza kampanii Google AdWords

 • Materiały szkoleniowe
 • Realizowanie prezentacji multimedialnych i projekcje slajdów
 • Testy sprawdzajace wiedzę i nabyte umiejętności
Ciasteczka>