Usługa - Programowanie platform sprzedażowych

Logo ROKOSZEWSKI MARCIN MARSOFT

0/5

Tytuł Programowanie platform sprzedażowych

Numer usługi 2019/03/29/13742/351740

Dostawca usług ROKOSZEWSKI MARCIN MARSOFT

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 000,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

100,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest przeznaczony dla osób nieposiadających wykształcenia informatycznego, ani wiedzy z zakresu IT. Kurs jest adresowany dla osób, które chcą od postaw poznać prostą metodę budowania stron www, samodzielnie nimi zarządzać, oraz je modyfikować.

  • Przedsiębiorcy
  • Pracownicy firm
  • Osoby prywatne / bezrobotne
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 400
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2020
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie obejmować będzie m.in. takie zagadnienia jak: e-sklepy: prestashop, wordpress, joomla, administracja i obsługa platform do sprzedaży, obsługa klienta: realizacja procesu zamówienia.

 

Ramowy program usługi:

1. Zasady działania systemów CMS

2. Przedstawienie Wordpressa

3. Definicje

4. Zarządzanie instalacją Wordpressa

5. Podstawowa konfiguracja przy pierwszym uruchomieniu

6. Działania administracyjne:

a) kwestie bezpieczeństwa,

b)  ręczna ingerencja w bazę danych,

c)  odzyskiwanie hasła,

d)  kopie zapasowe

7. Wypełnianie strony treścią

a) organizacja zawartości,

b) menu i pozycje menu,

c) zasoby,

d) moduły.

8. Organizacja pracy i zarządzanie użytkownikami

a)  użytkownicy i grupy

b)  poziomy dostępu, uprawnienia: do oglądania podstron, edycji treści i do wykonywania działań

9. Zamieszczanie reklam i banerów

10. Korzystanie z szablonów, modułów i dodatków, instalacja rozszerzeń

11. Podstawy języka html – użycie w praktyce.

12. Pisanie wpisów na stronę

13. Przystosowanie grafiki na potrzeby strony wordpress

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Programowanie platform sprzedażowych
Data realizacji zajęć
22-04-2019
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
12:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

CEL SZKOLENIA: celem edukacyjnym usługi jest przekazanie niezbędnej wiedzy i zakresów oprogramowywania aplikacji internetowych Pierwsza część WEB DEVELOPER ma za zadanie przede wszystkim przybliżyć zakresy tworzenia aplikacji zarazem stworzyć fundament do dalszej pracy programisty.

Efekty uczenia się

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do złożenia egzaminu z zakresu: Programowanie platform sprzedażowych oraz otrzymania certyfikatu.

Wiedza – w zaawansowanym stopniu zna i rozumie pojęcia, terminy charakterystyczne oraz złożone zależności między nimi z zakresu modelowanian aplikacji. 

Umiejętności – potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach w trakcie interpretowania modelu aplikacji.

Kompetencje społeczne

- kultywuje i upowszechnia wzorce właściwego postępowania w zakresie tworzenia aplikacji w środowisku pracy i poza nim,
- samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie tworzenia aplikacji,
- krytycznie oceniania działania własne oraz działania zespołów, w których pracuje na każdym etapie tworzenia aplikacji,
- przyjmuje odpowiedzialność za skutki swoich działań związanych z pracami nad tworzeniem aplikacji.

  • Nabycie umiejętności stawiania stron www metodą wordpress
  • Nabycie umiejętności wgrywania szablonów
  • Nabycie umiejętności obsługi treści w CMS
  • Nabycie umiejętności podstaw w języku HTML
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 100,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin, woj. lubelskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Szczepański

Marcin Szczepański

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Rokoszewski

Marcin Rokoszewski

email: mrokoszewski.imtel@gmail.com

tel: 602278480

Ciasteczka>