Usługa - Akredytowane szkolenie AgilePM® Foundation [Poznań.V]

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2561 ocen

Tytuł Akredytowane szkolenie AgilePM® Foundation [Poznań.V]

Numer usługi 2018/11/16/6982/247538

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zawieszona

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

250,00 zł netto za osobogodzinę

250,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby posiadające doświadczenie w pracy lub zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi oraz wszyscy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki AgilePM® (Agile Project Management) ponad poziom podstawowy. Szkolenie szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć AgilePM® lub korzystają z metodyk zwinnych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 14
Data zakończenia rekrutacji: 21-02-2020
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

  • Powtórzenie podstawowych zagadnień - dotyczących konstrukcji metodyki AgilePM™, w tym omówienie filozofii i pryncypiów, zapoznanie się ze specyfiką egzaminu na poziomie Practitioner oraz ze scenariuszem ćwiczenia wykorzystywanego w czasie szkolenia
  • Cykl życia projektu Agile i produkty - środowisko zarządcze projektu AgilePM™. Przegląd typowych faz projektu AgilePM™ oraz produktów z nimi związanych. Planowanie w AgilePM™. Jakość i jej planowanie w projekcie. Różne plany w AgilePM™. Koncepcja okienek czasowych (timebox) i iteracji
  • Ludzie i role w projekcie Agile - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i wspierające. Style i cechy zarządzania projektem Agile. Eskalacje w projektach Agile
  • Techniki metodyki AgilePM™ – Warsztaty Facylitowane, Modelowanie, Rozwój Iteracyjny, Priorytety MoSCoW i Okienka Czasowe
  • Sterowanie projektem Agile - cechy sterowania (kontrolowania) projektem zarządzanym metodą Agile. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie Agile. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM™. Zalecane podejście do monitorowania projektu. Powtórzenie pryncypiów Agile

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Powtórzenie podstawowych zagadnień metodyki AgilePM™, Cykl życia projektu Agile i produkty, Przegląd typowych faz projektu AgilePM™ oraz produktów, Planowanie w AgilePM™, Jakość i jej planowanie w projekcie.
Data realizacji zajęć
22-02-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Koncepcja okienek czasowych (timebox) i iteracji, Ludzie i role w projekcie, Techniki metodyki AgilePM™, Sterowanie projektem Agile, Techniki szacowania w AgilePM™, Monitorowanie projektu, Powtórzenie pryncypiów Agile.
Data realizacji zajęć
23-02-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem biznesowym usługi jest zwiększenie, w ciągu miesiąca od zakończenia usługi,
konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki podniesieniu kompetencji z zarządzania projektami
zwinnymi według metodyki AgilePM pracowników biorących udział w usłudze oraz implementacji
zdobytej przez nich wiedzy w działalności przedsiębiorstwa, w wyniku czego realizowane przez firmę
projekty zwinne będą zgodne z założeniami metodyki AgilePM co zwiększy ich efektywność co
najmniej o 15%.

Cel edukacyjny

Celem akredytowanego szkolenia AgilePM® Foundation jest, po pierwsze, zwiększenie kompetencji i efektywności Uczestników w obszarze prowadzenia projektów w oparciu o podejście Agile, a po drugie, przygotowanie Uczestników do udziału w oficjalnym, akredytowanym egzaminie AgilePM® Foundation.

Efekty uczenia się

Osoba, która ukończyła niniejsze szkolenie zdobędzie:

  • Wiedzę: z zakresu podstaw teoretycznych, na których opiera się metodyka zarządzania

projektami- AgilePM. Uczestnik będzie potrafił definiować środowisko projektowe.

  • Umiejętności:

-skutecznego planowania działań i kosztów w projektach zgodnie z metodyką AgilePM,
-rozróżniania klasycznych i zwinnych metod zarządzania projektami,
-zarządzania cyklem życia projektu wg metodyki AgilePM.

  • Kompetencje społeczne: z zakresu efektywnego zarządzania zespołem projektowym w

organizacjach działających w oparciu o metodykę zarządzania projektami AgilePM. Uczestnik
zdobędzie kompetencje, które pozwolą na przydzielanie ról w zespołach projektowych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 250,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 250,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Winogrady 9, 61-633 Poznań, woj. wielkopolskie

Hotel Vivaldi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Czarnecki

Marcin Czarnecki

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Oleksa

Agnieszka Oleksa

email: biuro@h-consulting.pl

tel: 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Akredytowane materiały szkoleniowe w wersji drukowanej.

Ciasteczka>