Usługa - Szkolenie na operatora drona w zasięgu wzroku (VLOS) do 5 kg.

Logo GEO-UAV Justyna Zdanowska

4.8/5 z 74 ocen

Tytuł Szkolenie na operatora drona w zasięgu wzroku (VLOS) do 5 kg.

Numer usługi 2018/10/27/23260/239834

Dostawca usług GEO-UAV Justyna Zdanowska

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

1 462,60 zł netto za osobę

1 799,00 zł brutto za osobę

66,48 zł netto za osobogodzinę

81,77 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Zakres usług wykonywanych z użyciem BSP jest szeroki i z każdym rokiem większy. Operatorzy dronów potrzebni są między innymi do: usług foto-wideo, inspekcji infrastruktury, monitoringu, geodezji, oprysków w rolnictwie, szacowania szkód, tworzenia modeli 3D dla architektów. Wszystkie osoby chcące wykorzystywać bezzałogowe statki powietrzne w celach zarobkowych potrzebują świadectwa kwalifikacji z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 02-06-2019
Liczba godzin usługi: 22
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie nr 211RPS-03/2017 wydane w dniu 17.03.2017r. przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podst. art. 95a ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.
Zakres uprawnień: 2. Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora (VLOS).

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie teoretyczne obejmuje wiedzę z następujących przedmiotów: 

 1. Prawo lotnicze, przepisy dotyczące świadectwa kwalifikacji, przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów; 
 2. Człowiek jako operator BSP; 
 3. Zasady wykonywania lotów VLOS; 
 4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne; 
 5. Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów BSP 

Szkolenie praktyczne obejmuje umiejętności z zakresu: 

 1. Przygotowanie BSP do lotu; 
 2. Obsługi naziemnej i oceny zdatności do lotu; 
 3. Bezpiecznego wykonywania lotów; 
 4. Wykonywanie procedur normalnych oraz procedur w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uzyskanie min. 75% prawidłowych odpowiedzi na egzaminie wewnętrznym oraz pozytywne zakończenie szkolenia praktycznego.

UWAGA - Każda osoba ma inne predyspozycje. Szkolenie obejmuje 8 godzin praktyki, ale w zależności od indywidualnych potrzeb kursanta może być wydłużone.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień pierwszy: zajęcia teoretyczne (6h) i zajęcia praktyczne na symulatorze (2h).
Data realizacji zajęć
03-11-2018
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień trzeci: zajęcia teoretyczne (4h) i praktyczne (3h)
Data realizacji zajęć
03-11-2018
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień drugi: zajęcia teoretyczne (4h) i praktyczne (3h).
Data realizacji zajęć
03-11-2018
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Poprawienie pozycji na rynku pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i uprawnień. Kursant nauczy się profesjonalnie wykonywać usługi, np. foto-wideo, z użyciem bezzałogowego statku powietrznego.Zdobywając świadectwo kwalifikacji kursant będzie mógł legalnie używać bezzałogowego statku powietrznego w celach zarobkowych.

Cel edukacyjny

Przygotowanie do egzaminu państwowego VLOS. W tym, zdobycie umiejętności niezbędnych do bezpiecznej obsługi bezzałogowego statku powietrznego oraz do prawidłowego wykonywania lotów wielowirnikowcem (MR) o masie do 5 kg.

Efekty uczenia się

Kursant nauczy się posługiwać mapami lotniczymi, analizować informacje meteorologiczne, uzyskiwać od odpowiednich organów niezbędne pozwolenia. Będzie w stanie od początku do końca zaplanować bezpieczne wykonanie usługi z użyciem BSP. 

Po pozytywnie zakończonym szkoleniu kursant będzie przygotowany, by przystąpić do egzaminu państwowego na operatora drona VLOS do 5kg i uzyskać świadectwo kwalifikacji UAVO wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Aby przystąpić do egzaminu państwowego należy posiadać:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego UAVO
 • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie
 • polisę OC operatora bezzałogowego statku powietrznego
 • potwierdzenie opłaty za egzamin państwowy do ULCu
 • ukończone 18 lat

Cena szkolenia nie zawiera:

 • kosztu badań lotniczo-lekarskich – ok. 200 zł
 • kosztu ubezpieczenia OC operatora drona niezbędnego do podejścia do egzaminu państwowego – ok. 250 zł
 • kosztu egzaminu państwowego na operatora UAV – 207 zł (płatność do ULC)
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Ukończenie szkolenia pozwala uczestnikom na podejście do egzaminu państwowego UAVO. Po zdaniu egzaminu państwowego UAVO teoretycznego i praktycznego, uczestnicy uzyskują świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, upoważniające do komercyjnego używania dronów.

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Świadectwo Kwalifikacji wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie rozporządzenia do art 94 i 104 ustawy Prawo Lotnicze.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 462,60 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 799,00 zł
Koszt osobogodziny netto 66,48 zł
Koszt osobogodziny brutto 81,77 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Zbąszyńska 3c/1, 91-342 Łódź, woj. łódzkie

Miejsce lotów praktycznych: ul. Szczecińska 116, Łódź 91-342

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Justyna Zdanowska

Justyna Zdanowska

Bezzałogowe statki powietrzne MR do 25 kg
Instruktor VLOS, BVLOS, INS do 25 kg. Właściciel ośrodka szkoleniowego GEO-UAV Justyna Zdanowska
wyższe
Kierownik szkoleń UAVO i główny INS w GEO-UAV Justyna Zdanowska

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Justyna Zdanowska

Justyna Zdanowska

email: biuro@geo-uav.eu

tel: 506-937-800

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 18 lat
 • Otrzymanie orzeczenia lekarskiego na podstawie badania lotniczo-lekarskiego (należy skontaktować się z lekarzem orzecznikiem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i umówić się na badanie z wybranym lekarzem. Lista lekarzy orzeczników znajduje się na stronie ULCu.

Informacje dodatkowe

Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego – Łódzkiego Urzędu Pracy pod nr 2.10/00162/2017

Ze względu na warunki pogodowe (silny wiatr, opady, niska temperatura) oraz indywidualne preferencje uczestników, istnieje możliwość dopasowania harmonogramu szkolenia teoretycznego i praktycznego według preferencji uczestnika.

Dodatkowo zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe z zakresu Programu Szkolenia
 • Catering w postaci przekąsek, napojów, herbaty, kawy
 • Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wydawany jest certyfikat ośrodka szkoleniowego GEO-UAV potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności operatora bezzałogowego statku powietrznego
 • Pośredniczymy w kontakcie z egzaminatorem państwowym ULCu, pomagamy umówić dogodny termin egzaminu państwowego i załatwić wszelkie formalności związane z egzaminem.
 • Doradzamy w wyborze ubezpieczenia OC i lekarza orzecznika
 • Doradzamy i możemy pośredniczyć w zakupie bezzałogowych statków powietrznych

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały dydaktyczne przygotowane przez ośrodek szkoleniowy GEO-UAV oraz dodatkowe pomocnicze materiały dydaktyczne, np. wzory formularzy, czy instrukcje operacyjne.

Ciasteczka>