Usługa - Kurs Prawa Jazdy Kat A - "Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!" Małopolskie Bony Szkoleniowe

Logo Eugeniusz Winiarski 1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców LUZ, 2. BEHAP-BUD Wspólnik Spółki Cywilnej

4.6/5 z 42 ocen

Tytuł Kurs Prawa Jazdy Kat A - "Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla!" Małopolskie Bony Szkoleniowe

Numer usługi 2023/05/09/12591/1808670

Dostawca usług Eugeniusz Winiarski 1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców LUZ, 2. BEHAP-BUD Wspólnik Spółki Cywilnej

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania motocyklem Kat A

Usługa jest adresowana również dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" oraz "Łap skilla"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 26-05-2023
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: A1, A2, A, B, BE, C, CE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych po 45 minut.

Zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związaną z:

 • przepisami ruchu drogowego,
 • zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • zagrożeniami w ruchu drogowym,
 • sytuacjami wyjątkowymi
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy

Zajęcia praktyczne obejmują 27 godzin po 45 minut. Będą realizowane na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim

3 godziny dydaktyczne egzamin wewnętrzny

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A - Teoria
Data realizacji zajęć
27-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A - Teoria
Data realizacji zajęć
31-05-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A - Teoria
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A - Teoria
Data realizacji zajęć
07-06-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A - Teoria
Data realizacji zajęć
10-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A - Teoria
Data realizacji zajęć
14-06-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A - Teoria
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy Kat A - Teoria
Data realizacji zajęć
21-06-2023
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motocyklem (Kat.A) w sposób merytoryczny i praktyczny do Egzaminu Państwowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Efekty uczenia się

Efektem szkolenia jest uzyskanie umiejętności prowadzenia motocykla Kat A. w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin Państwowy w Malopolski Ośrodku Ruchu Drogowego

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto45,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Woźny

Anna Woźny

Wykładowca nauki jazdy Kat B

Zdjęcie Grzegorz Sikora

Grzegorz Sikora

Instruktor, wykładowca nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B,

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Winiarska

Magdalena Winiarska

email: luz@luz.edu.pl

tel: (+48) 666 482 225

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik kursanta

Testy egzaminacyjne

Warunki uczestnictwa

Uzyskanie ze Starostwa numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 • ukończone 23 lata i 9 miesięcy
 • Badania lekarskie
 • Jedno zdjęcie takie jak do prawa jazdy
 • Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" warunkiem uczestnictwa jest przystąpienie do 30 dni po zakończeniu szkolenia na usługe egzaminacyjną w MORD.

Koszt egzaminu państwowego 250,00 zł w tym 50,00 zł teoria, 200,00 zł praktyka

Egzaminy płatne poza systemem bonowym.

Informacje dodatkowe

 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów/wykładowców
 • Indywidualne podejście do kursanta
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego  (teoria/praktyka)
 • Egzamin Państwowy MORD- Oświęcim. Cena egzaminu 250 zł (50 zł teoria, 200 zł praktyka) - Egzaminy płatne poza systemem bonowym

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykożystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"

 • podręcznik kursanta Kat A
 • Testy egzaminacyjne
Ciasteczka>