Usługa - LICÓWKI PORCELANOWE - planowanie, preparacja i osadzanie

Logo DENTIST Maciej Żarow Sp. k.

5/5 z 8 ocen

Tytuł LICÓWKI PORCELANOWE - planowanie, preparacja i osadzanie

Numer usługi 2023/02/08/147772/1690587

Dostawca usług DENTIST Maciej Żarow Sp. k.

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 650,00 zł netto za osobę

4 650,00 zł brutto za osobę

258,33 zł netto za osobogodzinę

258,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Dwudniowe szkolenie praktyczne z udziałem pacjenta oraz na modelach.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich praktykujących lekarzy stomatologów chcących uzyskać kompetencje pracy z licówkami porcelanowymi oraz poprawić jakość komunikacji między gabinetem a laboratorium protetycznym.

Minimalna liczba uczestników: 8
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 10-03-2023
Liczba godzin usługi: 18
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie odbywa się w grupach maksymalnie 12-osobowych.

Sala szkoleniowa wyposażona jest w indywidualne stanowiska pracy dla każdego uczestnika, połączona z gabinetem do demonstracji na pacjencie z przekazem na żywo.

Każdy dzień szkolenia będzie odbywać się zgodnie z następującym programem:

1. Część teoretyczna

2. Część pokazowa - demonstracja z udziałem pacjenta omawianych zagadnień i procedur. Uczestnicy szkolenia na bieżąco zadają pytania podczas pokazu i oceniają efekty zabiegu bezpośrednio w gabinecie pokazowym.

3. Część praktyczna - ćwiczenia uczestników szkolenia na modelach równolegle z demonstracją danego zagadnienia przez prowadzącego na modelu. Bieżąca korekta efektów uczenia się.

4. Podsumowanie, panel dyskusyjny i rozdanie dyplomów

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA CZ. I - wskazania, przeciwwskazania do licówek porcelanowych, planowanie i procedury preparacji
Data realizacji zajęć
24-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Demonstracja na pacjencie: Omówienie przypadku na podstawie slajdów, modeli. Pokaz – preparacja zębów pod licówki porcelanowe przy udziale technika protetycznego 
Data realizacji zajęć
24-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca kursantów na modelach - preparacja pod licówki porcelanowe
Data realizacji zajęć
24-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie dnia I - dyskusja
Data realizacji zajęć
24-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA CZ. II - licówki tymczasowe, procedury osadzania, usuwanie nadmiarów, polerowanie
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Demonstracja na pacjencie: osadzanie licówek porcelanowych
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Praca kursantów na modelach - osadzanie licówek porcelanowych
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie, dyskusja oraz rozdanie dyplomów
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs ma na celu opanowanie umiejętności preparowania zębów pod licówki porcelanowe oraz ich osadzania.

Efekty uczenia się

Uczestnik potrafi zaplanować licówki porcelanowe w ujęciu kompleksowego planu leczenia, docinać indeksy silikonowe, preparować zęby pod licówki pod kontrolą indeksów silikonowych, osadzić licówki pod osłoną koferdamu oraz usuwać nadmiary i prawidłowo polerować.

Kurs prowadzi do nabycia kompetencji miękkich, w szczególności pogłębienia zdolności komunikacyjnych (w tym negocjacyjnych) na linii lekarz - pacjent oraz lekarz - technik laboratoryjny.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Rozmowa o charakterze sprawdzającym nabyte umiejętności zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej kursu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto4 650,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto4 650,00 zł
Koszt osobogodziny netto258,33 zł
Koszt osobogodziny brutto258,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Plac Inwalidów 7/5, 30-033 Kraków, woj. małopolskie

Centrum Kursowe z salą szkoleniową wyposażoną w indywidualne stanowiska pracy dla każdego uczestnika połączoną z gabinetem pokazowym do demonstracji na pacjencie.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe
  • Własne laboratorium protetyczne

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Żarow

Maciej Żarow

Ukończył Wydział Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w
Budapeszcie(1995). W roku 2003 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W 2005 ukończył
specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. Od 1999 prowadzi Praktykę
Prywatną Dentist w Krakowie oraz Centrum Kursów Podyplomowych Dentist dla lekarzy
stomatologów. W 2003 otrzymał stypendium International Association of Dental Research dla
młodych naukowców, w ramach którego odbył Honorary Visiting Appointment na
Uniwersytetach w Leeds i Manchester.
Jest autorem ponad 80 prac ogłoszonych drukiem. Wykładowca dla programów
podyplomowych master z Endodoncji i Stomatologii Estetycznej Universitat Internacional de
Catalunya (Barcelona). Profesor wizytujący na Uniwersytecie Chieti (Włochy). W latach 2012-
2016 redaktor naczelny czasopisma Medycyna Praktyczna Stomatologia. Redaktor naczelny
czasopisma Kwintesencja dla lekarzy stomatologów (od 2020). Członek rady naukowej
następujących czasopism: Stomatology Edu Journal, Endodontology, Official publication of
Indian Endodontic Society (IES), Medical Tribune Stomatologia. Honorowy członek włoskiej
grupy badawczej w zakresie stomatologii odtwórczej „Style Italiano”. Członek aktywny Polskiej
Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE). Certyfikowany członek European Society of
Cosmetic Dentistry, członek zarządu ESCD oraz koordynator ds/ działalności
międzynarodowej. Absolwent curriculum edukacyjnego dr Johna Koisa w Seattle (2012-2019)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Kieraś

Monika Kieraś

email: kursy@dentist.com.pl

tel: (+48) 502 145 391

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Wszystkie materiały i instrumentarium stomatologiczne będą przygotowane dla uczestników. Każdy uczestnik ma prawo korzystać z zasobów bazy dydaktycznej Centrum Kursowego DENTIST.

Warunki uczestnictwa

UWAGA! Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest:

  • rejestracja na stronie: www.kursydentist.pl,
  • rezerwacja miejsca na dany termin kursu
  • opłata zaliczki w wysokości 50% kosztu kursu.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia nie uwzględnia kosztu związanego z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem. Koszty uczestnictwa uwzględniają materiały dydaktyczne, zestaw specjalistycznych materiałów oraz sprzęty używane podczas ćwiczeń praktycznych.

*Godzinna przerwa lunchowa nie wlicza się do godzin zegarowych.

Ciasteczka>