Usługa - Perfekcyjny "BONDING” czyli Licówki Bezpośrednie

Logo DENTIST Maciej Żarow Sp. k.

5/5 z 8 ocen

Tytuł Perfekcyjny "BONDING” czyli Licówki Bezpośrednie

Numer usługi 2023/02/08/147772/1690578

Dostawca usług DENTIST Maciej Żarow Sp. k.

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

350,00 zł netto za osobogodzinę

350,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do wszystkich praktykujących lekarzy stomatologów pracujących z materiałami kompozytowymi.

Minimalna liczba uczestników: 8
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 20-04-2023
Liczba godzin usługi: 10
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie odbywa się w grupach maksymalnie 12-osobowych.

Sala szkoleniowa wyposażona jest w indywidualne stanowiska pracy dla każdego uczestnika, połączona z gabinetem do demonstracji na pacjencie z przekazem na żywo.

Szkolenie składa się z następujących częsci:

1. Część teoretyczna

2. Część pokazowa - demonstracja z udziałem pacjenta omawianych zagadnień i procedur. Uczestnicy szkolenia na bieżąco zadają pytania podczas pokazu i oceniają efekty zabiegu bezpośrednio w gabinecie pokazowym.

3. Część praktyczna - ćwiczenia uczestników szkolenia na modelach równolegle z demonstracją danego zagadnienia przez prowadzącego na modelu.

4. Podsumowanie, panel dyskusyjny i rozdanie dyplomów

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD: WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO BONDINGU. WSTĘPNE PLANOWANIE LECZENIA Z UWGLĘDNIENIEM BONDINGU, PODSTAWOWE PROCEDURY
Data realizacji zajęć
27-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
DEMONSTRACJA NA PACJENCIE - WYKONANIE BONDINGU
Data realizacji zajęć
27-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
WYKŁAD: PRZEBARWIENIA ZĘBÓW ŻYWYCH ORAZ ZĘBÓW PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM
Data realizacji zajęć
27-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE UCZESTNIKÓW - PROCEDURY WYKONYWANIA LICÓWEK KOMPOZYTOWYCH, WYKONANIE BONDINGU NA PRZEBARWIONYM ZĘBIE SIECZNYM
Data realizacji zajęć
27-04-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
PODSUMOWANIE, PANEL SYSKUSYJNY I ROZDANIE DYPLOMÓW
Data realizacji zajęć
27-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Perfekcyjny "BONDING” czyli Licówki Bezpośrednie - kurs medyczny przygotowuje do samodzielnego wykonywania licówek kompozytowych w różnych sytuacjach klinicznych.

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu kwalifikuje pacjentów do bondingu/licówek, potrafi podać wskazania i przeciwskazania do tej metody, planuje kształt i długość licówek w zależności od twarzy, płci, wieku i warunków zgryzowych, używa nowego instrumentarium przeznaczonego do techniki bondingu, uzyskuje szczelność bondingu do twardych tkanek zęba, potrafi skutecznie uniknąć nawisów, wykrywa i usuwa nawisy, zwiększa trwałość i komfort użytkowania bondingu, wie, jak dbać o bonding, aby osiągnąć długoletnie rezultaty.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Rozmowa o charakterze sprawdzającym przyswojony zakres wiedzy podczas części teoretycznej. Podczas części praktycznej treści kształcenia weryfikowane są, oceniane i korygowane przez prowadzącego na każdym etapie danego ćwiczenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto350,00 zł
Koszt osobogodziny brutto350,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Plac Inwalidów 7/5, 30-033 Kraków, woj. małopolskie

Centrum Kursowe z salą szkoleniową wyposażoną w indywidualne stanowiska pracy dla każdego uczestnika, połączoną z gabinetem pokazowym do demonstracji na pacjencie.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe
  • Własne laboratorium protetyczne

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Żarow

Maciej Żarow

Ukończył Wydział Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w
Budapeszcie(1995). W roku 2003 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W 2005 ukończył
specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. Od 1999 prowadzi Praktykę
Prywatną Dentist w Krakowie oraz Centrum Kursów Podyplomowych Dentist dla lekarzy
stomatologów. W 2003 otrzymał stypendium International Association of Dental Research dla
młodych naukowców, w ramach którego odbył Honorary Visiting Appointment na
Uniwersytetach w Leeds i Manchester.
Jest autorem ponad 80 prac ogłoszonych drukiem. Wykładowca dla programów
podyplomowych master z Endodoncji i Stomatologii Estetycznej Universitat Internacional de
Catalunya (Barcelona). Profesor wizytujący na Uniwersytecie Chieti (Włochy). W latach 2012-
2016 redaktor naczelny czasopisma Medycyna Praktyczna Stomatologia. Redaktor naczelny
czasopisma Kwintesencja dla lekarzy stomatologów (od 2020). Członek rady naukowej
następujących czasopism: Stomatology Edu Journal, Endodontology, Official publication of
Indian Endodontic Society (IES), Medical Tribune Stomatologia. Honorowy członek włoskiej
grupy badawczej w zakresie stomatologii odtwórczej „Style Italiano”. Członek aktywny Polskiej
Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE). Certyfikowany członek European Society of
Cosmetic Dentistry, członek zarządu ESCD oraz koordynator ds/ działalności
międzynarodowej. Absolwent curriculum edukacyjnego dr Johna Koisa w Seattle (2012-2019)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Kieraś

Monika Kieraś

email: kursy@dentist.com.pl

tel: (+48) 502 145 391

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Wszystkie materiały i instrumentarium stomatologiczne będą przygotowane dla uczestników. Każdy uczestnik ma prawo korzystać z zasobów bazy dydaktycznej Centrum Kursowego DENTIST.

Warunki uczestnictwa

UWAGA! Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest

  • rejestracja na stronie: www.kursydentist.pl,
  • rezerwacja miejsca na dany termin kursu
  • opłata zaliczki w wysokości 50% kosztu kursu.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia nie uwzględnia kosztu związanego z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem. Koszty uczestnictwa uwzględniają materiały dydaktyczne, zestaw specjalistycznych materiałów oraz sprzęty używane podczas ćwiczeń praktycznych.

*Godzinna przerwa lunchowa nie wlicza się do godzin zegarowych.

Ciasteczka>