Usługa - PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015

Logo Centrum Doskonalenia Kompetencji PROGRESSIO Sp. z o.o.

4.2/5 z 6 ocen

Tytuł PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015

Numer usługi 2023/01/25/54658/1672311

Dostawca usług Centrum Doskonalenia Kompetencji PROGRESSIO Sp. z o.o.

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Usługi Rozwojowe

PLN

1 090,00 zł netto za osobę

1 340,70 zł brutto za osobę

109,00 zł netto za osobogodzinę

134,07 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Dedykowane dla firm produkcyjnych, usługowych.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 17-03-2023
Liczba godzin usługi: 10
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Moduł 1–Wstęp

Najważniejsze informacje o systemie zarządzania jakością, podstawy normatywne, zmiany w normie

Moduł 2-Wymagania normy w praktyce organizacji

Poszczególne wymagania systemu podane na przykładach z wybranych firm lub odniesione do sytuacji Uczestników szkolenia
Zarządzanie procesowe i cykl PDCA. Wskaźniki i mierniki procesów

Moduł 3–Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Funkcja Pełnomocnika w systemie, jego zadania i odpowiedzialności

Moduł 4-Audyt–wprowadzenie

Podstawowe informacje o audytach i Audytorach

Moduł 5-Przeprowadzenie audytu

Etapy realizacji audytu z uwzględnieniem metod zbierania informacji, analizą sytuacji, identyfikacją niezgodności oraz raportowaniem.

Moduł 6-Podsumowanie i test kompetencji

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1 – Wstęp
Data realizacji zajęć
23-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2 - Wymagania normy w praktyce organizacji
Data realizacji zajęć
23-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3 – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Data realizacji zajęć
23-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4 - Audyt – wprowadzenie
Data realizacji zajęć
24-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5 - Przeprowadzenie audytu
Data realizacji zajęć
24-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 6 - Podsumowanie i test kompetencji
Data realizacji zajęć
24-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zyskanie wiedzy na temat wymagań normy i zdolność ich zastosowania w praktyce, znajomość obowiązków i uprawnień Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego, uczestnik zyskuje też przykładową dokumentację systemu do własnego wykorzystania, certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez CONSILUM, certyfikat Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego od jednostki certyfikującej !!

Efekty uczenia się

Uczestnik zyskuje wiedzę  o systemie zarządzania jakością, podstawach normatywnych, zmianach w normie, zna wymagania normy w praktyce organizacji, funkcje Pełnomocnika w systemie, jego zadania i odpowiedzialności, podstawowe informacje o audytach i Audytorach, etapy realizacji audytu z uwzględnieniem metod zbierania informacji, analizą sytuacji, identyfikacją niezgodności oraz raportowaniem. Uczestnik rozwinie także umiejętności wykorzysania wiedzy i narzędzi dotyczącej tej tematyki. Kompetencje społeczne uzyskane na szkoleniu umożlliwią uczestnikowi uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w kierunku zagadnień związanych z tą tematyką. Uczestnik dokonuje samooceny własnej kompetencji i doskonali swoje umiejętności, wyznacza dalsze kierunki rozwoju.
 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- obserwacja uczestników w trakcie zajęć;

- udzielenie uczestnikom przez trenera informacji zwrotnej podsumowującej całe szkolenie;

- ankieta ewaluacyjna wypełniania przez uczestnika po usłudze rozwojowej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 090,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 340,70 zł
Koszt osobogodziny netto109,00 zł
Koszt osobogodziny brutto134,07 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krystyna Klimont

Krystyna Klimont

Od 2012 r. jest zawodowo związana z systemami zarządzania. Współpracuje z firmami doradczymi oraz samodzielnie zrealizowała ponad 150 wdrożeń i audytów.

Specjalizuje się w:
• Systemie zarządzania jakością wg ISO 9001
• Systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
• Systemie zarządzania BHP wg ISO 45001
Oraz systemach związanych z branżą budowalną (np. ZKP).
Wszystkie wykonywane wdrożenia zakończyły się pozytywną certyfikacją przeprowadzoną przez różne akredytowane jednostki certyfikujące.
Jest także Pełnomocnikiem SZJ w kilku przedsiębiorstwach produkcyjno – usługowych.
Kolejnym obszarem doświadczenia zawodowego jest realizacja szkoleń. Prowadziła szkolenia we wszystkich firmach, w których wdrażała systemy zrządzania a także szkolenia otwarte i dedykowane dla klienta zgodnie z jego wymaganiami. Najczęstszą pochwałą, jaką spotykam po szkoleniu jest duże doświadczenie oraz popieranie teorii przykładami z życia.
Ukończyła Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności Systemy jakości w inżynierii produkcji uzyskując tytuł magistra inżyniera.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Brzustowska

Anna Brzustowska

email: a.brzustowska@pcdk.pl

tel: (+48) 690 017 595

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały dydaktyczne prowadzącego w formie elektronicznej

Warunki uczestnictwa

Na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail’a najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem na adres szkolenia@pcdk.pl. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku szkoleń wyjazdowych rezygnacji nie jest możliwa. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie i przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną oświadczenia o zwolnieniu z VAT.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję, że administratorem danych jest Centrum Doskonalenia Kompetencji Progressio sp. z o.o., ul. ul. Rakowicka 10B/4, 31-511 Kraków.

Informacje dodatkowe

Informujemy o rejestrowaniu/ nagrywaniu usługi na potrzeby usługodawcy i korzystającego z usługi jak również na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalania efektów kształcenia.

Autorskie materiały dydaktyczne prowadzącego w wersji elektronicznej.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Wymagania techniczne po stronie uczestnika - komputer, smartfon lub tablet podłaczony do internetu, przeglądarka Firefox lub Chrome.

Ciasteczka>