Usługa - NIEMIECKI- KIERUNEK KARIERA - 2 POZIOMY: A 1.1 - KURS SEMESTRALNY, A 1.2 - KURS INTENSYWNY - 90 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ÖSD- USŁUGA ZDALNA KURS GRUPOWY (5-10 osób w grupie)

Logo OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.5/5 z 650 ocen

Tytuł NIEMIECKI- KIERUNEK KARIERA - 2 POZIOMY: A 1.1 - KURS SEMESTRALNY, A 1.2 - KURS INTENSYWNY - 90 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ÖSD- USŁUGA ZDALNA KURS GRUPOWY (5-10 osób w grupie)

Numer usługi 2023/01/25/10316/1672196

Dostawca usług OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Nasze kursy kierujemy do osób dorosłych, chcących nabyć lub podwyższyć kompetencje języka niemieckiego i potwierdzić je międzynarodowym certyfikatem ÖSD, rozpoznawalnym na europejskich rynkach pracy. 

Ofertę kierujemy do wszystkich, dla których największą wartością jest fakt nauki w europejskiej instytucji państwowej, dbającej o standardy jakości, z bogatym doświadczeniem w nauczaniu niemieckiego na skalę międzynarodową. Usługa jest również adresowana do uczestników projektu Kierunek Kariera
 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 24-02-2023
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURSY:

Oferujemy Państwu nasze intensywne, weekendowe kursy języka niemieckiego pozwalające na skteczne opanowanie poziomu A1.1 i A1.2. W ramach dwóch bloków tygodniowo, szybko poznajecie zagadnienia z języka niemieckiego podnosząc znacząco poziom znajomości języka. Nauka przebiega pod stałym nadzorem metodycznym. Warunkiem udziału w kursie jest brak znajomości języka niemieckiego.

Wszystkie kursy opierają się o jednolity program nauczania, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Oznacza to, że poziom językowy jaki osiągają nasi kursanci odpowiada standardom europejskim w nauczaniu języków obcych. Zakres materiału do opanowania w ramach kursu:

Semestr pierwszy- kurs semestralny - A1.1- 60 godzin


Słuchanie
- rozumienie pytań, poleceń i krótkich wskazówek po niemiecku
- rozumienie dłuższych wypowiedzi mówionych wolno
Udział w rozmowie
- stawianie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi
- doskonalenie wypowiedzi w sytuacjach codziennych
- literowanie imion i nazwisk po niemiecku
- praktyczne zastosowanie liczebników
Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej
- opis rodziny, przyjaciół i prostych czynności
- opis wyglądu zewnętrznego i cech charakteru
- przekazywanie określonych informacji innym osobom
Różne strategie nauki i komunikacji
- umiejętność stawiania pytań, gdy się czegoś nie rozumie
- umiejętność  używania języka niemieckiego poza zajęciami (np.: pisanie e-maila)
Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy
- wykorzystywanie własnych błędów, aby dalej czynić postępy w nauce
- umiejętność czytania i wypełniania formularzy w języku niemieckim
- kreatywne mówienie
- poprawne wstawianie akcentów i pauz
- praca ze słownikiem


Semestr drugi- kurs intensywny A1.2- 30 godzin


Słuchanie
- rozumienie różnych komunikatów w języku niemieckim
- rozumienie sensu wypowiedzi w różnych wariantach języka niemieckiego (niemiecki, szwajcarski, austriacki)
Udział w rozmowie
- prowadzenie krótkich rozmów po niemiecku z różnymi partnerami
- załatwianie prostych spraw w instytucjach, również telefonicznie (np. rezerwacja biletów, pisanie zaproszeń)
- rozumienie i formułowanie zakazów i pozwoleń
- formułowanie swoich planów, życzeń i zainteresowań
- wyrażanie dezaprobaty, braku zainteresowania i odmowy
- dowiadywanie się o towary, ceny i formy zapłaty
- typowe pytania o samopoczucie
Umiejętność logicznej wypowiedzi
- zdanie relacji z tego co stało się w ubiegłym tygodniu, roku
- opis obrazka, krótkich historii
- wyrażanie swoich opinii na interesujące Państwa tematy
- umiejętność napisania życiorysu w języku niemieckim
- umiejętność opisania wybranego zawodu
Różne strategie nauki i komunikacji
- użycie językowych sygnałów kontaktowych ( acha, nieprawdaż itp.)
- dawanie porad językowych i korzystanie z nich
- stworzenie i prowadzenie kartoteki uczącego się
Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy
- pisanie listów po niemiecku
- opanowanie podstawowych zasad składni
- lepsze opanowanie wymowy

EGZAMIN ÖSD

ÖSD Zertifikat A1- sprawdza znajomość podstawowych zwrotów języka potocznego dotyczących życia codziennego. Egzamin weryfikuje osiągnięte sprawności w czterech różnych wymiarach: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. 

Österreich Institut jest licencjonowanym centrum egzaminacyjnym Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (tj. Austriackiego Dyplomu Języka Niemieckiego, w skrócie ÖSD), który został wyróżniony przez Unię Europejską i  zrzeszony w ALTE (The Association of Language Testers in Europe). Oznacza to, że możemy przeprowadzać uznawane na całym świecie certyfikaty państwowe ÖSD akceptowane zarówno przez pracodawców jak i przez uczelnie wyższe. Wszystkie egzaminy ÖSD są spójne z naszym programem nauczania i opierają się o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Można je zdawać na każdym poziomie nauczania.

NASZE METODY NAUCZANIA:

1. NASTAWIENIE NA UŻYWANIE JĘZYKA W PRAKTYCE- na każdym kursie lektor porusza tematy, które umożliwiają swobodną komunikację, odwołując się do spraw bieżących i aktualnych. 
2. ĆWICZENIE WSZYSTKICH UMIEJĘTNOŚCI- systematycznie trenujemy wszystkie umiejętności językowe, tak aby ich poziom rósł równomiernie (tj. mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem). 
3. DOBRY KONTAKT MIĘDZY LEKTOREM A UCZNIEM- ucząc się w Österreich Institut kursanci nie muszą bać się popełnianych błędów. Zajęcia wyróżnia przyjacielska i miła atmosfera, poprawiająca wyniki w nauce. Cenimy indywidualne podejście do kursantów.
4. BEZPŁATNE KONSULTACJE METODYCZNE (LERNCOACHING) pomagają uczyć się niemieckiego w jak najbardziej efektywny sposób także poza kursem. 
5. WSPARCIE W NAUCE - kursanci otrzymują gazetę pt.: „Österreich Spiegel” wydawaną przez nas po niemiecku. Zawiera ona wiele przedruków oryginalnych artykułów z prasy austriackiej, uzupełnionych o nagrania radiowe wraz z dydaktyczną częścią z ćwiczeniami.
6. NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE- co miesiąc organizujemy wydarzenia: warsztaty językowe, wystawy, spotkania. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się wieczory konwersacji tzw. Stammtisch czyli spotkania lektorów z kursantami w pubach czy kawiarniach. To doskonała okazja, by przećwiczyć nabytą wiedzę i umiejętności.

Warunki Techniczne niezbędne do udziału w Usłudze:

Wymagania sprzętowe:

 • łącze internetowe – łącze szerokopasmowe lub bezprzewodowe  (3G or 4G/LTE)
 • głosnik i mikrofon
 • kamerka internetowa ( wbudowana lub plug-in)
 • System operacyjny: macOS, Windows 10, Windows 8 or 8.1, Windows 7, Windows XP with SP3 or later

Można korzystać na tablecie i urządzeniach mobilnych.

Przeglądarki:

 • Windows: IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  Chrome 30+
 • Mac: Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+
 • Linux: Firefox 27+,  Chrome 30+
 • Rekomendujemy przeglądarkę Chrom

Aby rozpocząć udział w zajęciach EMAILEM OTRZYMASZ ZAPROSZENIE (w formie linku poniżej) OD ZOOM:Kliknijna otrzymany link –system „przerzuci“Cię na platformę zoom

-link jest ważny przez cały okres trwania kursu na danym poziomie

Llink do instrukcji obługi, która znajduje się na naszej stronie internetowej: https://www.wroclaw.oei.org.pl/fileadmin/content/allelaender/Bilder_im_Format_Contentseite/ZOOM_-_Instrukcja_obslugi.pdf

Sposób walidacji usługi: na koniec semstru przeprowadzony zostanie egzamin online weryfikujący efekty kształcenia się

Materiały: pliki filmowe z ksiązki Menschen, zdjęcia materiałów dodatkowych jpg, linki do zadań online, e-podręcznik

1.   OKREŚLENIE POZIOMU JĘZYKOWEGO- podpisanie stosownego oświadczenia
2.    PODPISANIE UMOWY Z ÖSTERREICH INSTITUT określającej zasady świadczenia usług dydaktycznych i rozliczeń w ramach systemu bonów szkoleniowych
3.   UCZESTNICY PROJEKTU KIERUNEK KARIERA- warunek uczestnictwa to  zapisanie się na odpowiedni egzamin państwowy ÖSD w biurze kursów Österreich Institut. Uwaga egzamin ÖSD nie jest rozliczany w ramach systemu bonowego i należy uiścić stosowną opłatę ze środków własnych. Koszt egzaminu (w zależności od poziomu) to: ÖSD Zertifikat A1- 270 zł.

4. UCZESTNICY PROJEKTU "Małopolskie bony rozwojowe"- wcześniejsze pozyskanie dofinansowania i podpisanie umowy z MARR.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
06-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
08-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
13-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
15-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
20-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
22-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
27-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
29-03-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
03-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
05-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
12-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
17-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
19-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
24-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
08-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
10-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
15-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
17-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
22-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
24-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
29-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
29-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
31-05-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
05-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
07-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
12-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
14-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
19-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
21-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
26-06-2023
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
04-07-2023
Godzina rozpoczęcia
17:50
Godzina zakończenia
20:50
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
06-07-2023
Godzina rozpoczęcia
17:50
Godzina zakończenia
20:50
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
11-07-2023
Godzina rozpoczęcia
17:50
Godzina zakończenia
20:50
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
13-07-2023
Godzina rozpoczęcia
17:50
Godzina zakończenia
20:50
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
18-07-2023
Godzina rozpoczęcia
17:50
Godzina zakończenia
20:50
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
20-07-2023
Godzina rozpoczęcia
17:50
Godzina zakończenia
20:50
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
25-07-2023
Godzina rozpoczęcia
17:50
Godzina zakończenia
20:50
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
język niemiecki - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
27-07-2023
Godzina rozpoczęcia
17:50
Godzina zakończenia
20:50
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji niemieckiego kursantów Po ukończeniu kursów uczestnik: potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego, formułować pytania dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, pracy, potrafi przedstawiać siebie i innych oraz prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i zrozumiale.

Efekty uczenia się

Szczegółowe efekty usługi zostały podane w punkcie Ramowy program usługi z podziałem na poziomy i kompetencje językowe.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Każdy kurs od poziomu A1.1 do C 2.4. kończy się ustandaryzowanym egzaminem sprawdzającym kompetencję na danym poziomie. Egzamin składa się z czterech części weryfikujących następujące umiejętności językowe: mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Osiągnięcie min. 60 % pozwala zdać egzamin i uzyskać certyfikat końcowy kursu. W zależności od uzyskanej punktacji uczestnik uzyskuje ocenę: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto30,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Czesława Szczęsna

Czesława Szczęsna

W Österreich Institut: od 2021
Pochodzi z: Myślenice, Polska
Studia:
Kursy: kursy dla dorosłych,
Specjalność: Kursy dla dorosłych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Pietras

Monika Pietras

email: krakow@oei.org.pl

tel: (+48) 500 572 373

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Aplikacje internetowe: Wordwall Kahoot, Quizizz, Clasroom Screen, Padlet

Narzędzia programu Google do wspólnej pracy online: Dokumenty Google, Jamboard

oraz dokumenty pdf, materiały video, materiały audio

portale internetowe: deutsche welle, sprachportal, Österreich Spiegel 

podręczniki

Warunki uczestnictwa


  UCZESTNICY PROJEKTU KIERUNEK KARIERA- warunek uczestnictwa to  zapisanie się na odpowiedni egzamin państwowy ÖSD w biurze kursów Österreich Institut.

Egzamin dodatkowo płatny : A 1-276,42 zł

Informacje dodatkowe

W dniu 24.01.2017r. Österreich Institut zawarł z Woj. Urzędem Pracy w Krakowie umowę na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektr. bonów szkoleniowych w ramach projektu pn. "Kierunek Kariera".

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Warunki Techniczne niezbędne do udziału w Usłudze:

Wymagania sprzętowe:

 • łącze internetowe – łącze szerokopasmowe lub bezprzewodowe  (3G or 4G/LTE)
 • głosnik i mikrofon
 • kamerka internetowa ( wbudowana lub plug-in)
 • System operacyjny: macOS, Windows 10, Windows 8 or 8.1, Windows 7, Windows XP with SP3 or later

Można korzystać na tablecie i urządzeniach mobilnych.

Przeglądarki:

 • Windows: IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  Chrome 30+
 • Mac: Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+
 • Linux: Firefox 27+,  Chrome 30+
 • Rekomendujemy przeglądarkę Chrom

Aby rozpocząć udział w zajęciach EMAILEM OTRZYMASZ ZAPROSZENIE (w formie linku poniżej) OD ZOOM:Kliknijna otrzymany link –system „przerzuci“Cię na platformę zoom

-link jest ważny przez cały okres trwania kursu na danym poziomie

Llink do instrukcji obługi, która znajduje się na naszej stronie internetowej: https://www.wroclaw.oei.org.pl/fileadmin/content/allelaender/Bilder_im_Format_Contentseite/ZOOM_-_Instrukcja_obslugi.pdf

Ciasteczka>