Usługa - SZKOLENIE ON-LINE: SAMODZIELNE NADANIE OZNACZENIA CE NA ZABAWKI - DYREKTYWA 2009/48/WE

Logo Paweł Piwowarczyk CERTIOS

4.8/5 z 58 ocen

Tytuł SZKOLENIE ON-LINE: SAMODZIELNE NADANIE OZNACZENIA CE NA ZABAWKI - DYREKTYWA 2009/48/WE

Numer usługi 2023/01/24/9065/1670042

Dostawca usług Paweł Piwowarczyk CERTIOS

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

990,00 zł netto za osobę

1 217,70 zł brutto za osobę

165,00 zł netto za osobogodzinę

202,95 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Uczestnikami szkolenia powinny być osoby zaangażowane w produkcję i wprowadzanie do obrotu zabawek m.in. importerzy, producenci, projektanci, pracownicy BHP, pracownicy działów jakości, kupcy, handlowcy, konstruktorzy, pracownicy działów badawczych i rozwojowych.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 15-03-2023
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie ma przygotować uczestników do samodzielnego nadawania oznaczenia CE na zabawki, poprzez zapoznanie ich z następującymi zagadnieniami:

Moduł 1: WSTĘP DO OCENY ZGODNOŚCI

1. Wady, zalety, obowiązki i kary wynikające z oznakowania CE.

2. Zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku zabawek na terenie EOG.

3. Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podejścia i zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych) dla zabawek.

Moduł 2: PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W OCENIE ZGODNOŚCI

1. Obowiązki i uprawnienia producenta, importera, upoważnionego przedstawiciela i dystrybutora

Moduł 3: ORGANIZACJA DYREKTYWY ZABAWKOWEJ

1. Daty strategiczne. Prawo europejskie i krajowe.

Moduł 4: ZAKRES I WYŁĄCZENIA DYREKTYWY ZABAWKOWEJ

1. Zakres i wyłączenia dyrektywy zabawkowej TOYS 2009/48/WE.

2. Zabawki dla dzieci w wieku 0-3, a zabawki dla dzieci w wieku 3-14.

3. Schemat nadawania oznaczenia CE. Kluczowe elementy w procesie.

Moduł 5: MODUŁY OCENY ZGODNOŚCI ZABAWEK

1. Procedury oceny zgodności według dyrektywy zabawkowej TOYS 2009/48/WE, którą z nich wybrać.

1a. Wewnętrzna kontrola produkcji (moduł A).

1b. Badanie typu WE (muduł B).

1c. Pełne zapewnienie jakości (moduł C).

Moduł 6: WYMAGANIA ZASADNICZE / SZCZEGÓŁOWE + BADANIA ZABAWEK

1. Charakterystyka wymagań zasadniczych i szczegółowych dyrektywy zabawkowej TOYS 2009/48/WE.

2. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

3. Normy i specyfikacje techniczne stosowane w ocenie zgodności:

3a. Charakterystyka specyfikacji technicznej CR 14379 "Klasyfikacja zabawek -- Wytyczne"

3b. Charakterystyka specyfikacji technicznej CEN ISO/TR 8124-8 "Bezpieczeństwo zabawek – Część 8: Wytyczne dotyczące określania wieku"

3c. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN 71-1 "Bezpieczeństwo zabawek -- Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne"

3d. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN 71-2 "Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność"

3e. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN 71-3 "Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków"

3f. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN 71-8 "Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego"

Moduł 7: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Opracowanie dokumentacji dla zabawek.

1a. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi (informacje dostarczone z zabawką).

1b. Ocena bezpieczeństwa (analiza ryzyka) - praktyczne przykłady..

1c. Deklaracja zgodności i etykieta ze znakiem CE- Ostrzeżenia i ograniczenia wiekowe.

Moduł 8: PODSUMOWANIE INFORMACJI + EGZAMIN

1. Powiązanie z innymi dyrektywami przewidującymi oznaczenie CE (np. z dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE i dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE)

2. Podsumowanie wiadomości

3. Test kompetencji.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1: WSTĘP DO OCENY ZGODNOŚCI
Data realizacji zajęć
16-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2: PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W OCENIE ZGODNOŚCI
Data realizacji zajęć
16-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3: ORGANIZACJA DYREKTYWY ZABAWKOWEJ
Data realizacji zajęć
16-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4: ZAKRES I WYŁĄCZENIA DYREKTYWY ZABAWKOWEJ 2009/48/WE
Data realizacji zajęć
16-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5: MODUŁY OCENY ZGODNOŚCI
Data realizacji zajęć
16-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 6: WYMAGANIA ZASADNICZE / SZCZEGÓŁOWE + BADANIA
Data realizacji zajęć
16-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:45
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 7: DOKUMENTACJA ZABAWEK
Data realizacji zajęć
16-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 8: PODSUMOWANIE INFORMACJI + EGZAMIN
Data realizacji zajęć
16-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie uczestników do samodzielnego nadawania oznaczenia CE na zabawki.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
- zna wymagania dyrektywy zabawkowej TOYS 2009/48/WE,
- potrafi dobierać normy zharmonizowane do zabawek (seria EN 71),
- umie samodzielnie opracować dokumentację dla zabawek,
- jest w stanie przygotować instrukcję użytkowania zabawki,
- wie jak wystawić deklarację zgodności,
- zna zasady oznakowywania zabawek znakiem CE i innymi informacjami towarzyszącymi.

Efekty uczenia się

Efektem usługi szkoleniowej będzie nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie oznakowania CE zabawek, w tym:

- wiedza o wymaganiach prawnych i normatywnych dotyczących zabawek,

- umiejętności budowy dokumentacji technicznej zabawek, wystawiania deklaracji zgondości, znakowania znakiem CE,

- znajomość procesów certyfikacyjnych określonych dla zabawek.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Szkolenie jest zakończone egzaminem, którego zdanie skutkuje uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie wymagań dla zabawek.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto990,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 217,70 zł
Koszt osobogodziny netto165,00 zł
Koszt osobogodziny brutto202,95 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Piwowarczyk

Paweł Piwowarczyk

Specjalista w zakresie oznakowania CE na
zabawki, urządzenia elektryczne i elektroniczne.
Konsultant i audytor firmy CERTIOS w zakresie
oceny zgodności zabawek, maszyn, sprzętu
elektrycznego z wymaganiami dyrektyw europejskich.
Autor artykułów branżowych. Magister inżynier.
Zrealizował ponad 600 projektów doradczych i szkoleniowych. Odbiorcami prowadzonych przez niego usług były m.in. Sieć handlowa PEPCO, sieć handlowa BIEDRONKA, CERAMIKA OPOCZNO, MAN TRUCKS oraz setki innych Klientów z przedziałów - mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie, a
także duże spółki.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Piwowarczyk

Paweł Piwowarczyk

email: biuro@certios.pl

tel: (+48) 123 454 745

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe są przesyłane uczestnikom szkolenia w wersji elektronicznej przed szkoleniem. W ramach materiałów szkoleniowych uczestnik otrzymuje:

- skrypt szkoleniowy z wydrukowanymi slajdami w formie PDF,

- akty prawne stosowane w ocenie zgodności,

- wzory, szablony i przykłady elementów dokumentacji technicznej.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie prowadzone jest w wersji ON-LINE. Po rejestracji, a przed szkoleniem - uczestnikowi przesyłany jest link do wirtualnej sali szkoleniowej w której odbędzie się szkolenie. Uczestnik nie musi instalować jakiegokolwiek oprogramowania, pokój szkoleniowy będzie otwarty w przeglądarce komputera Uczestnika. W pokoju szkoleniowym Uczestnik ma możliwość zadawania pytań trenerowi poprzez korzystanie z czatu lub głosowo - przez swój mikrofon.

Ciasteczka>