Usługa - Kurs Prawo Jazdy Kat. B -SKRZYNIA AUTOMATYCZNA! dla osób posiadających zdany egzamin teoretyczny "KIERUNEK KARIERA"

Logo MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

4.4/5 z 154 ocen

Tytuł Kurs Prawo Jazdy Kat. B -SKRZYNIA AUTOMATYCZNA! dla osób posiadających zdany egzamin teoretyczny "KIERUNEK KARIERA"

Numer usługi 2023/01/23/30306/1668419

Dostawca usług MAKOWSKI ARTUR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAKART"

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 608,00 zł netto za osobę

3 608,00 zł brutto za osobę

88,00 zł netto za osobogodzinę

88,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa adresowana jest dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA",oraz dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kat.B ze skrzynią automatyczną!

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 27-01-2023
Liczba godzin usługi: 41
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs dla osób, które mają zdany egzamin teoretyczny kat. B  w WORD 

Pierwsze zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem, natomiast kolejne zajęcia praktyczne są ustalane indywidualnie z Kursantem.

Kurs rozszerzony obejmuje:

30h zajęć praktycznych tj. 40h dydaktycznych

1h dydaktyczna egzamin praktyczny wewnętrzny

Zajęcia praktyczne realizowane są jako idywidualne jazdy z każdym kursantem osobno,prowadzone przez instruktora nauki jazdy (obejmują wykonanie zadań na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym autem ze skrzynią automatyczną).

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie z Kursantem w celu ustalenia pierwszych zajęć praktycznych
Data realizacji zajęć
28-01-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania samochodem osobowym kat.B w sposób merytoryczny i praktyczny do egzaminu Państwowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Efekty uczenia się

Zdobycie  umiejętności niezbędnych do poruszania się pojazdem ze skrzynią automatyczną kat. B w ruchu drogowym, w sposob niezagrażjący bezpieczeństwu - potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminów wewnętrznych.

W efekcie ukończenia kursu prawa jazdy kat.B osoba szkolona:

- zna i właściwie stosuje zasady i przepisy z zakresu ruchu drogowego

- zna i właściwie stosuje procedury postepowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego

- potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej

- posiada umiejętności kierowania pojazdem zgodnie z przepisami ruchu drogowego

- potrafi przewidzieć rzeczywiste i potęcjalne zagrożenia w ruchu drogowym

- potrafi sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe

- potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin wewnętrzny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 608,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 608,00 zł
Koszt osobogodziny netto88,00 zł
Koszt osobogodziny brutto88,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krakowska 16/1, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia praktyczne- Chrzanów, ul. Śląska 64 A oraz w ruchu drogowym,

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Stanisław Kipek

Stanisław Kipek

Instruktor - Wykładowca

Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

Instruktor nauki jazdy/ Wykładowca

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Artur Makowski

Artur Makowski

email: biuro@makart.pl

tel: (+48) 515 096 011

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

książka + płyta cd

Warunki uczestnictwa

Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta NUMERU PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

- Wniosek o wydanie prawa jazdy

- Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami  w zakresie prawa jazdy kat. B

- Zdjęcie (3,5x4,5 na wprost)

- Aktualny dokument tożsamości (dowod osobisty, paszport)

Dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA,  warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną tj. "EGZAMIN PAŃSTWOWY" Kat. B W Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie oddział Oswięcim oraz dostarczenie potwierdzenia odbycia egzaminu państwowego.

Przystąpienie do Egzaminu Państwowego musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Egzamin Państwowy płatny jest poza systemem bonowym.

Koszt państwowego egzaminu teoretycznego wynosi 30,00 złotych

Koszt państwowego egzaminu praktycznego wynosi 140,00 złotych

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę  z WUP w Krakowie na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "KIERUNEK KARIERA"

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów /wykładowców do wyboru mamy

Instruktorzy:

 • Marek Górka 
 • Tomasz Zając
 • Janusz Krupnik
 • Stanisław Kipek
 • Daria Studzińska
 • Artur Makowski
 • Marcin Podsiadło
 • Józef Zelek

Wykładowcy:

 • Artur Makowski
 • Konrad Chechelski - ratownik medyczny
 • Paulina Szarzyńska - ratownik medyczny
 • Stanisław Kipek
 • Janusz Krupnik
 • Daria Studzińska

Indywidualne podejście do kursanta

Egzamin państwowy płatny poza systemem bonowym

PODSTAWIENIE SAMOCHODU NA EGZAMIN PAŃSTWOWY GRATIS!!!!

- Podręcznik kursanta Kat. B

- Płytka CD z pełną bazą pytań egzaminacyjnych

Ciasteczka>