Usługa - "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Rekrutacja kandydatów"

Logo FACTORY TALENT Piotr Nowaczek

4.9/5 z 89 ocen

Tytuł "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Rekrutacja kandydatów"

Numer usługi 2023/01/20/56151/1666148

Dostawca usług FACTORY TALENT Piotr Nowaczek

Miejsce usługi Kielce

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 200,00 zł netto za osobę

5 200,00 zł brutto za osobę

216,67 zł netto za osobogodzinę

216,67 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Właściel przedsiębiorstwa oraz pracownicy na stanowiskach menadżerskich.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 16-06-2023
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

ZZL w organizacji – aspekt strategiczny

 • Strategia personalna wobec wyzwań rynku
 • Controlling personalny
 • Kultura organizacyjna
 • Employer Branding

Motywowanie, rozwój zawodowy pracowników i oceny pracowników

 • Systemy wynagrodzeń w organizacji
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Motywowanie pozafinansowe
 • Analiza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych, wdrażanie szkoleń i procesów rozwojowych: (instruktaż, coaching, mentoring)                                                                                                   
 • Zwolnienia i odejścia pracowników- aspekty społeczne

Aspekty prawne, ubezpieczenia

 • Zasady ochrony danych osobowych
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy


Ludzie w organizacji – wyzwania dla menedżera personalnego

 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Zarządzanie zespołem
  Coaching –wykorzystanie narzędzi coachingowych do rozwoju oraz podnoszenia motywacji pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje pracownicze
 • Zarządzanie zespołem i zespołem rozproszonym

REKRUTACJA

REKRUTACJA I WSTĘPNA FAZA SELEKCJI

 • Szczegółowa analiza stanowiska pracy.
 • Specyfikacja wymagań.
 • Określenie profilu osobowości poszukiwanego kandydata.

..................

SELEKCJA

 • Metody selekcji i ich trafność.
 • Przegląd najważniejszych metod selekcji.

.........................

PRAKTYCZNE ZAPLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

 • Zaplanowanie rozmowy rekrutacyjnej (ustalenie celu, kierunku oraz użytecznych ram rozmowy).
 • Zaplanowanie stosowanych metod.
 • Techniki badania predyspozycji zawodowych kandydatów.
 • Schemat przebiegu rozmowy rekrutacyjnej.

.....................

PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI SŁUŻĄCYCH DO SELEKCJI KANDYDATÓW.

 • Wywiad oparty na kryteriach.
 • Karta wymaganych zachowań.
 • Karta obserwacji kandydata.
 • Interpretacja wyników testów i obserwacji.
 • Opracowanie zadań symulacyjnych z serii Assesment Centre  badających  oczekiwane przez firmę zachowania i umiejętności kandydatów m.in.: Zarządzanie ludźmi (np. umiejętność motywacji, negocjacji, komunikacji, asertywność, delegowanie, rozwiązywanie konfliktów w zespole, umiejętność budowania autorytetu i obejmowania funkcji lidera, orientację na wyniki, umiejętność organizacji i planowania, odporność na stres). Predyspozycje i umiejętności handlowe (np. umiejętność przekonywania, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, odporność na stres, kreatywność, umiejętność radzenia sobie z obiekcjami).

..............................

POGŁĘBIONY WYWIAD.

 • Przygotowanie skutecznych pytań, dających prawdziwy (a nie deklarowany) obraz kandydata. Pytania wyjaśniające przebieg kariery - historię zatrudnienia. Pytania związane z umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym kandydata. Pytania dotyczące zdolności i inteligencji kandydata. Pytania związane z osobowością i postawami kandydata. Pytania relaksujące – jak poradzić sobie z zestresowanym kandydatem.
 • Dobór pytań do konkretnych stanowisk.
 • Techniki kontroli rozmowy, pytania sprawdzające - w jaki sposób dowiedzieć się tego, co chcemy usłyszeć a nie tego co kandydat chce nam powiedzieć.

.................................

TRUDNE SYTUACJE PODCZAS ROZMOWY INDYWIDUALNEJ -  Jak sobie z nimi radzić?

 • Kiedy kandydat kłamie? - rozpoznawanie rozbieżności na poziomie mowy ciała i deklarowanymi przez kandydata treściami.
 • Typowe błędy popełniane w tracie rozmowy kwalifikacyjnej i sposoby ich eliminacji.

..............................

JAK DOKONAĆ TRAFNEGO WYBORU KANDYDATA?

 • Ocena potencjału i przydatności dla określonych zadań na podstawie zebranych informacji.
 • Sprawdzenie na ile konkretny kandydat spełnia warunki idealnego kandydata.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ZZL w organizacji – aspekt strategiczny; Strategia personalna wobec wyzwań rynku, Controlling personalny, Kultura organizacyjna, Employer Branding
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Motywowanie, rozwój zawodowy pracowników i oceny pracowników, Systemy wynagrodzeń w organizacji, Wartościowanie stanowisk pracy, Motywowanie pozafinansowe
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Analiza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych, wdrażanie szkoleń i procesów rozwojowych: instruktaż, coaching, mentoring, Zwolnienia i odejścia pracowników- aspekty społeczne
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Aspekty prawne, ubezpieczenia, Zasady ochrony danych osobowych, Wybrane zagadnienia prawa pracy
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Ludzie w organizacji – wyzwania dla menedżera personalnego, Zarządzanie zmianą w organizacji, Zarządzanie zespołem
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Rozwiązywanie konfliktów i mediacje pracownicze, Zarządzanie zespołem i zespołem rozproszonym, Coaching –wykorzystanie narzędzi coachingowych do rozwoju oraz podnoszenia motywacji pracowników
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Rekrutacja i wstępna faza selekcji, Selekcja, Praktyczne zaplanowaniei przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej, Przygotowanie narzędzi do selekcji
Data realizacji zajęć
18-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Pogłębiony wywiad, Trudne rozmowy podczas rozmowy indywidualnej, jak dokonać trafnego doboru kandydata
Data realizacji zajęć
18-06-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem jest zapoznanie słuchaczy z zasadami nowoczesnego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Tematyka zajęć obejmuje przegląd zadań stojących przed menedżerem odpowiedzialnym za pracowników w organizacji oraz wypracowanie przez słuchaczy indywidualnych rozwiązań personalnych dla ich firm z uwzględnieniem najnowszych trendów, doświadczeń i wyników badań.

Efekty uczenia się

Uczestnik biorąc udział w szkoleniu:

 • Przyswoił zasady rekrutacji i selekcji personelu oraz kształtowania relacji personalnych w firmie
 • Jest w stanie wykorzystać rozwiązania dotyczące działań w obszarze HR z uwzględnieniem wiedzy teoretycznej i praktycznych doświadczeń
 • Posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z  ZZL
 • Planuje i organizuje prace indywidualną oraz w zespole
 • Ma świadomość znaczenia wiedzy i własnej krytycznej oceny posiadanej wiedzy
 • Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy
 • Wykazuje postawę odpowiedzialności za pełnione role zawodowe
 • Rozróżniają metody selekcji kandydatów,
 • Posługują się narzędziami służącymi do rekrutacji pracowników.
 • Planują i przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną, 
 • Przygotowują standardy i narzędzia, które będą stosować w praktyce podczas selekcji kandydatów,
 • Zadają skuteczne pytania w celu weryfikacji danych przedstawionych w CV kandydata,
 • Podsumują informacje zebrane od kandydatów i dokonują ostatecznego wyboru pracownika spełniającego w największym stopniu oczekiwania pracodawcy i firmy,
 • Skutecznie radzą sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Podejmują decyzję o wyborze kandydata bazując na obiektywnych kryteriach.
 • Budują pozytywną atmosferę spotkania z kandydatem w trakcie procesu rekrutacyjnego,
 • Prezentują szacunek wobec kandydatów,
 • Oddzielają emocje od obiektywnej oceny kandydata.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test początkowy oraz końcowy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto5 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto5 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto216,67 zł
Koszt osobogodziny brutto216,67 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Sandomierska 240, 25-329 Kielce, woj. świętokrzyskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Danuta Banyś

Danuta Banyś

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie doradczej dla firm i ich pracowników; tworzenie strategi sprzedażowych, wyznaczanie celów, odnajdywanie źródeł motywacji, budowanie relacji biznesowych, procesy komunikacji. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii WSB. Na swoim koncie posiada wiele przeprowadzonych szkoleń oraz prezentacji. Aktualnie zajmuje stanowisko Sales Executive Interim Manager.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Gębura

Paulina Gębura

email: szkolenia.kadr@gmail.com

tel: (+48) 886 327 333

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Skrypt, notatnik i długopis

Ciasteczka>