Usługa - Profesjonalna rekrutacja

Logo FACTORY TALENT Piotr Nowaczek

4.9/5 z 89 ocen

Tytuł Profesjonalna rekrutacja

Numer usługi 2023/01/20/56151/1665965

Dostawca usług FACTORY TALENT Piotr Nowaczek

Miejsce usługi Starachowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 200,00 zł netto za osobę

2 200,00 zł brutto za osobę

275,00 zł netto za osobogodzinę

275,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Właścicel przedsiębiorstwa oraz pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 02-06-2023
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. REKRUTACJA I WSTĘPNA FAZA SELEKCJI

 • Szczegółowa analiza stanowiska pracy.
 • Specyfikacja wymagań.
 • Określenie profilu osobowości poszukiwanego kandydata.

..................

2. SELEKCJA

 • Metody selekcji i ich trafność.
 • Przegląd najważniejszych metod selekcji.

.........................

3. PRAKTYCZNE ZAPLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

 • Zaplanowanie rozmowy rekrutacyjnej (ustalenie celu, kierunku oraz użytecznych ram rozmowy).
 • Zaplanowanie stosowanych metod.
 • Techniki badania predyspozycji zawodowych kandydatów.
 • Schemat przebiegu rozmowy rekrutacyjnej.

.....................

4. PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI SŁUŻĄCYCH DO SELEKCJI KANDYDATÓW.

 • Wywiad oparty na kryteriach.
 • Karta wymaganych zachowań.
 • Karta obserwacji kandydata.
 • Interpretacja wyników testów i obserwacji.
 • Opracowanie zadań symulacyjnych z serii Assesment Centre  badających  oczekiwane przez firmę zachowania i umiejętności kandydatów m.in.: Zarządzanie ludźmi (np. umiejętność motywacji, negocjacji, komunikacji, asertywność, delegowanie, rozwiązywanie konfliktów w zespole, umiejętność budowania autorytetu i obejmowania funkcji lidera, orientację na wyniki, umiejętność organizacji i planowania, odporność na stres). Predyspozycje i umiejętności handlowe (np. umiejętność przekonywania, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, odporność na stres, kreatywność, umiejętność radzenia sobie z obiekcjami).

..............................

5. POGŁĘBIONY WYWIAD.

 • Przygotowanie skutecznych pytań, dających prawdziwy (a nie deklarowany) obraz kandydata. Pytania wyjaśniające przebieg kariery - historię zatrudnienia. Pytania związane z umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym kandydata. Pytania dotyczące zdolności i inteligencji kandydata. Pytania związane z osobowością i postawami kandydata. Pytania relaksujące – jak poradzić sobie z zestresowanym kandydatem.
 • Dobór pytań do konkretnych stanowisk.
 • Techniki kontroli rozmowy, pytania sprawdzające - w jaki sposób dowiedzieć się tego, co chcemy usłyszeć a nie tego co kandydat chce nam powiedzieć.

.................................

6. TRUDNE SYTUACJE PODCZAS ROZMOWY INDYWIDUALNEJ -  Jak sobie z nimi radzić?

 • Kiedy kandydat kłamie? - rozpoznawanie rozbieżności na poziomie mowy ciała i deklarowanymi przez kandydata treściami.
 • Typowe błędy popełniane w tracie rozmowy kwalifikacyjnej i sposoby ich eliminacji.

..............................

7. JAK DOKONAĆ TRAFNEGO WYBORU KANDYDATA?

 • Ocena potencjału i przydatności dla określonych zadań na podstawie zebranych informacji.
 • Sprawdzenie na ile konkretny kandydat spełnia warunki idealnego kandydata.

Szkolenie będzie prowadzone w grupie 3 osobowej.

Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych, co stanowi 6 godzin zegarowych.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
REKRUTACJA I WSTĘPNA FAZA SELEKCJI
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
SELEKCJA.
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
PRAKTYCZNE ZAPLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI SŁUŻĄCYCH DO SELEKCJI KANDYDATÓW.
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
POGŁĘBIONY WYWIAD
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
TRUDNE SYTUACJE PODCZAS ROZMOWY INDYWIDUALNEJ
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
JAK DOKONAĆ TRAFNEGO WYBORU KANDYDATA
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania profesjonalnych rozmów kwalifikacyjnych oraz poznają narzędzia służące do rekrutacji i selekcji pracowników.
Zdobyta wiedza przyczyni się do podniesienia skuteczności procesu rekrutacji i trafniejszego doboru pracowników na konkretne stanowiska w przyszłości.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Rozróżniają metody selekcji kandydatów,
 • Posługują się narzędziami służącymi do rekrutacji pracowników.
 • Planują i przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną, 
 • Przygotowują standardy i narzędzia, które będą stosować w praktyce podczas selekcji kandydatów,
 • Zadają skuteczne pytania w celu weryfikacji danych przedstawionych w CV kandydata,
 • Podsumują informacje zebrane od kandydatów i dokonują ostatecznego wyboru pracownika spełniającego w największym stopniu oczekiwania pracodawcy i firmy,
 • Skutecznie radzą sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Podejmują decyzję o wyborze kandydata bazując na obiektywnych kryteriach.
 • Budują pozytywną atmosferę spotkania z kandydatem w trakcie procesu rekrutacyjnego,
 • Prezentują szacunek wobec kandydatów,
 • Oddzielają emocje od obiektywnej oceny kandydata.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test początkowy oraz końcowy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto275,00 zł
Koszt osobogodziny brutto275,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Nowaczek

Piotr Nowaczek

Pan Piotr to wykształcony trener z bogatym doświadczeniem zawodowym. Na swoim koncie ma setki przeprowadzonych szkoleń. Posiada tytuł Master of Business Administration, dodatkowo ukończył studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe i coaching karier, a także podyplomowe studia menadżerskie.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Gębura

Paulina Gębura

email: szkolenia.kadr@gmail.com

tel: (+48) 886 327 333

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały usprawniające rekrutację

Ciasteczka>