Usługa - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015 oraz RODO - forma mieszana: stacjonarna i zdalna w czasie rzeczywistym

Logo Ancora Natalia Wojtalik

5/5 z 219 ocen

Tytuł Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015 oraz RODO - forma mieszana: stacjonarna i zdalna w czasie rzeczywistym

Numer usługi 2023/01/18/26854/1662470

Dostawca usług Ancora Natalia Wojtalik

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

6 250,00 zł netto za osobę

6 250,00 zł brutto za osobę

117,92 zł netto za osobogodzinę

117,92 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Właściciele i/lub osoby chcące pogłębić swoją wiedzę w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.

Pełnomocnicy ds. Jakości szukający dodatkowych rozwiązań związanych doskonaleniem jakości w swojej firmie.

Osoby mające na codzień do czynienia z danymi wrażliwymi, dla których podniesienie kwalifikacji z zakresu nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz zrozumienie popełnianych błędów w zakresie ochrony danych osobowych jest istotne w kontekście podniesienia efektywności i bezpieczeństwa.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 19-02-2023
Liczba godzin usługi: 53
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Dzień 1 - Wymagania ISO 9001:2015

 1. Omówienie wymagań normy PL-EN ISO 9001:2015, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów istotnych dla pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
 2. Rola i zadania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.
 3. Planowanie, wdrażanie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015.
 4. Skuteczna realizacja działań korekcyjnych i korygujących oraz nadzór nad występującymi niezgodnościami.
 5. Przegląd Zarządzania jako skuteczne narzędzie do analizy sytuacji firmy oraz poprawy funkcjonującego SZJ ISO 9001.

Dzień 2 - Przeprowadzenie i dokumentowanie audytu na zgodność z Normą ISO 9001:2015

 1. Efektywne planowanie, wykonanie i nadzorowanie procesu Audytu wewnętrznego.
 2. Raport i jego sporządzanie, działania poaudytowe.
 3. Reprezentowanie firmy podczas audytu Jednostki Certyfikującej, z uwzględnieniem procesów certyfikacji, nadzoru oraz ponownej certyfikacji.

Dzień 3 - Opracowanie schematu dokumentacji

 1. Opracowanie działań korekcyjnych i korygujących.
 2. Opracowanie rozwiązań zapewniających klientowi najwyższej jakości usługi oraz zapewnienie odpowiedniego i wysokiej jakości działania w przypadku zgłoszenia skargi z zewnątrz lub reklamacji
 3. Opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.

Dzień 4 - Podstawy ochrony danych osobowych

 1. Ochrona danych osobowych w Polsce
 2. Podstawowe definicje i pojęcia
 3. Obowiązki administratora danych osobowych
 4. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Dzień 5 - Procedury i dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Dokumenty administratora danych osobowych
 2. Powierzenie do przetwarzania
 3. Rejestracja zbiorów danych
 4. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych

Każdego dnia szkolenia przewidziane są trzy przerwy:

- jedna luch'owa 30 min,

- dwie po 15 min.

Szkolenie trwa łącznie 53 godz. dyd. (po 45 min.).

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
Pre-test
Data realizacji zajęć
20-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:15
Liczba godzin
00:15
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1 - Wymagania ISO 9001:2015
Data realizacji zajęć
20-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:45
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 2 - Przeprowadzenie i dokumentowanie audytu na zgodność z Normą ISO 9001:2015
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 3 - Opracowanie schematu dokumentacji
Data realizacji zajęć
22-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 4 - Podstawy ochrony danych osobowych
Data realizacji zajęć
24-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 5 - Procedury i dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych
Data realizacji zajęć
25-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
07:30
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Post-test
Data realizacji zajęć
25-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:15
Forma stacjonarna
Nie

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik będzie przygotowany do pełnienia roli Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, przeprowadzania audytów wewnętrznych i działań korekcyjnych, zapobiegawczych. Zdobędzie wiedzę z zakresu opracowania dokumentacji systemowej oraz skutecznego sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzani Jakością ISO 9001:2015. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do sprawnego, efektywnego wdrożenia procedur i dokumentacji związanych z procesem ochrony danych osobowych.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia

w zakresie wiedzy

 • poszerzy wiedzę na temat wymagań zawartych w normie PL-EN ISO 9001:2015
 • poszerzy wiedzę w zakresie opracowywania i nadzorowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością
 • nabędzie wiedzę na temat roli Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz najwyższego kierownictwa
 • poszerzy umiejętności w zakresie interpretacji i zastosowania wymagań zawartych w normie PL-EN ISO 9001:2015 w opracowaniu dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością

w zakresie umiejętności będzie potrafił

 • sporządzać i przeprowadzać działania korygujące i zapobiegawcze
 • tworzyć i nadzorować dokumentację Systemu Zarządzania Jakością
 • potrafił samodzielnie zweryfikować stan swojego przedsiębiorstwa z wymaganiami unijnego rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych oraz usunąć niezgodności, które zostaną zidentyfikowane podczas tej weryfikacji
 • znał zasady tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych i potrafił ją samodzielnie stworzyć i dostosować do potrzeb swojego przedsiębiorstwa
 • wiedział jakie istnieją ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych u siebie w firmie i potrafi je zminimalizować 
 • miał wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego wdrażania działań z zakresu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie w aspekcie nowych przepisów prawnych.

w zakresie kompetencji społecznych

 • zwiększy samoświadomość
 • będzie potrafił zbudować zaangażowany personel, relacje ze współpracownikami
 • ukształtuje kulturę organizacji.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Symulacja - tworzenie przykładowych procedur, analiza procesów i wdrażanie zmian. 

Zdobyta wiedza zostanie zweryfikowana na podstawie pre i post testu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto6 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto6 250,00 zł
Koszt osobogodziny netto117,92 zł
Koszt osobogodziny brutto117,92 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Polska 15, 60-595 Poznań, woj. wielkopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Natalia Wojtalik

Natalia Wojtalik

Konsultant, szkoleniowiec w zakresie wdrożeń systemów:
- ISO 9001:2015 oraz 14001:2015,
- ochrony danych osobowych.
Auditor wewnętrzny oraz wiodący ISO 9001 IRCA oraz ISO 14001 IRCA.
Skutecznie wdrożyła ok. 20 systemów ISO 9001:2015 oraz przeprowadziła ok. 50 auditów mających na celu ocenę określenia stopnia spełnienia kryteriów wg normy i przyjętych standardów.

Doświadczony doradca w zakresie programów NCBiR i PARP. Od 2019 roku pomaga przedsiębiorcom zdobywać i skutecznie wykorzystywać fundusze unijne. Do działań tych należy m.in. analiza rynku i potrzeb, przygotowanie modelu biznesowego, kosztorysu, biznes planu. Prowadziła i rozliczała projekty szkoleniowo-doradcze, dzięki którym powstało kilkadziesiąt nowych firm na terenie województwa pomorskiego.
Ukończyła prawnicze studia stacjonarne w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Wojtalik

Natalia Wojtalik

email: natalia.wojtalik@gmail.com

tel: (+48) 609 538 734

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Prezentacje szkoleniowe (preznetacje Power Point).

Informacje dodatkowe

Szkolenie w dniach:

- 20-22.02.2023 obędzie się w Poznaniu przy ul. Polskiej 15

- 24-25.02.2023 odbędzie się zdalnie na platformie Click Meetin - linkdo wydarzenia : https://ancora.clickmeeting.com/pelnomocnik-iso-9001-2015-oraz-rodo

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione z VAT na podstawie:

- art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

- § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od

towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Uwaga: przed podpisaniem umowy o dofinansowanie szkolenia z Operatorem, skontaktuj się z nami w

celu potwierdzenia terminu szkolenia i dostępności wolnych miejsc. Informujemy, że w trakcie szkolenia

możliwa jest wizytacja z udziałem PARP, Operatora lub innej jednostki wyznaczonej w celu sprawdzenia

poprawności realizacji usługi.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

WYMAGANIA TECHNICZNE: 

 • APLIKACJAaplikacja platformy Click Meeting (uaktualniona wersja przegladarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox);
 • SPRZĘTkomputer stacjonarny lub laptop z procesem dwurdzeniowym 2GHz lub lepszym; pamięć RAM 4GB lub więcej; system operacyjny Windows 10, Mac OS najnowsza wersja, Linux, Chrome OS ; dźwięk - 512 kbps; 
 • POŁĄCZENIE INTERNETOWE – szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G/LTE).

Link do wydarzenia : https://ancora.clickmeeting.com/pelnomocnik-iso-9001-2015-oraz-rodo

Link aktywny do ostatniego dnia realizacji usługi.

Ciasteczka>