Usługa - szkolenie AZ-220T00 Microsoft Azure IoT Developer

Logo SOFTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

0/5

Tytuł szkolenie AZ-220T00 Microsoft Azure IoT Developer

Numer usługi 2022/12/15/142469/1615548

Dostawca usług SOFTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Usługi Rozwojowe

PLN

3 850,00 zł netto za osobę

4 735,50 zł brutto za osobę

137,50 zł netto za osobogodzinę

169,13 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do specjalistów IT - deweloperów usługi Azure IoT odpowiedzialnych za implementację i kodowanie wymagane do utworzenia i obsługi części chmurowej i brzegowej rozwiązania IoT. Uczestnicy, którzy pragną przygotować się do konfigurowania i utrzymywania urządzeń za pomocą usług Azure IoT i innych narzędzi firmy Microsoft, konfigurowania urządzenia fizyczne i odpowiedzialnych za konserwację urządzeń przez cały cykl życia.  

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 22-03-2023
Liczba godzin usługi: 28
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer jest przeznaczone dla specjalistów IT - deweloperów usługi Azure IoT odpowiedzialnych za implementację i kodowanie wymagane do utworzenia i obsługi części chmurowej i brzegowej rozwiązania IoT. Uczestnicy, którzy pragną przygotować się do konfigurowania i utrzymywania urządzeń za pomocą usług Azure IoT i innych narzędzi firmy Microsoft, konfigurowania urządzenia fizyczne i odpowiedzialnych za konserwację urządzeń przez cały cykl życia.  

W celu przystąpienia do szkolenia Uczestnik powinien mieć świadomość rozwiązań w chmurze: uczestnicy powinni mieć doświadczenie w korzystaniu z Azure Portal i podstawową wiedzę na temat implementacji PaaS, SaaS i IaaS. Pomocne będzie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania: doświadczenie w tworzeniu oprogramowania jest warunkiem wstępnym tego kursu, ale nie jest wymagany żaden konkretny język oprogramowania, a doświadczenie nie musi być na poziomie profesjonalnym. Zalecane jest również doświadczenie w przetwarzaniu danych: Ogólne zrozumienie przechowywania i przetwarzania danych.

Szkolenie składa się z wykładu wzbogaconego o prezentację. W trakcie szkolenia każdy Uczestnik wykonuje indywidualne ćwiczenia - laboratoria, dzięki czemu zyskuje praktyczne umiejętności. W trakcie szkolenia omawiane jest również studium przypadków, w którym Uczestnicy wspólnie wymieniają się doświadczeniami. Nad case-study czuwa autoryzowany Trener, który przekazuje informację na temat przydatnych narzędzi oraz najlepszych praktyk do rozwiązania omawianego zagadnienia.

Aby Uczestnik osiągnął zamierzony cel szkolenia niezbędne jest wykonanie przez niego zadanych laboratoriów. Pomocne będzie również ugruntowanie wiedzy i wykonywanie ćwiczeń po zakończonej usłudze. Każdy Uczestnik dysponuje dostępem do laboratoriów przez okres 180 dni. 

Szkolenie trwa 32 godziny dydaktyczne, realizowane w ciągu 4 następujących po sobie dni. 
W trakcie szkolenia przewidziane są dwie krótkie przerwy "kawowe" oraz przerwa lunchowa. 

Program szkolenia:

Wprowadzenie do IoT oraz związanych z nim usług Azure
                Możliwości biznesowe
                Architektura rozwiązań IoT
                Urządzenie
                Usługi IoT w chmurze
Urządzenia i komunikacja
                Hub i urządzenia IoT
                Narzędzia programistyczne
                Konfiguracja urządzeń i komunikacji
Inicjowanie obsługi urządzeń – usługa Azure Device Provisioning
                Podstawowe pojęcia i koncepcja
                Konfigurowanie i zarządzanie usługą Azure Device Provisioning
                Zadania związane z inicjalizacją urządzeń
Obsługa wiadomości oraz analityka
                Wiadomości i ich obsługa
                Opcje magazynowania danych
                Azure Stream Analytics
Integracja biznesowa
                Integracja biznesowa w rozwiązaniach IoT
                Wizualizacja danych przy pomocy Time Series Insights
                Wizualizacja danych przy pomocy Power BI
Wdrożenie Azure IoT Edge
                Wprowadzenie do Azure IoT Edge
                Wdrożenie
                Urządzenia Edge Gateway
Modułu i kontenery Azure IoT Edge
                Tworzenie własnych modułów
                Magazyny lokalne i offline
Zarządzanie urządzeniami
                Wprowadzenie do IoT Device Management
                Zarządzanie IoT oraz IoT Edge Devices
                Zarządzanie dużą skala urządzeń
Testowanie, diagnostyka i logowanie w rozwiązaniach IoT
                Monitorowanie i logowanie
                Rozwiązywanie problemów
Bezpieczeństwo - Azure Security Center for IoT
                Podstawy bezpieczeństwa dla rozwiązań IoT
                Wprowadzenie do Azure Security Center for IoT
                Ochrona z zastosowaniem agentów Azure Security Center for IoT
Budowanie rozwiązań IoT przy pomocy IoT Central
                Wprowadzenie do IoT Central
                Szablony urządzeń – tworzenie i zarządzanie
                Zarządzanie urządzeniami w Azure IoT Central

SOFTRONIC Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania w przypadku niezebrania się minimalnej liczby Uczestników tj. 3 osób.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer
Data realizacji zajęć
28-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer
Data realizacji zajęć
29-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przygotowuje Uczestnika do samodzielnego tworzenia i utrzymywania części chmurowych i brzegowych rozwiązania Azure IoT oraz korzystania z podstawowych usług Azure IoT, takich jak IoT Hub, Device Provisioning Services, Azure Stream Analytics, Time Series Insights i nie tylko. Oprócz skupienia się na usługach Azure PaaS, kurs przygotuje również do sekcji dotyczącej IoT Edge, zarządzania urządzeniami, monitorowania i rozwiązywania problemów, kwestii bezpieczeństwa, Azure Digital Twins i Azure

Efekty uczenia się

Uczestnik, który ukończył szkolenie:

- Projektuje, konfiguruje i zarządza Azure IoT Hub.

- Zaopatruje urządzenia wykorzystując Azure IoT Hub oraz Azure Device Provisioning

- Obsługuje wiadomości i korzystać z Azure Stream Analytics do analiz w czasie rzeczywistym

- Korzysta z usługi Time Series Insights i podtrzymuje wymagania integracji biznesowej.

- Wdraża Azure IoT Edge

- Tworzy własne moduły i kontenery Azure IoT Edge

- Zarządza urządzeniami wykorzystując IoT Device Management oraz IoT Edge Devices       

​- Testuje, diagnozuje logowania w rozwiązaniach IoT

- Indentyfikuje zagrożenia związane z bezpieczeństwem i używa Azure Security Center dla IoT 

- Buduje rozwiązania IoT przy pomocy IoT Central

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnik rozwiązuje pre-test badający poziom wiedzy na wstępie.
Na koniec usługi Uczestnik wykonuje ten sam test (post-test) w celu dokonania oceny wzrostu poziomu wiedzy. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto4 735,50 zł
Koszt osobogodziny netto137,50 zł
Koszt osobogodziny brutto169,13 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Skurniak

Tomasz Skurniak

Certyfikowany trener Microsoft (MCT). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Baz Danych, Programowania w języku .NET oraz C#, Azur, Windows Server oraz Power BI. Jest twórcą szkoleń z zakresu Baz danych MS SQL oraz Oracle. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu autoryzowanych szkoleń dla specjalistów IT. Ukończył studia wyższe na Politechnice Poznańskiej zdobywając dyplom magistra inżyniera. Zrealizował szkolenia dla setek Klientów z sektora publicznego oraz prywatnego co potwierdzają liczne referencje.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agata Wojciechowska

Agata Wojciechowska

email: agata.wojciechowska@softronic.pl

tel: (+48) 618 658 840

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdemu Uczestnikowi zostaną przekazane autoryzowane materiały szkoleniowe, które są dostępne na koncie Uczestnika na dedykowanym portalu. Uczestnik uzyskuje również 180-dniowy dostęp do laboratoriów Microsoft, z których korzysta w dowolny sposób i w dowolnym momencie, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 
Poza dostępami przekazywanymi Uczestnikowi, w trakcie szkolenia, Trener przedstawia i omawia autoryzowaną prezentację. 

Warunki uczestnictwa

W celu przystąpienia do szkolenia Uczestnik powinien mieć świadomość rozwiązań w chmurze: uczestnicy powinni mieć doświadczenie w korzystaniu z Azure Portal i podstawową wiedzę na temat implementacji PaaS, SaaS i IaaS. Pomocne będzie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania: doświadczenie w tworzeniu oprogramowania jest warunkiem wstępnym tego kursu, ale nie jest wymagany żaden konkretny język oprogramowania, a doświadczenie nie musi być na poziomie profesjonalnym. Zalecane jest również doświadczenie w przetwarzaniu danych: Ogólne zrozumienie przechowywania i przetwarzania danych.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie realizowane jest w formule distance learning - szkolenie on-line w czasie rzeczywistym, w którym możesz wziąć udział z każdego miejsca na świecie. 

Szkolenie obywa się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, która umożliwia transmisję dwukierunkową, dzięki czemu Uczestnik może zadawać pytania i aktywnie uczestniczyć w dyskusji. Uczestnik, ktory potwierdzi swój udziałw szkoleniu, przed rozpoczęciem szkolenia, drogą mailową, otrzyma link do spotkania wraz z hasłami dostępu. 

Wymagania sprzętowe:
- komputer z dostępem do internetu o minimalnej przepustowości 20Mb/s.  
- wbudowane lub peryferyjne urządzenia do obsługi audio - słuchawki/glosniki oraz mikrofon.
- zainstalowana przeglądarka internetowa - Microsoft Edge/ Internet Explorer 10+ / Google Chrome 39+ (sugerowana) / Safari 7+
- aplikacja MS Teams może zostać zainstalowana na komputerze lub można z niej korzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej

Ciasteczka>