Usługa - Delegowanie i egzekwowanie zadań w pracy menedżera

Logo OPEN Konsultacje i Szkolenia S.C.

4.3/5 z 551 ocen

Tytuł Delegowanie i egzekwowanie zadań w pracy menedżera

Numer usługi 2022/12/05/8320/1605632

Dostawca usług OPEN Konsultacje i Szkolenia S.C.

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 490,00 zł netto

1 832,70 zł brutto

106,43 zł netto za godzinę

130,91 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowanie jest dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie wyznaczania celów, planowania, delegowania, kontrolowania i egzekwowania zadań.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 26-03-2023
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozwiąnąć swoje umiejętności w zakresie delegowania i egzekwowania zadań, ich doświadczenie w tym zakresie jest niewielkie lub wymaga wypracowania nowych technik.

Czas trwania szkolenia to 2 dni szkoleniowe w godz. 9:00 - 16:00 -  14 h zegarowych (16 h dydaktycznych+ przerwy).

Szkolenie odbywa się w grupach od 4 do 8 osób w sali szkoleniowej wyposażonej w stanowisko dla każdego z uczestników, projektor, flipcharty, markery.

                         


PROGRAM SZKOLENIA


 MODUŁ I

Sposoby wyznaczania celów

 • jak powinien wyglądać dobrze postawiony cel? – zasada SMART,
 • jak przekładać cele na zadania?
 • ustalenie wskaźników dobrze określonego celu,
 • cele i zadania ilościowe oraz jakościowe,
 • monitoring realizacji celów – budowa i wykorzystanie formularzy,
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności stawiania celów metodą SMART.

MODUŁ II

Skuteczne organizacja pracy

 • zarządzanie czasem jako sposób na efektywne osiągania celów,
 • współczesne koncepcje zarządzania czasem,
 • podstawowe zagrożenia dla efektywnego zarządzania czasem – presja czasu, automatyzm, rutyna, nowe zadania.

MODUŁ III

Organizacja pracy własnej jako proces

 • etapy procesu,
 • ewaluacja etapów procesu,
 • podstawowe narzędzia efektywnej organizacji procesu,
 • zbierania informacji, analiza informacji, planowanie, działanie.

MODUŁ IV

Delegowanie zadań

 • umiejętność diagnozowania dojrzałości pracowników (kwestia właściwego doboru zadań),
 • precyzyjne wyznaczanie celów jako podstawa skutecznego delegowania,
 • umiejętność przekładania celów na zadania dla zespołu,
 • różne style i sposoby delegowania zadań,
 • delegowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności
  i uprawnień,
 • rola konsultowania decyzji i uruchamiania mechanizmu partycypacji w zarządzaniu grupą,
 • rola argumentacji i wyjaśniania w procesie przekazywania zadań do realizacji,
 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości pracowników (sposoby sprawdzania zrozumienia),
 • analiza skutków niewłaściwego sposobu delegowania zadań (skutki przedwczesnego pozostawiania pracownika, zbyt łatwych i zbyt trudnych zadań).

MODUŁ V

Kontrolowanie i egzekwowanie zadań

 • różne style i sposoby kontrolowania pracowników: kiedy zastosować stały nadzór, kontrolę cząstkową lub kontrolę po realizacji zadania,
 • wypracowywanie mechanizmów kontroli dostosowanych do poziomu dojrzałości pracownika i realizowanych zadań,
 • egzekwowanie poleceń – równoważenie między realizacją celu a zachowaniem dobrych relacji w zespole,
 • analiza skutków niewłaściwego sposobu kontrolowania (skutki nadmiernej kontroli, efekty zbyt małego nadzoru).

MODUŁ VI

Wpływ menedżera na doskonalenie wyników w trakcie realizacji celu

 • sposoby angażowania pracowników w stawiane cele i zadania, pobudzanie inicjatywy i kreatywności pracowników,
 • bieżące monitorowanie postępów w pracy nad realizacją celów,
 • ocena/kontrola wyników cząstkowych,
 • obiektywna, na bieżąco udzielana pracownikowi informacja zwrotna,
 • uzgodnienie dalszego trybu postępowania,
 • końcowa ocena uzyskanych wyników – rozliczenie
  z rezultatów/wydajności,
 • określenie przyczyn uzyskanych wyników (pozytywnych
  i negatywnych),
 • określenie dalszego trybu postępowania („programy naprawcze”, harmonogram).

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Szczegółowa oferta do pobrania w części Informacje dodatkowe.

Zapraszamy na naszą stronę www.open-szkolenia.pl

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ I Sposoby wyznaczania celów
Data realizacji zajęć
27-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
27-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ II Skuteczne organizacja pracy
Data realizacji zajęć
27-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
lunch
Data realizacji zajęć
27-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ II Skuteczne organizacja pracy cd.
Data realizacji zajęć
27-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
27-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ III Organizacja pracy własnej jako proces
Data realizacji zajęć
27-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ IV Delegowanie zadań
Data realizacji zajęć
28-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
28-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ IV Delegowanie zadań cd. // MODUŁ V Kontrolowanie i egzekwowanie zadań
Data realizacji zajęć
28-03-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
lunch
Data realizacji zajęć
28-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ V Kontrolowanie i egzekwowanie zadań
Data realizacji zajęć
28-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
28-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ VI Wpływ menedżera na doskonalenie wyników w trakcie realizacji celu
Data realizacji zajęć
28-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Delegowanie i egzekwowanie zadań w pracy menedżera" przygotowuje do samodzielnego zarządzania zadaniami oraz efektywnego zarządzania czasem w oparciu o znajomość sposobów wyznaczania celów, odpowiedni dobór zadań do dojrzałości i kompetencji pracownika oraz różne style i sposoby kontrolowania realizacji zadań.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu

 • wytycza cele zgodnie z zasadą SMART,
 • monitoruje realizację celów,
 • zarządza czasem w efektywny sposób,
 • zbiera informacje,
 • analizuje informacje,
 • planuje działania,
 • diagnozuje dojrzałość pracowników (do doboru zadań),
 • wyznacza i deleguje zadania za pomocą odpowiednio dobranych stylów,
 • podejmuje decyzje konsultując je z zespołem, 
 • argumentuje umiejętnie decyzje,
 • kontroluje i egzekwuje powierzone zadania,
 • analizuje przebieg realizacji zadań i ulepsza proces,
 • udziela informacji zwrotnych,
 • ustala plan dalszego postępowania i rozwoju pracownika.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja odbywa się na podstawie dyskusji podsumowującej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto1 490,00 zł
Koszt usługi brutto1 832,70 zł
Koszt godziny netto106,43 zł
Koszt godziny brutto130,91 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Serbska 6a/1, 61-696 Poznań, woj. wielkopolskie

Siedziba firmy OPEN Konsultacje & Szkolenia.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Krawulska-Biegańska

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julita Gotkowicz

Julita Gotkowicz

email: julita.gotkowicz@open-szkolenia.pl

tel: (+48) 881 036 989

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • materiały szkoleniowe w segregatorach będące uzupełnieniem treści prezentowanych w trakcie warsztatu,
 • fotoprotokół - prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów wykorzystanych podczas szkolenia, zawierają one kluczowe pomysły, wypracowane metody działania oraz podsumowania zadań praktycznych realizowanych podczas zajęć.

Informacje dodatkowe

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy działania rozwojowe również w formie zamkniętej – dedykowanej, wówczas program i warunki organizacyjne (termin, miejsce) ustalamy wspólne z Klientem. Pracujemy stacjonarne oraz zdalne. Zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia formy szkolenia i sposobu pracy: tel. 881 036 989, biuro@open-szkolenia.pl, www.open-szkolenia.pl.

Specjalizujemy się w realizacji działań rozwojowych z tematyki:

Zarządzanie zespołem, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zmianą, Rozwiązywanie konfliktów, Motywowanie siebie i innych, Udzielanie feedbacku, Organizacja czasu pracy, Komunikacja interpersonalna, Asertywność, Sprzedaż, Obsługa Klienta, Negocjacje, Radzenie sobie ze stresem, Wypalenie zawodowe, Wystąpienia publiczne i autoprezentacja, Train the trainers, Mentoring, Zespołowość i współpraca, Team building.

Organizujemy wyjazdy integracyjne.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

27-28.03.2023_Delegowanie i egzekwowanie zadań w pracy menedżera.pdf
Ciasteczka>