Usługa - Angular Full

Logo tbprojects Tomasz Borowski

4.5/5 z 51 ocen

Tytuł Angular Full

Numer usługi 2022/12/02/17242/1604657

Dostawca usług tbprojects Tomasz Borowski

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

1 999,00 zł netto za osobę

2 458,77 zł brutto za osobę

83,29 zł netto za osobogodzinę

102,45 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie Angular in Space przeznaczone jest dla programistów stron lub aplikacji internetowych, którzy chcą poznać framework Angular oraz towarzyszące mu technologie od podstaw. Każdy uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu programowania w języku JavaScript oraz potrafić tworzyć proste strony internetowe w oparciu o HTML oraz CSS.

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 21-02-2023
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie jest ukierunkowane na realizację zadań, które stopniowo wprowadzają uczestników w możliwości frameworka Angular, TypeScriptu, RxJS oraz testowania aplikacji Angular.

Dzień 1 (8 godzin szkolenia)

 • Realizacja misji szkoleniowych 1-7

 • Setup aplikacji

 • Tworzenie komponentów

 • Wymiana danych między komponentami

 • Definiowanie klas i typowanie

 • Obsługa zdarzeń

 • Tworzenie formularzy

Dzień 2 (8 godzin szkolenia )

 • Realizacja misji 8-15

 • Tworzenie usług

 • Tworzenie observables

 • Tworzenie dyrektyw

 • Tworzenie pipes

 • Obsługa requestów HTTP

 • Definiowanie routingu

Dzień 3 (8 godzin szkolenia)

 • Realizacja misji 16-20

 • Omówienie kwestii bezpieczeństwa

 • Podział aplikacji na moduły funkcjonalne

 • Testowanie jednostkowe klas, usług, komponentów

 • Testowanie E2E

 • Test wiedzy, który zawiera 40 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, weryfikujące uzyskaną podczas szkolenia wiedzę.

 • Realizacja Special Ops
  Zadanie specjalne o charakterze twórczym, które ma na celu zweryfikować praktyczne umiejętności nabyte w trakcie całego szkolenia.

 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia przez uczestników

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Setup aplikacji Angular (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
22-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie komponentów (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
22-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Wymiana danych między komponentami (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
22-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa zdarzeń (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
22-02-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie formularzy (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
22-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie usług (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
23-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie observables z RxJS (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
23-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie dyrektyw (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
23-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie pipes (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
23-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa zapytań HTTP (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
23-02-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Definiowanie routingu (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
23-02-2023
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Definiowanie walidatorów (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
24-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Omijanie działania sanitizera (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
24-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podział aplikacji na moduły (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
24-02-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Testowanie jednostkowe (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
24-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Testowanie end-to-end (wykład i praktyka)
Data realizacji zajęć
24-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z możliwościami frameworka Angular, TypeScriptu, RxJS oraz testowania aplikacji Angular, które umożliwią im poprawne tworzenie zaawansowanych aplikacji internetowych, realizację projektów informatycznych o większej złożoności oraz osiągnięcie wysokiej niezawodności implementowanego oprogramowania. Zakładane efekty uczenia się zostały szczegółowo opisane poniżej.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia uczestnika powinna cechować następująca wiedza:
- rozpoznaje typową architekturę aplikacji Angular
- odróżnia dostępne elementy frameworka Angular
- identyfikuje typowanie wyrażeń w TypeScript w aplikajach Angular
- analizuje przepływ danych w strumieniach RxJS w aplikajach Angular

Po zakończeniu szkolenia uczestnika powinny cechować następujące umiejętności:
- generuje aplikację Angular w oparciu o Angular CLI
- projektuje i implementuje aplikację internetową w oparciu o różne elementy frameworka Angular
- stosuje typowanie dla wyrażeń JavaScript w oparciu o możliwości TypeScript
- programuje reaktywnie w oparciu o bibliotekę RxJS
- definiuje routing aplikacji Angular
- wykonuje zapytania HTTP w aplikacji Angular
- buduje formularze w aplikacji Angular
- omija działanie sanitizera w aplikacji Angular
- tworzy moduły funkcjonalne w aplikacji Angular
- implementuje testy jednostkowe
- implementuje testy end-to-end

Po zakończeniu szkolenia uczestnika powinny cechować następujące kompetencje społeczne:
- samokształci się w zakresie tworzenia aplikacji Angular
- dokonuje samodzielnej oceny jakości kodu aplikacji Angular
- tworzy aplikacjie internetowe zgodnie z zasadami etyki i standardami zawodowymi.
- rozwiązuje problemy i współpracuje w zespole
- kształtuje własny rozwoj zawodowy
- komunikuje się optymnalnie i jest wrażliwy na potrzeby współpracowników oraz klientów

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Przed rozpoczeciem szkolenia uczestnicy rozwiązują teoretyczny test wiedzy, który ma określić początkowy poziom wiedzy uczestnika.

W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiązują praktyczne zadania, za które otrzymują punkty. Na zakończenie szkolenia uczestnicy rozwiązują teoretyczny test wiedzy. Aby otrzymać certyfikat i zaświadczenie ukończenia szkolenia uczestnik powinien zdobyć co najmniej 40 punktów na 80 możliwych (40 praktyka + 40 teoria).

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 999,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 458,77 zł
Koszt osobogodziny netto83,29 zł
Koszt osobogodziny brutto102,45 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Borowski

Tomasz Borowski

Programista aplikacji internetowych
Senior Front-end Developer pracujący na co dzień przy implementacji złożonych aplikacji biznesowych w frameworku Angular.
magister - Uniwersytet Jagieloński
inżynier - BWS im. Tyszkiewicza
Tomasz był wielokrotnie speakerem na konferencjach lokalnych oraz międzynarodowych - w tym Agile by Example, Agile Lean Europe, Agile Cambridge. Od 2017 roku poprowadził ponad 50 szkoleń w technologii Angular

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tomasz Borowski

Tomasz Borowski

email: info@angular-in-space.pl

tel: (+48) 517 451 608

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do platformy szkoleniowej, na której znajdują się wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe:

 • omówienia tematów szkoleniowych
 • przykłady zastosowań (fragmenty kodu)
 • zadania szkoleniowe

Informacje dodatkowe

Dodatkowymi wymaganiami technicznymi jest:

 • własny komputer z kartą sieciową

 • zainstalowane środowisko NodeJS w wersji co najmniej 14.x.x

 • zainstalowany dobry edytor kodu
  (polecamy Webstorm lub darmowy Visual Studio Code)

 • zainstalowana przeglądarka Chrome (zalecane)

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej za pośrednictwem serwisów https://clickmeeting.com/ oraz https://whereby.com.

Link do wideo konferencji: https://angular.clickmeeting.com/szkolenie-angular-in-space

Uczestnicy otrzymują mailowo link do materiałów szkoleniowych najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.
Linki dostępowe pozostają aktywne do momentu zakończenia szkolenia.

Ciasteczka>