Usługa - CALLAN ONLINE. Indywidualny kurs języka angielskiego online w czasie rzeczywistym, poziom B1 prowadzony Metodą Direct, również dla uczestników projektu Kierunek Kariera.

Logo AMC Przemysław Barszczewski

4.7/5 z 47 ocen

Tytuł CALLAN ONLINE. Indywidualny kurs języka angielskiego online w czasie rzeczywistym, poziom B1 prowadzony Metodą Direct, również dla uczestników projektu Kierunek Kariera.

Numer usługi 2022/11/24/17244/1596800

Dostawca usług AMC Przemysław Barszczewski

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

2 250,00 zł netto za osobę

2 250,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

75,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które opanowały język angielski przynajmniej na poziomie A2, również uczestnicy projektu Kierunek Kariera

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 29-11-2022
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych po 45 minut czyli 22.5 godzin zegarowych. 

Słownictwo: życie codzienne, uczucia, udzielanie rad,  żywienie, środowisko, hobby.

Gramatyka: Czasy present, past i future, 1st, 2nd Conditional, czasowniki modalne, zaimki.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
30-11-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
01-12-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
05-12-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
07-12-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
08-12-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
12-12-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
15-12-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
19-12-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
21-12-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
22-12-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
28-12-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
29-12-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
04-01-2023
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
05-01-2023
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
09-01-2023
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
11-01-2023
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
12-01-2023
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
16-01-2023
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
18-01-2023
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
19-01-2023
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
23-01-2023
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
25-01-2023
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
26-01-2023
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
lekcja na żywo
Data realizacji zajęć
30-01-2023
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
07:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu języka angielskiego Słuchacza do B1 (CEFR).

Efekty uczenia się

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin TGLS sprawdza poziom kompetencji językowych kandydatów na poziomach od A1 do C2 wg skali CEFR.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 250,00 zł
Koszt osobogodziny netto75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto75,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Klaudia Monkiewicz

Klaudia Monkiewicz

2020 - obecnie - współpraca z AMC Suwałki
2021 - obecnie - współpraca z Interpoint szkoła językowa
2021r.- otrzymanie certyfikatu CELTA

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Przemysław Barszczewski

Przemysław Barszczewski

email: szkola@callanonline.pl

tel: (+48) 530 070 448

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w formie elektronicznej (e-podręcznik, pliki mp3, dostęp do platformy internetowej) są w cenie kursu. 

Warunki uczestnictwa

Wyrażenie zgody na nagrywanie zajęć/zrzuty ekranu na potrzeby monitoringu zajęć.

Zapisanie się na usługę egzaminacyjną TGLS.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektornicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera.

EGZAMIN WYMAGANY. Po zakończeniu kursu student podchodzi do egzaminu TGLS.

Link do monitorowania lekcji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adCxiY82czPwWUJkxOLny-lG1InXmEIYyDP7Rc7Wg78E1%40thread.tacv2/1667401763048?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebefdd17-9690-4389-b374-40db1cf06409%22%2c%22Oid%22%3a%22cb7810de-768a-4227-b5a3-c18fd66edaa6%22%7d

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Student musi mieć dostęp do internetu o parametrach minimum 2 mbps download/upload oraz urządzenie elektroniczne (z systemem Windows, MacOS, iOS lub Android) z kamerką i mikrofonem.

W przypadku korzystania z zajęć na smartfonie/tablecie, konieczne będzie zainstalowanie aplikacji Teams.

Okres ważności linku umozliwiającego uczestnictwo w spotkaniu online:
Link jest ważny bezterminowo

Ciasteczka>