Usługa - Kurs wirtualnej asystentki z obsługą Pakietu MS Office - usługa stacjonarna

Logo AGNIESZKA BUCEWICZ

5/5 z 46 ocen

Tytuł Kurs wirtualnej asystentki z obsługą Pakietu MS Office - usługa stacjonarna

Numer usługi 2022/11/23/133693/1595471

Dostawca usług AGNIESZKA BUCEWICZ

Miejsce usługi Suwałki

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

75,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Oferta skierowana jest do osób, które:

- chcą poznać tajniki pracy wirtualnej asystenki, w tym aplikacje wspomagające ten typ pracy, 

- chcą obsługiwać programy MS Office, 

- chcą podjąć się dodatkowej pracy, lub chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub prowadzą jednoosobową działaność gospodarczą i chcą rozszerzyć swoją ofertę,

- chcą wykonywać swoją pracę zdalnie, 

- chcą zdobyć lub podnieść część kwalifikacji EKA.04 "Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej"; tj. EKA.04.04 - wykonywanie prac biurowych

Osoby, które wezmą udział w szkoleniu nie muszą wykazywać się znajomością podstaw pracy biurowej, jednak posiadanie takiej wiedzy byłoby dodatkowym atutem. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 10-02-2023
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs jest skierowany do osób posiadających podstawową wiedzę i umiejętności z obsługi komputera. Dla lepszego przyswojenia programu szkolenia zaleca się zrobienie testu poziomującego na początku szkolenia oraz testu podsumowującego na koniec kursu. Częstotliwość spotkań ustala się na dwa razy w tygodniu po 90 min (2 godziny lekcyjne). Liczba godzin usługi (1h = 45 minut). Zajęcia odbywają się w godzinach rannych, popołudniowych lub wieczornych w zależności od potrzeb Uczestników. Harmonogram będzie uzupełniany po wcześniejszym ustaleniu z uczestnikami kursu. 

Kurs obejmuje 40 godzin dydaktycznych po 45 min.

Metody pracy: wykłady, case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe. 

Aby realizacja usługi pozwoliła osiągnąć cel główny, warunkiem jest zaangażowanie uczestnika w różnorodne formy pracy podczas szkolenia.

Moduł I Kim jest Wirtualna Asystentka?

Test sprawdzający, wprowadzenie do kursu
1. Pojęcie WA
2. Podstawowe zadania WA
3. Cechy WA
4. Zalety i wady pracy WA
5. Wywiad z WA

Moduł II Czy własna firma to coś dla mnie?

1.Rodzaje umów o pracę
2.Jak założyć działalność gospodarczą?
3. Rodzaje opodatkowania - przydatne strony internetowe
4. Programy do wystawiania faktur - 

5. Wystawianie faktur w praktyce

6. Ochrona danych osobowych w praktyce

Moduł III Wykonywanie prac biurowych

1. MS Word - korespondencja seryjna
2. MS Excel - najbardziej użyteczne szablony
3. Praca z dużą ilością danych
4. Tworzenie i korzystanie z wykresów
5-8. Canva - podstawy projektowania: infografika, plakat, ulotka, fimik z prezentacją usług, wizytówka, identyfikacja marki
9. Narzędzie edytorskie copy.ai
10. Tworzenie (prostych) stron internetowych
11. Mailer lite - narzędzie do wysyłki newsletterów

12-13. Copywriting w praktyce: zasady tworzenia i funkcje tekstów, rodzaje tekstów, pierwsze próby, praca z portalem gieldatekstow.pl

14-15. Posługiwanie się aplikacjami typu: Zoom, Teams.

Moduł IV Autoprezentacja

1. Analiza SWOT
2-3. Tworzenie portfolio: pisanie z poziomu korzyści klienta, storytelling, nagranie krótkiego filmiku prezentacją
4. Podstawy wizażu - jak prezentować się w Internecie
5. Jak przykuć uwagę swoją ofertą - ćwiczymy pisanie perswazyjne

Moduł V Przydatne narzędzia w pracy WA i poszukiwanie zleceń

1. Mój klient - tworzymy personę
2. Specjalizacja - próba wyboru kierunku
3-4. Programy służące do naliczania czasu racy i jej organizacji: Asana, Hubstaff
5-6 Poszukiwanie zleceń - lista portali, założenie kont, pierwsze próby zdobycia zlecenia. Porównanie obowiązujących na rynku stawek stawek
7. Przegląd firm zrzeszających WA, wysłanie aplikacji
Test sprawdzający, podsumowanie kursu

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Test sprawdzający, wprowadzenie do kursu
Data realizacji zajęć
15-02-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zdobycie umiejętności do obsługi pakietu MS Oficce, w zakresie wykonywanie prac biurowych oraz umiejętności do obsługi aplikacji wspomagające pracę wirtualnej asystentki.
Ponadto kursant/kursantka zdobędzie podstawową wiedzę jak założyć własną działaność gospodarczą oraz umiejętność tworzenia własnego Prortfolio z autoprezentacją i elementami wizażu, wiedzę jak zdobywać potencjalnych pracodawców.

Efekty uczenia się

Po ukończonym kursie uczestnik nabędzie w zakresie:

Wiedzy: 

 • definiował podstawowe zagadnienia dotyczące pracy WA, 
 • wymieniał zakres obowiązków WA,
 • wymieniał pożądane cechy, wady i zalety pracy WA,
 • rozróżniał rodzaje umów o pracę,
 • rozróżniał wady i zalety pracy na umowę o pracę a umową zlecenie,
 • wymieniał rodzaje opodatkowania,
 • znał zasady obsługi narzędzia przydatne w pracy WA Pakiet MS Office: MS Word, MS Excel, Canva,
 • znał programy do redakcji i edycji tekstu, Mailer Lite, kreator stron internetowych,
 • wymieniał podstawowe zasady copywritingu,
 • wymieniał komunikatory do pracy WA; m.in. aplikacje TEAMS, ZOOM, itp.
 • znał swoje mocne i słabe strony,
 • wymieniał podstawowe narzędzia do monitorowania czasu pracy.

Umiejętności:

 • organizował pracę biurową,
 • prowadział dokumentację biurową,
 • wskazywał różnice między umowami oraz skutki ich zastosowania,
 • samodzielnie wystwiał fakturę,
 • stosował odpowiedni  rodzaj opodatkowania,
 • wypełniał wniosek do CEIDG,
 • stosował technologię informacyjno-komunikacyjną w pracy biuorowej, w tym:
 • korzystał z narzędzi przydatnych w pracy WA: MSWord, Ms Excel, Canva, Mailer Lite, kreatora stron internetowych,
 • obsługiwał aplikacje typu: Zoom, Teams, itp, 
 • potrafił tworzyć teksty dla mediów społecznościowych i stron internetowych,
 • tworzły własne portfolio, które przyciągnie uwagę klienta i przekona go do siebie,
 • zaprezentować swoje mocne strony, przekonać do siebie potencjalnych zleceniodawców, 
 • umiał korzystać z podstawowych narzędzi monitorowania czasu,
 • potrafił jasno okreśić swoją grupę docelową klientów,
 • samodzielnie poszukiwać zleceń i odpowiadać na nie w atrakcyjny sposób.

Kompetencji społecznych:

 • przestrzegać zasad etyki w biznesie,
 • reagować na komentarze i opinie użytkowników internetu, którzy komentują firmowe konto,
 • przewidywać skutki swoich publikacji i odpowiedzi w Social Media.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Walidacja usługi: w zakresie spełnienia celu edukacyjnego będzie przeprowadzony na początku kursu pre-test, a na końcu post-test sprawdzający wiedzę uczestnika. Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu jeżeli uzyska conajmniej 70% pozytywnych odpowiedzi z post-testu oraz będzie uczestniczył w conajmniej 80% zajęć. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto75,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Utrata 2C/21, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Bucewicz

Agnieszka Bucewicz

Właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej. Trener-praktyk.
Ponad 17-letnie doświadczenie w edukacji formalnej. Wieloletni szkoleniowiec i doradca. Doświadczenie menedżerskie i zarządcze zdobyte w podczas pełnienia funkcji w wielu firmach. Specjalizuje się w szkoleniach biznesowych, w szczególności związanych z obsługą klienta, komunikacją, IT, budowaniem zespołów, jak i szkoleniach kadry menedżerskiej. Prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich takich jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, motywowanie, autoprezentacja, redagowanie pism, profesjonalny sekretariat oraz przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi komputera i programów biurowych MS Office. Doradza firmom i indywidualnym przedsiębiorcom w tworzeniu biznesplanu.
Mgr politologii i nauk filozoficzno-społecznych w WSP w Olsztynie. Doradca zawodowy. Podyplomowe studia z zakresu przedsiębiorczości.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Bucewicz

Agnieszka Bucewicz

email: aga10104@gmail.com

tel: (+48) 608 344 376

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają po zajęciach materiały (skrypt) ze szkolenia wraz z ćwiczeniami w postaci papierowej.

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy będą mieli dostęp do komputera. 

Informacje dodatkowe

Dni i godziny kursu zostaną ustalone indywidualnie. 

1 godzina = 45 minut.

Harmonogram może ulec zmiane. 

W cenie kursu jest zaświadczenie ukończenia szkolenia.

W przypadku szkoleń dofinansowanych z funduszy europejskich warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora, który udziela dofinansowania.

Zapewniamy zachowanie wszelkich standardów bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Ciasteczka>