Usługa - STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Franczyzą edycja II

Logo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

4.5/5 z 149 ocen

Tytuł STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Franczyzą edycja II

Numer usługi 2022/11/21/15499/1592638

Dostawca usług Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

9 900,00 zł netto

9 900,00 zł brutto

61,88 zł netto za godzinę

61,88 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia adresowane są do menedżerów oraz do specjalistów różnych szczebli i osób, które w przyszłości będą zajmować stanowiska menedżerskie

Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 34
Data zakończenia rekrutacji: 03-02-2023
Liczba godzin usługi: 160
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Forma realizacji usługi:

Program realizowany jest w czasie rzeczywistym w formie wykładów, zajęć o charakterze warsztatowym, ćwiczeń, rozmów na żywo, pracy w grupach oraz czatu. Opierając się na koncepcji nauki przez doświadczenie, studia kładą duży nacisk na aktywne formy zajęć – warsztaty, ćwiczenia oraz projekty grupowe. Taka forma zajęć nie tylko ułatwia nabycie określonych umiejętności menedżerskich i przywódczych, ale również sprzyja wymianie doświadczeń.

Program:

Moduły programu: 

I Istota i znaczenie franczyzy (32 h – 6 ECTS)

 • Franczyza jako nowoczesna forma prowadzenia biznesu 
 • Franczyza jako model wzrostu i budowania wartości firmy
 • Prawne aspekty wykorzystania powiązań franczyzowych 


II Zarządzanie przedsiębiorstwem franczyzowym (64 h – 12 ECTS)

 • Zarządzanie strategiczne
 • Marketing we franczyzie
 • Zarządzanie zmianą. Transformacja sieci franczyzowej
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Strategia marki we franczyzie
 • Skalowanie przedsiębiorstwa i ekspansja rynkowa 


III Umiejętności menedżerskie (32h – 6 ECTS)

 • Akademia menadżera franczyzy 
 • Negocjacje w biznesie
 • Trening networkingu 


IV Zarządzanie systemem i siecią franczyzową (32h – 6 ECTS)

 • Tworzenie systemu franczyzowego
 • Zarządzanie siecią franczyzową
 • Kultura organizacyjna w sieci franczyzowej

Czas trwania: 2 semestry

Dni zajęć: piątki (w godz. 13.30 - 19:30), soboty (w godz. 8.00 - 16.00)

Łączna liczba godzin: 160

Terminy zjazdów dla II edycji

 • 24 marca 2023 – temat: Franczyza jako nowoczesna forma prowadzenia biznesu (7h) z bloku Franczyza jako nowoczesna forma prowadzenia biznesu
 • 25 marca 2023 – temat: Franczyza jako nowoczesna forma prowadzenia biznesu (9h) z bloku Franczyza jako nowoczesna forma prowadzenia biznesu
 • 31 marca 2023 – temat: Franczyza jako model wzrostu i budowania wartości firmy (7h) z bloku Zarządzanie strategiczne siecią franczyzową
 • 1 kwietnia 2023 – temat: Strategia i zarzadzanie strategiczne (7h) z bloku Zarządzanie strategiczne siecią franczyzową i temat: Strategia marki we franczyzie (2h) z bloku Zarządzanie strategiczne siecią franczyzową
 • 14 kwietnia 2023 – temat: Akademia menedżera franczyzy (7h) z bloku Akademia menedżera franczyzy
 • 15 kwietnia 2023 – temat:Akademia menedżera franczyzy (9h) z bloku Akademia menedżera franczyzy
 • 21 kwietnia 2023 – temat: Powiązania franczyzowe w świecie (7h) z bloku Prawne aspekty wykorzystania powiązań franczyzowych
 • 22 kwietnia 2023 – temat: Prawne aspekty powiązania franczyzowego (9h) z bloku Prawne aspekty wykorzystania powiązań franczyzowych
 • 12 maja 2023 – temat: Tworzenie systemu franczyzowego (7h) z bloku Tworzenie systemu franczyzowego
 • 13 maja 2023 – temat: Tworzenie systemu franczyzowego (9h) z bloku Tworzenie systemu franczyzowego
 • 2 czerwca 2023 – temat: Zarządzanie markertigiem (7h) z bloku Zarządzanie marketingiem
 • 3 czerwca 2023 – temat: Zarządzanie marketingiem (9h) z bloku Zarządzanie marketingiem
 • 16 czerwca 2023 – temat: Zarządzanie zmianą w organizacji (7h) z bloku Zarządzanie zmianą w organizacji
 • 17 czerwca 2023 – temat: Transformacja sieci franczyzowej (9h) z bloku Zarządzanie zmianą w organizacji
 • 15 września 2023 – temat: Kultura organizacyjna w sieci franczyzowej (7h) z bloku Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 16 września 2023 – temat: Kierowanie ludźmi (9h) z bloku Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 29 września 2023 – temat: Networking w teorii i praktyce (7h) z bloku Trening negocjacji w biznesie i networkingu
 • 30 września 2023 – temat: Trening negocjacji w biznesie – warsztat (9h) z bloku Trening negocjacji w biznesie i networkingu
 • 13 października 2023 – temat: Skalowanie przedsiębiorstwa i ekspansja rynkowa (7h) z bloku Skalowanie przedsiębiorstwa i ekspansja rynkowa
 • 14 października 2023 – temat: Skalowanie przedsiębiorstwa i ekspansja rynkowa (9h) z bloku Skalowanie przedsiębiorstwa i ekspansja rynkowa

Warunki zdobycia świadectwa ukończenia studiów:

 • obecność na zajęciach   
 • aktywność na zajęciach
 • egzaminy/obrona

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1; Semestr I
Data realizacji zajęć
24-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 2
Data realizacji zajęć
25-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 3
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 4
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 5
Data realizacji zajęć
14-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 6
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 7
Data realizacji zajęć
21-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 8
Data realizacji zajęć
22-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 9
Data realizacji zajęć
12-05-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 10
Data realizacji zajęć
13-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 11
Data realizacji zajęć
02-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 12
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 13
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 14
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 15; Semestr II
Data realizacji zajęć
15-09-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 16
Data realizacji zajęć
16-09-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 17
Data realizacji zajęć
29-09-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 18
Data realizacji zajęć
30-09-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 19
Data realizacji zajęć
13-10-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
06:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 20
Data realizacji zajęć
14-10-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Tak

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Rozwinięcie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem franczyzowym z perspektywy franczyzodawcy i franczyzobiorcy. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządz. franczyzą, ale nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów z zakresu zarządzania, umiejętności prowadzenia analizy strateg. marketingowej, budowy planów strategcz. , marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji.

Efekty uczenia się

Wiedza:

Po zrealizowaniu Studiów Słuchacz zna i rozumie:

 • nowoczesne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem franczyzowym w otoczeniu krajowym i międzynarodowym.
 • korzyści i bariery wykorzystania franczyzy oraz prawa i obowiązki stron umowy franczyzowej.
 • ma wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji menedżerskich.
 • rozumie procesy zachodzące w powiązaniu franczyzowym i jego otoczeniu.
 • zna uwarunkowania prawne i finansowe wykorzystania franczyzy w działalności gospodarczej.
 • zna narzędzia niezbędne do zarzadzania podmiotem funkcjonującym w systemie franczyzowym.

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu Studiów Słuchacz potrafi:

 • kierować siecią rozproszoną w systemie franczyzowym.
 • zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią.
 • pozyskiwać i analizować informacje niezbędne do podejmowania właściwych decyzji menedżerskich.
 • planować, sterować i kontrolować realizację projektów franczyzowych.
 • przygotować przedsiębiorstwo do skalowania poprzez franczyzę.
 • radzić sobie w trudnych sytuacjach, zarządzać czasem i efektywnie komunikować się z otoczeniem.

Kompetencje społeczne:

 • Po zrealizowaniu programu Studiów słuchacz gotów jest do:

  • aktywnej postawy wobec kształtowania relacji społecznych (komunikacja interpersonalna, praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów).
  • zarządzania informacjami i odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz wykazywania asertywności odnoszącej się do przyjmowanych informacji.
  • rozumie i rozwija potrzebę uczenia się i doskonalenia zawodowego przez całe życie.
  • odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonych zadań.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 • obecność na zajęciach
 • aktywność na zajęciach
 • egzaminy/obrona pracy końcowej
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto9 900,00 zł
Koszt usługi brutto9 900,00 zł
Koszt godziny netto61,88 zł
Koszt godziny brutto61,88 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Aleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, woj. mazowieckie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Al. Niepodległości 162 02-554 Warszawa Obiekty należące lub wynajmowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Udogodnienia w miejscu realizacji usługi: sale dydaktyczne, biblioteka i księgarnia, gastronomia

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Dąbrowska

Monika Dąbrowska

OBSZAR SPECJALIZACJI: zarządzanie franczyzą, zarządzanie marketingiem, kultura organizacyjna
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców, menadżer do spraw franczyzy MC Donald Polska spółka z o. o., menadżer McDelivery Lead
DOŚWIADCZENIE W ŚWIADCZENIU TGO TYPU USŁUG: wykładowca, szkoleniowiec, wykłady gościnne w SGH.
WYKSZTAŁCENIE: ekonomiczne

Zdjęcie Marta Joanna Ziółkowska

Marta Joanna Ziółkowska

Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych, szkoleniach dla przedsiębiorstw, kierownik programów kształcenia. Udział w projektach eksperckich i doradczych dla przedsiębiorstw. Doświadczenie międzynarodowe w projektach badawczych i edukacyjnych. Obszar specjalizacji: zarządzanie przedsiębiorstwem, franczyza, nowoczesne modele biznesu, kreatywne rozwiązywanie problemów. Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Zdjęcie Piotr Wachowiak

Piotr Wachowiak

Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych, szkoleniach dla przedsiębiorstw. Współpraca z biznesem; zajmowane stanowiska kierownicze w różnych organizacjach gospodarczych i samorządowych.Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Obszar specjalizacji:negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dorota Kępka

Dorota Kępka

email: dorota.kepka@sgh.waw.pl

tel: (+48) 22 5649 309

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje:

 • książki dotyczące omawianej problematyki na zajęciach (w wersji papierowej lub elektronicznej),
 • materiały wykładowe, formularze ćwiczeń i studia przypadków w wersji elektronicznej.

Warunki uczestnictwa

Warunki formalne:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez SGH,
 • wniesienie opłaty za studia.

Informacje dodatkowe

Usługa będzie rejestrowana w celu kontroli/audytu. Wykorzystanie nagrania na inne cele niż kontrola/audyt, wymaga pozyskania przez Usługodawcę zgody trenera i Uczestników

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Brak 

Ciasteczka>