Usługa - Badania Wizualne VT1 i VT2

Logo SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT SPAWALNICTWA

4.5/5 z 591 ocen

Tytuł Badania Wizualne VT1 i VT2

Numer usługi 2022/11/18/13652/1590278

Dostawca usług SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT SPAWALNICTWA

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 700,00 zł netto za osobę

5 781,00 zł brutto za osobę

106,82 zł netto za osobogodzinę

131,39 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Personel kontroli jakości oraz nadzoru spawalniczego.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 01-12-2022
Liczba godzin usługi: 44
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Tematy zajęć:

 1. Wprowadzenie do badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań wizualnych
 3. Charakterystyka złączy spawanych, odlewów i odkuwek
 4. Charakterystyka  podstawowych   metod   spawania,  odlewania i kucia
 5. Niezgodności   zewnętrzne  w  złączach   spawanych oraz zewnętrzne wady odlewów i odkuwek
 6. Kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących  według wymagań PN-EN ISO 9712
 7. Określanie  poziomów  jakości na podstawie  wymagań normy PN-EN ISO 5817, ocena  jakości odlewów i odkuwek
 8. Uzupełnienie podstaw fizycznych badań wizualnych
 9. Zasady określania poziomów jakości na podstawie wymagań normy PN-EN ISO 5817
 10. Ocena jakości złączy spawanych, odlewów i odkuwek na podstawie badań wizualnych
 11. Zasady opracowywania instrukcji badań wizualnych złączy spawanych, odlewów i odkuwek
 12. Omówienie dyrektywy 2014/68/WE
 13. Metody badań powierzchniowych (PT, MT)
 14. Szkolenie praktyczne z zakresu badań wizualnych złączy spawanych, odlewów i odkuwek
 15. Egzamin

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie, inne metody, kwalifikowanie personelu NDT, podstawy fizyczne VT, charakterystyka złączy spawanych, odlewów, odkuwek oraz metod spawanie, odlewania i kucia, podstawy endoskopii,
Data realizacji zajęć
23-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Poziomy jakości złączy spawanych, wymagania normy ISO 5817, raportowanie, ćwiczenia - ocena próbek, pisanie protokołu.
Data realizacji zajęć
24-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Niezgodności spawalnicze, wady odlewów, ocena złączy oraz odlewów, zajęcia ćwiczeniowe - ocena próbek, pisanie protokołów.
Data realizacji zajęć
25-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady opracowania instrukcji NDT, ćwiczenia - ocena próbek, raportowanie, obsługa sprzętu, egzamin wewnętrzny 0
Data realizacji zajęć
26-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
27-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie pn.: Badania wizualne VT1 i VT2 przygotowuje uczestników do samodzielnego wykonywania oceny wizualnej spawów oraz odbioru połączeń spawanych ze spoinami czołowymi oraz pachwinowymi , materiałów stalowych oraz aluminiowych .

Efekty uczenia się

Uczestnik po odbyciu szkolenia:

-Wiedza

 • zna historię i rozwój badań nieniszczących,  charakteryzuje  podstawowe metody badawcze , omawia zastosowanie badań NDT oraz ich ograniczenia;
 • omawia  podstawowe wielkości charakteryzujące źródło światła tj. światłość, strumień świetlny, natężenie oświetlenia, luminancja;
 • charakteryzuje podstawowe prawa optyki geometrycznej: prostoliniowe rozchodzenie się światła, prawo odbicia, prawo załamania;
 • charakteryzuje soczewki;
 •  omawia technikę badań wizualnych;
 • omawia i prawidłowo stosuje przyrządy pomiarowe : spoinomierze, przymiary, lusterka, lupy, kątomierze; zasady doboru lup o małych powiększeniach, endoskopy ,wideoendoskopy;
 •  omawia zasady i zalet określonych metod spawania,  charakteryzuje  typowych niezgodności w połączeniach spawanych przy określonej metodzie spawania;
 • charakteryzuje   proces odlewania i kucia;
 • omawia  typowe  niezgodności produkcyjne występujące   w odlewach, odkuwkach, wyrobach walcowanych;
 •  charakteryzuje  rodzaje przełomów;
 • omawia normy dotyczące terminologii, zasad ogólnych badania, wzorców i wyposażenia;
 • omawia normy  dotyczące techniki badania ;
 • omawia normy dotyczące obiektu badania;
 • przedstawia sposoby opracowania oraz formy przedstawienia instrukcji badawczej;
 • omawia protokół z badania wizualnego;

-Umiejętności

 • samodzielnie opracowuje instrukcje badania;
 • interpretuje rodzaje niezgodności oraz sposoby ich oznaczania i oceny;
 • sporządza protokół z badania wizualnego;
 • interpretuje, ocenia i klasyfikuje stwierdzone niezgodności w odniesieniu do specyfikacji i norm wyrobu;
 • szkicuje stwierdzone niezgodności, ich lokalizację oraz wymiar;
 • wykonuje badania wizualne  na połączeniach spawanych próbach przełomów, elementach przygotowanych do spawania, rur, odlewów, odkuwek;

-Kompetencje

 • współpracuje z różnymi grupami osób,
 • świadczy usługi w taki sposób aby podnosić ich poziom,
 • stosuje reguły poprawnego zachowania społecznego

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Po zdanym egzaminie i spełnieniu innych wymagań uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji zgodny z normą międzynarodową ISO 9712 oraz legitymację spawacza. Instytut posiada akredytację PCA na certyfikowanie personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami tej normy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto4 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto5 781,00 zł
Koszt osobogodziny netto106,82 zł
Koszt osobogodziny brutto131,39 zł
w tym koszt walidacji netto700,00 zł
w tym koszt walidacji brutto861,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto100,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto123,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Błogosławionego Czesława 16-18, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Sale wykładowe oraz ćwiczeniowe Instytutu Spawalnictwa

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Matuszewski

Marcin Matuszewski

Badania nieniszczące , badani radiograficzne,radiografia cyfrowa, ochrona radiologiczna.
Od 2009 pracy w przemyśle, energetyka przemysłowa, konstrukcje spawane, Offshore. Od roku 2017 pracownik Zakładu Badań Nieniszczących w Instytucie Spawalnictwa.
mgr inż.
VT-2,PT-2,MT-2,RT-2, IOR-1.
Wieloletni praktyk i wykładowca w zakresie badań nieniszczących.

Zdjęcie Adrian Lont

Adrian Lont

Badania nieniszczące
Od 2017 roku pracownik IS.
mgr inż. IWE,VT-2, PT-2, MT-2
Wieloletni praktyk i wykładowca od 2017.

Zdjęcie Borys Bednarek

Borys Bednarek

Badania nieniszczące, praca w Zakładzie Badań Nieniszczących w Łukasiewicz Instytucie Spawalnictwa jako wykładowca oraz personel badawczy, mgr inż., VT2, PT2, MT2

Zdjęcie Andrzej Wójtowicz

Andrzej Wójtowicz

Badania nieniszczące, Doświadczenie praktyczne w obszarze spawalnictwa zdobywane przez udział w wielu projektach realizowanych na terenie Polski związanych z przemysłem energetycznym, konstrukcjami spawanymi. Praca w Instytucie Spawalnictwa w zakładzie badań nieniszczących jako wykładowca szkolący personel badawczy.

Inż. VT-2, PT-2, MT-2, RT-2

Zdjęcie Sylwester Gardian

Sylwester Gardian

Badania nieniszczące Doświadczenie praktyczne w obszarze spawalnictwa od roku 2008. Od roku 2013 pracownik Instytutu Spawalnictwa. IWE, IWI, mgr inż. Wieloletni praktyk i wykładowca w zakresie badań nieniszczących

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Alicja Borysewicz

Alicja Borysewicz

email: ndt@is.gliwice.pl

tel: (+48) 32 3358 325

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe w postaci skryptów, protokołów oraz instrukcji. Podczas ćwiczeń uczestnik kursu korzysta z próbek ćwiczeniowych, sprzętu pomiarowego udostępnionego na czas kursu. Uczestnik otrzymuje materiały biurowe.

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

Minimalne warunki wstępne :

-kandydat posiada wykształcenie zawodowe techniczne i min. 1,5 roku praktyki w prowadzeniu badań nieniszczących w metodzie w której stara się o przyjęcie na kurs

lub

-kandydat posiada średnie wykształcenie techniczne z zakresu obróbki metali

lub

-kandydat może posiadać średnie wykształcenie ogólne lub innej specjalności, lecz musi uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej

Informacje dodatkowe

W przypadku liczby chętnych mniejszej niż 5 osób, Instytut Spawalnictwa zastrzega sobie prawo do przeniesienia terminu kursu.

Ciasteczka>