Usługa - NSTS-06 KURS ONLINE PILOT DRONA BVLOS 25 KG

Logo IRONSKY SP. Z O. O. SP. K

4.9/5 z 57 ocen

Tytuł NSTS-06 KURS ONLINE PILOT DRONA BVLOS 25 KG

Numer usługi 2022/10/05/14124/1548534

Dostawca usług IRONSKY SP. Z O. O. SP. K

Miejsce usługi Buk

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

4 800,00 zł netto za osobę

4 800,00 zł brutto za osobę

177,78 zł netto za osobogodzinę

177,78 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • Wszystkie osoby, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na wykonywanie lotów bezzałogowym statkiem powietrznym (dron).
 • Kurs będzie bardzo dobrym sposobem podniesienia umiejętności zawodowych.
 • W szkoleniu mogą brać udział osoby początkujące jak również te, które miały już wcześniej do czynienia z dronami oraz chcą wprowadzić do swojej firmy usługi wykonywane przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych.
 • Administracyjnym, odgórnym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego drony.ulc.gov.pl, uzyskanie A1/A3, numerów pilota i operatora, 
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 11-11-2022
Liczba godzin usługi: 27
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 z późń. zm.)
Zakres uprawnień: NSTS-06 (BVLOS MR do 25 kg)

Ramowy program usługi

Pokaż program

Część praktyczna (loty dronem) jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i zostanie zrealizowana jeśli pozwolą na to m.in. warunki atmosferyczne, terminarz lotów, czynniki losowe. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie dostawcy usług.

PROGRAM SZKOLENIA JEST ZGODNY Z PROGRAMEM SZKOLENIA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DLA SCENARIUSZY NSTS - NARODOWYCH SCENARIUSZY STANDARDOWYCH DO WYKONYWANIA LOTÓW DRONAMI.

TEORIA (GRUPOWO, ONLINE):

 • PRAWO LOTNICZE,
 • OGRANICZENIA I MOŻLIWOŚCI CZŁOWIEKA,
 • PROCEDURY OPERACYJNE,
 • TECHNICZNE I OPERACYJNE ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO W POWIETRZU,
 • OGÓLNA WIEDZA NA TEMAT SYSTEMÓW BSP,
 • METEOROLOGIA,
 • OSIĄGI SYSTEMU BSP W LOCIE,
 • TECHNICZNE I OPERACYJNE ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO NA ZIEMI

Czas trwania poszczególnych tematów określony w harmonogramie może ulec zmianie w zależności od tempa przyswajania wiedzy przez Uczestników szkolenia. W przypadku zmiany terminu części teoretycznej harmonogram zostanie zaktualizowany.

PRAKTYKA (INDYWIDUALNIE, NA ŻYWO):

 • PRAKTYKA W LOCIE I NA ZIEMI. NA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ WYKORZYSTUJE SIĘ PEŁEN ZAKRES SCENARIUSZA NSTS.

Termin szkolenia praktycznego może ulec zmianie m.in. ze względu na warunki pogodowe oraz dostępność przestrzeni powietrznej.

ZAKOŃCZENIE USŁUGI:

Na datę zakończenia usługi rozwojowej wpływa wiele czynników, np.:

 • warunki pogodowe
 • dyspozycyjność instruktorów
 • dyspozycyjność uczestnika usługi
 • dostępność przestrzeni powietrznej

W przypadku sprzyjających czynników zakończenie usługi może nastąpić przed planowanym terminem. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA ONLINE: PRAWO LOTNICZE, OGRANICZENIA I MOŻLIWOŚCI CZŁOWIEKA, PROCEDURY OPERACYJNE, TECHNICZNE I OPERACYJNE ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO W POWIETRZU
Data realizacji zajęć
14-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
TEORIA ONLINE: OGÓLNA WIEDZA NA TEMAT SYSTEMÓW BSP, METEOROLOGIA, OSIĄGI SYSTEMU BSP W LOCIE, TECHNICZNE I OPERACYJNE ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO NA ZIEMI
Data realizacji zajęć
15-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Forma stacjonarna
Nie
Przedmiot / temat zajęć
Cz. praktyczna jest ustalana z uczestnikiem usługi. Szczegółowe dni i godziny części prakt. dostępne będą u osoby nadzor. usługę po stronie dost. usług.
Data realizacji zajęć
16-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
11:00
Forma stacjonarna
Tak

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje do samodzielnego wykonywania lotów dronami w całej Polsce.
Uzyskanie niezbędnej wiedzy i kompetencji przekazanej na tym kursie pozwoli na bezpieczną realizację operacji dronami takich jak np. fotografia, filmowanie, dokumentacja, inspekcja z drona.

IRONSKY - NUMER W WYKAZIE FIRM SZKOLENIOWYCH ULC - S030.jpg

Efekty uczenia się

Po szkoleniu uczestnik:

 • Posiada świadomość istnienia przepisów prawa lotniczego
 • charakteryzuje, rozróżnia strefy powietrzne w FIR Warszawa (polskiej przestrzenie powietrznej)
 • stosuje przepisy prawa lotniczegop odczas lotów, sposobów użytkowania przestrzeni powietrznej oraz jej właściwej, prawidłowej rezerwacji
 • nabył kompetencje uprawniające do wykonywania lotów dronem
 • ma świadomośc poziomu swojej wiedzy i umiejętności
 • ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalnia wiedzy i umiejętności
 • rozróżnia przepisy lotnicze dla bezzałogowych statków powietrznych na terenie Unii Europejskiej
 • rozróżnia obowiązki operatora i pilota bezzałogowych statków powietrznych przy wykonywaniu lotów w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku
 • ocenia wpływ czynników ograniczających możliwości człowieka przy wykonywaniu operacji dronem
 • stosuje zasady procedur operacyjnych obowiązujących przed lotem, w trakcie lotu i po locie
 • ocenia obszar operacji i otoczenia, w tym terenu i potencjalnych przeszkód i zagrożeń dla utrzymania operacji dronem, potencjalnego przelotu nad ludźmi oraz potencjalnego przelotu nad infrastrukturą krytyczną
 • nadzoruje bezpieczeństwo lotnicze w zakresie operacji podczas wykonywanych lotów
 • monitoruje informacje o pogodzie
 • wykonuje operacje z uwzględnieniem struktury przestrzeni powietrznej
 • analizuje i ocenia ryzyko operacji
 • określa cele planowanej operacji
 • wykonuje przegląd przedstartowy bezzałogowego statku powietrznego i ocenia ogólny stan systemu BSP i jego zdatność do lotu
 • wykonuje dokładne i kontrolowane manewry w locie
 • nadzoruje bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych
 • stosuje się do procedur normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych
 • wykonuje manewry w różnych orientacjach bezzałogowego statku powietrznego względem pilota
 • stosuje nabytą wiedzę do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w celach zarobkowych
 • kursant na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów i jest świadomy zmian zachodzących w ogólnopojętej technologii systemów BSP (procedury, oprogramowanie, sprzęt, systemy teleinformatyczne).

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 • Szkolenie przygotowuje uczestnika do nabycia kwalifikacji nadając mu odpowiednie kompetencje.
 • Na zakończenie szkolenia przeprowadzamy egzamin wewnętrzny - sprawozdanie z oceny umiejętności praktycznych dla wybranego scenariusza NSTS.
 • Uczestnik w celu uzyskania kwalifikacji musi zdać egzamin końcowy - realizowany poza usługą szkoleniową w BUR. Po zakończeniu tej usługi z BUR końcowy egzamin nadający kwalifikacje przeprowadza wyznaczony podmiot, który otrzymał od Prezesa ULC właściwą decyzję wskazującą możliwość wykonywania takich egzaminów. Wyznaczony podmiot egzaminacyjny jest jednostką niezależną od tego szkolenia i operatora szkolącego IRONSKY. Nie można egzaminować swoich kursantów, dlatego IRONSKY nie może przeprowadzić egzaminu nadającego kompetencje w ramach usługi BUR. Lista podmiotów egzaminujących dostępna jest na stronie https://ulc.gov.pl/pl/drony/prowadzenie-szkolen/5826-lista-podmiotow-egzaminujacych
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto4 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto4 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto177,78 zł
Koszt osobogodziny brutto177,78 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bohaterów Bukowskich 4, 64-320 Buk, woj. wielkopolskie

Szkolenia teoretyczne odbędą się w formie zdalnej - webinarium online. Szkolenia praktyczne odbędą się w terenie w lokalizacji uzgodnionej z kursantem.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mikołaj Mirski

Mikołaj Mirski

Doświadczony Instruktor UAVO w zakresie VLOS, BVLOS, MR, A.
Posiada uprawnienia STS-01, STS-02, NSTS-01, NSTS-02, NSTS-03, NSTS-05, NSTS-06, NSTS-07.
Wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu BSP w usługach.
Wykształcenie wyższe.
Inżynier.

Zdjęcie Dariusz Wąsowicz

Dariusz Wąsowicz

Doświadczony Instruktor UAVO w zakresie VLOS, BVLOS, MR, A.
Posiada uprawnienia STS-01, STS-02, NSTS-01, NSTS-02, NSTS-03, NSTS-05, NSTS-06, NSTS-07.
Wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu BSP w usługach.
Wykształcenie wyższe.

Zdjęcie Jakub Andraszyk

Jakub Andraszyk

Doświadczony Instruktor UAVO w zakresie VLOS, BVLOS, MR, A.
Posiada uprawnienia STS-01, STS-02, NSTS-01, NSTS-02, NSTS-03, NSTS-05, NSTS-06, NSTS-07.
Wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu BSP w usługach.
Wykształcenie wyższe.
Inżynier.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jakub Andraszyk

Jakub Andraszyk

email: biuro@ironsky.pl

tel: (+48) 663 944 151

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

W ramach szkolenia uczestnicy usługi rozwojowej biorą udział w wykładach on-line prowadzonych w czasie rzeczywistym. Uczestnik otrzyma dostęp do platformy webinariowej, na której odbywać będzie się szkolenie oraz otrzyma po szkoleniu materiały szkoleniowe systematyzujące wiedzę.

Warunki uczestnictwa

 1. Przed szkoleniem NSTS należy wejść na stronę drony.ulc.gov.pl – zarejestrować się i wygenerować numer operatora i numer pilota. Poradnik tutaj: https://ironsky.pl/co-musze-zrobic-przed-szkoleniem-a-co-przed-egzaminem-na-nsts-jak-wyglada-egzamin-na-pilota-drona/
 2. Przed szkoleniem (NSTS-kategoria szczególna) przejdź obowiązkowy darmowy kurs online A1/A3 (kategoria otwarta) na stronie drony.ulc.gov.pl, a następnie zdaj egzamin na A1/A3 na stronie drony.ulc.gov.pl i prześlij do IRONSKY na adres biuro@ironsky.pl potwierdzenie zaliczenia A1/A3 oraz swój numer pilota i operatora. Jest to wymagane abyśmy mogli przyjąć Cię na szkolenie NSTS, czyli wyższego szczebla w kategorii szczególnej, czyli właśnie NSTS.
 3. Ukończony 18 rok życia.
 4. Nie musisz mieć swojego drona. Szkolenie prowadzone jest na dronach Ośrodka Szkolenia IRONSKY.
 5. Cena szkolenia może być zależna od wybranego sprzętu, który będzie wykorzystany podczas realizacji szkolenia praktycznego.

Informacje dodatkowe

 1. Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie dostawcy usług.
 2. Podana w harmonogramie data części praktycznej jest datą orientacyjną.
 3. Podczas szkolenia przewidziane są przerwy 10 minutowe ustalane przez trenera z uczestnikami lecz nie częściej niż co 60 minut zajęć.
 4. Szkolenie odbywa się zgodnie z zaleceniami GIS i RP dotyczącymi przeciwdziałaniu pandemii COVID-19. W trakcie zajęć praktycznych odbywających się na terenie otwartym należy zachować odpowiednią bezpieczną odległość minimum 2 metry od osób, przed każdym przekazaniem aparatury sterującej należy zdezynfekować dłonie, a jeśli wejdzie obowiązek noszenia maseczek na terenie otwartym w województwie / regione, w którym praktyka się odbywa - należy stosować się do wszelkich zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceń Rządowych.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

UDZIAŁ W CLICKMEETING – INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Dla udziału w webinarium na platformie ClickMeeting należy kliknąć w link nadesłany/udostępniony przez operatora, następnie zgodnie z instrukcją zalogować się wpisując potrzebne dane.
 2. Przed zalogowaniem zalecane jest WYŁĄCZENIE na czas transmisji programu Skype oraz innych programów komunikacyjnych (mogą mieć priorytet w przetwarzaniu dźwięku i powielać transmisję).
 3. Zalecane jest korzystania z połączenia kablowego zamiast wifi, ponieważ wifi jest o wiele bardziej podatne na zakłócenia. Należy również upewnić się, że na komputerze nic nie jest pobierane w tle oraz nie są uruchomione żadne inne aplikacje lub programy, które mogą zużywać przepustowość łącza.
 4. Wymagania sprzętowe, które muszą zostać spełnione:
  1. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  2. 2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
  3. System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS;
  4. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.
  5. Aby móc korzystać z serwisu (włączając w to udział w konferencjach online) na wybranych urządzeniach mobilnych, wymagane jest pobranie odpowiedniej aplikacji ze sklepu internetowego iTunes lub Google Play. Do korzystania z serwisu w pełnym zakresie audiowideo niezbędne jest podłączenie w czasie konferencji prawidłowo działających słuchawek lub głośników, kamery oraz mikrofonu. Urządzenia te nie powinny być jednocześnie używane przez jakiekolwiek inne aplikacje.
 5. Główne problemy z rozpoczęciem pracy opisane są tutaj: https://knowledgenew.clickmeeting.com/pl/infographic/zanim-zaczniesz/
 6. Zalecane jest zapoznanie się z FAQ: https://knowledge-new.clickmeeting.com/pl/faq/
 7. Należy także zezwolić na instalację i uruchomienie wtyczki Adobe Flash.
 8. Dla umożliwienia interaktywnego udziału w webinarium należy zezwolić na korzystanie z mikrofonu i/lub kamery.
 9. Echo spowodowane jest tym, że mikrofon przechwytuje dźwięki z głośników. Aby uniknąć tego problemu, zalecane jest korzystanie ze słuchawek. Dodatkowo, należy przejść do Ustawień dźwięku i obrazu, wybrać Zaawansowane ustawienia mikrofonu i zaznaczyć Włącz eliminację echa.
 10. W niektórych przypadkach problem echa i szumu jest w ustawieniach kartach dźwiękowych i ich konfiguracji. Ponieważ są one najczęściej wbudowane w komputer, jest ich duża różnorodność, a niektóre zestawy słuchawkowe lub głośników mają dodatkowy software, który pozwala dostrajać hardware i software do okoliczności i preferencji użytkownika, to trudno z góry ustalić odpowiednią konfigurację dla każdego.
 11. Aby uniknąć dźwięków z tła podczas konferencji online bez dyskusji, ZALECANE JEST WYŁĄCZENIE mikrofonu, kiedy on nie jest używany.
 12. Z platformy ClickMeeting można korzystać na urządzeniach mobilnych, należy pobrać darmową aplikację z App Store bądź Google Play.
 13. Pomoc techniczna:
  1. Baza wiedzy: https://knowledge-new.clickmeeting.com/pl/
  2. FAQ – podzielone na sekcje + wyszukiwarka
  3. Pomoc czat na żywo doradcy dostawcy - https://clickmeeting.com/pl/contact#
  4. Podręczniki https://knowledge-new.clickmeeting.com/pl/manual/
Ciasteczka>