Usługa - PRAWO JAZDY KATEGORII D PO ZDANEJ TEORII

Logo Auto Szkoła BIB Marek Siewiera

5/5 z 22 ocen

Tytuł PRAWO JAZDY KATEGORII D PO ZDANEJ TEORII

Numer usługi 2022/10/04/139308/1547446

Dostawca usług Auto Szkoła BIB Marek Siewiera

Miejsce usługi Szczerców

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Usługi Rozwojowe

PLN

4 620,00 zł netto za osobę

4 620,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Wymagania wstępne: - ukończone 23 lata i 9 miesięcy

Kursanci którzy przed zapisaniem się na kurs zdali teorię

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 06-11-2022
Liczba godzin usługi: 66
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: PRAWO JAZDY KATEGORII AM,A1,A2,A,B,C,C+E,D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne :

1. Przygotowanie do jazdy

2. Jazda tyłem, parkowanie, zawracanie

3. Jazda slalomem

4. Zmiana biegów

5. Jazda w przestrzeni publicznej

6. Poruszanie się na autostradach i drogach ekspresowych.

Zajęcia praktyczne dostosowane będą do indywidualnych potrzeb kursant i uzgadniane do jego potrzeb. Szczegółowy plan zajęć praktycznych przygotwany będzie w biurze Auto Szkoły.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia organizacyjne
Data realizacji zajęć
07-11-2022
Godzina rozpoczęcia
19:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs prowadzi do nabycia dodatkowych kwalifikacji - prawa jazdy kat. D po zdanej teorii

Efekty uczenia się

Efektami usługi są :

1. Znajomość przepisów ruchu drogowego

2. znajomość pojazdu

3. znajomość znaków i sygnałów drogowych

4. umiejętność prowadzenia pojazdów

5. wiedza na temat bezpieczeństwa na drodze publicznej

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

FREKWENCJA NA ZAJĘCICH, ZDANIE EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto4 620,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto4 620,00 zł
Koszt osobogodziny netto70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Rzeczna 1, 97-420 Szczerców, woj. łódzkie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Sygidus

Michał Sygidus

WYKŁADOWCA \ INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KAT A,B,C,CE,D

Zdjęcie Marek Siewiera

Marek Siewiera

WYKŁADOWCA \ INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KAT B,C,CE,D

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Siewiera

Marek Siewiera

email: marek.siwiera@interia.pl

tel: (+48) 606 108 127

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW KURSU : E-KIEROWCA, BIZ.PRAWKO, VADEMECUM WYKŁADOWCY

Ciasteczka>