Usługa - Kurs Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (ładowarki teleskopowe) Kierunek Kariera Zawodowa

Logo Firma Usługowo-Szkoleniowa ZAWODOWY Wiewiórski Konrad

4.6/5 z 29 ocen

Tytuł Kurs Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (ładowarki teleskopowe) Kierunek Kariera Zawodowa

Numer usługi 2022/10/04/34192/1547338

Dostawca usług Firma Usługowo-Szkoleniowa ZAWODOWY Wiewiórski Konrad

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

1 800,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

 - Osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

 - Osoby, które ukończyły 18 rok życia.

  - Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 08-11-2022
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

L.p.

Tematy zajęć edukacyjnych

Liczba godzin lekcyjnych

1.

Wiadomości o dozorze technicznym

2

2.

Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego

3

3.

Typy stosowanych wózków widłowych

1

4.

Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych

4

5.

Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy

1

6.

Czynności operatora w czasie pracy wózkami

1

7.

Wiadomości w zakresie ładunkoznawstwa

1

7.

Wiadomości z zakresu BHP

7

8.

Zajęcia praktyczne

10

Razem łączny wymiar godzin lekcyjnych szkolenia (suma wymiaru godzin cz. teoretycznej i cz. praktycznej) 1 godzina zajęć = 45minut

30

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wiadomości o dozorze technicznym; Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego; Typy stosowanych wózków jezdniowych
Data realizacji zajęć
10-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
04:45
Przedmiot / temat zajęć
Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych; Czynności operatora przed rozpoczęciem w trakcie i po zakończeniu pracy
Data realizacji zajęć
14-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
04:45
Przedmiot / temat zajęć
Wiadomości w zakresie ładunkoznawstwa; Wiadomości z zakresu BHP
Data realizacji zajęć
15-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
04:45
Przedmiot / temat zajęć
Wiadomości z zakresu BHP; Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
30-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
08-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
09-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia uzyskuje umiejętności/kompetencje w zakresie operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wysięgnikiem w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem:

 wiedzy:

  • zna zasady pracy wózkami jezdniowymi w zakresie (typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych, czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym, ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego, bezpieczne użytkowanie butli gazowych),

 umiejętności:

  • potrafi pracować z wykorzystaniem wózków jezdniowych specjalizowanych,
  • potrafi organizować pracę własną oraz potrafi wykorzystać zasady BHP na stanowisku pracy,

 kompetencji społecznych:

  • tworzy i rozwija wzorce właściwego postępowania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska przy organizacji własnego stanowiska pracy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzy sprawdzający nabytą wiedzę.

Egzamin państwowy przeprowadzony przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Urząd Dozoru Technicznego

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

Zaświadczenie Kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto60,00 zł
w tym koszt walidacji netto0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ignacego Mościckiego 27/F, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dawid Wolnik

Dawid Wolnik

Ponad 10- letnie doświadczenie jako instruktor nauki jazdy na wózku jezdniowym

Zdjęcie Konrad Wiewiórski

Konrad Wiewiórski

Ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Konrad Wiewiórski

Konrad Wiewiórski

email: tarnow.zawodowy@op.pl

tel: (+48) 517 172 253

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały własne oraz materiały udostępnione przez Urząd Dozoru Technicznego.

Warunki uczestnictwa

Ukończenie 18lat

Posiadanie zdolności do wykonywania zawodu operator wózków jezdniowych, potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera Zawodowa".

Koszt egzaminu jest wliczony w koszt szkolenia.

Zgodnie z programem nauczania udostępnionym przez Urząd Dozoru Technicznego 1 godzina zajęć to godzina lekcyjna trwająca 45minut.

W trakcie zajęć przewidywane są przerwy w związku z czym poniższy harmonogram może nie wskazywać właściwej ilośći godzin.

Uwaga! Z powodu choroby trenera zajęcia z dnia 30.11.2022 zostają przełożone na dzień 07.12.2022r.

Ciasteczka>