Usługa - Studia podyplomowe: Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim

Logo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4.7/5 z 131 ocen

Tytuł Studia podyplomowe: Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim

Numer usługi 2022/10/04/12141/1547079

Dostawca usług Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną)

Status usługi opublikowana

PLN

4 400,00 zł netto za osobę

4 400,00 zł brutto za osobę

20,95 zł netto za osobogodzinę

20,95 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Średni i wyższy szczebel kierowniczy zakładów przetwórstwa mleka (kierownicy/dyrektorzy produkcji, kierownicy zmianowi, technolodzy/główni, technolodzy, serowarzy, kierownicy kontroli jakości/bezpieczeństwa żywności, główni mechanicy, kierownicy ds. skupu/zaopatrzenia, kierownicy transportu, kierownicy laboratoriów zakładowych, kierownicy magazynów, kierownicy ds. rozwoju produktu, lekarze weterynarii nadzorujący zakłady mleczarskie, operatorzy maszyn/urządzeń, nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu przetwórstwa mleka, prezesi i członkowie zarządu, właściciele zakładów przetwórstwa mleka).  

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 15-11-2022
Liczba godzin usługi: 210
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W PRZEMYŚLE MLECZARSKIM

Program nauczania

Lp.

Przedmiot

Treści nauczania

1

Inżynieria procesowa i procesy jednostkowe w mleczarstwie

Process engineering and unit operations in dairy industry

Inżynieria procesowa – cel i zakres. Charakterystyka procesów jednostkowych stosowanych w przetwórstwie mleka – cel, kontekst technologiczny, inżynieryjny i jakościowy. Kryteria operacyjne procesów jednostkowych – źródła i przykłady. Monitorowanie kryteriów operacyjnych – przykłady praktyczne dla wybranych procesów. Weryfikacja skuteczności wybranych procesów jednostkowych. Błędy w realizacji wybranych procesów jednostkowych – potencjalne skutki, przyczyny i sposoby ich eliminacji.

2

Innowacje w mleczarstwie

Innovations in dairy industry

Kierunki rozwoju produkcji mleczarskiej. Innowacje – definicja, rodzaje i źródła. Innowacje, techniczne, technologiczne i organizacyjne. Nowe technologie i techniki w produkcji mleczarskiej. Żywność funkcjonalna. Właściwości prozdrowotne składników mleka. Substancje dodatkowe. Podstawy i założenia mikrobiologii prognostycznej (wykorzystanie gotowych programów do oszacowania poziomu zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji i dystrybucji żywności a także podczas zmiany receptury). Innowacyjne opakowania do żywności oraz rozwiązania w systemach pakowania. Innowacyjne metody utrwalania mleka i produktów mlecznych. Innowacyjne metody mycia w mleczarstwie i wpływ na jakość mikrobiologiczną i fizykochemiczną produktów.

3

Ocena jakościowa mleka i jego przetworów

Quality testing of milk and milk products

Pojęcie jakości i jej składowe (cechy podstawowe – zdrowotność, dyspozycyjność i atrakcyjność sensoryczna). Kryteria oceny jakościowej mleka surowego i jego przetworów – rodzaje i podział. Kryteria mikrobiologiczne higieny procesu i bezpieczeństwa żywności. Źródła wymagań jakościowych i metodyk badawczych. Ocena mleka surowego. Ocena produktów mlecznych. Ocena skuteczności mycia i dezynfekcji. Monitoring środowiska produkcyjnego PEM.  Pobieranie próbek, postępowanie z próbkami, przechowywanie, przygotowanie do badań i utylizacja próbek. Badania przechowalnicze – zasady, warunki, rodzaje analiz, ustalanie daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Ocena fizykochemiczna, sensoryczna, mikrobiologiczna – metody i kryteria akceptowalności (zgodność/niezgodność z wymaganiami normatywnymi). Metody instrumentalne w badaniach mleka i jego przetworów. Aparatura badawcza. Interpretacja wyników badań. Archiwizacja wyników badań.  

4

Metody i techniki zarządzania produkcją

Methods and tools of production management

Wprowadzenie do zarządzania produkcją – pojęcia podstawowe, cele, funkcje (planowanie, organizowanie, motywacja, weryfikacja skuteczności), rodzaje produkcji, procesy i operacje.  Rodzaje procesów produkcyjnych i operacji technologicznych. Struktura organizacyjna działu produkcji. Strategie technologiczne i strategie zdolności produkcyjnych. Strategiczne i operacyjne zarzadzanie produkcją. Planowanie, organizacja i realizacja oraz skuteczność i efektywność produkcji. Przepływy pieniężne w systemach produkcyjnych oraz zarządzanie kosztami produkcji. Lean Manufacturing. Plan/program produkcyjny i planowanie zapotrzebowania materiałowego. Przygotowanie infrastrukturalne (programy warunków wstępnych PRP), technologiczne i organizacyjne produkcji żywności. Stanowiska robocze – rodzaje, organizacja stanowiska. Dokumentowanie procesu produkcyjnego. Kultura organizacyjna. Zarządzanie produkcją jako składowa systemowego zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością i procesami w przemyśle mleczarskim
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie infrastrukturą produkcyjną
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie infrastrukturą produkcyjną
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Procesy membranowe w przetwórstwie mleka
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody i techniki zarządzania produkcją
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody i techniki zarządzania produkcją
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Inżynieria procesowa i procesy jednostkowe w mleczarstwie
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Inżynieria procesowa i procesy jednostkowe w mleczarstwie
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Inżynieria procesowa i procesy jednostkowe w mleczarstwie
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością i procesami w przemyśle mleczarskim
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością i procesami w przemyśle mleczarskim
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością i procesami w przemyśle mleczarskim
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie alergenami pokarmowymi
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością i procesami w przemyśle mleczarskim
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
18:15
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Logistyka w łańcuchu dostaw żywności
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Logistyka w łańcuchu dostaw żywności
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Procesy membranowe w przetwórstwie mleka
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Procesy membranowe w przetwórstwie mleka
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie alergenami pokarmowymi
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie alergenami pokarmowymi
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie alergenami pokarmowymi
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością i procesami w przemyśle mleczarskim
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Inżynieria procesowa i procesy jednostkowe w mleczarstwie
Data realizacji zajęć
15-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Inżynieria procesowa i procesy jednostkowe w mleczarstwie
Data realizacji zajęć
15-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie infrastrukturą produkcyjną
Data realizacji zajęć
15-01-2023
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie infrastrukturą produkcyjną
Data realizacji zajęć
15-01-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody i techniki zarządzania produkcją
Data realizacji zajęć
28-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody i techniki zarządzania produkcją
Data realizacji zajęć
28-01-2023
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie alergenami pokarmowymi
Data realizacji zajęć
28-01-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Data realizacji zajęć
28-01-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością i procesami w przemyśle mleczarskim/ Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Data realizacji zajęć
28-01-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie infrastrukturą produkcyjną
Data realizacji zajęć
28-01-2023
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Logistyka w łańcuchu dostaw żywności
Data realizacji zajęć
29-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Logistyka w łańcuchu dostaw żywności
Data realizacji zajęć
29-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Inżynieria procesowa i procesy jednostkowe w mleczarstwie
Data realizacji zajęć
29-01-2023
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Inżynieria procesowa i procesy jednostkowe w mleczarstwie
Data realizacji zajęć
29-01-2023
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Procesy membranowe w przetwórstwie mleka
Data realizacji zajęć
18-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Procesy membranowe w przetwórstwie mleka
Data realizacji zajęć
18-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Procesy membranowe w przetwórstwie mleka
Data realizacji zajęć
18-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Procesy membranowe w przetwórstwie mleka
Data realizacji zajęć
18-02-2023
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością i procesami w przemyśle mleczarskim
Data realizacji zajęć
18-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Procesy membranowe w przetwórstwie mleka
Data realizacji zajęć
18-02-2023
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością i procesami w przemyśle mleczarskim
Data realizacji zajęć
19-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Data realizacji zajęć
19-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Data realizacji zajęć
19-02-2023
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Inżynieria procesowa i procesy jednostkowe w mleczarstwie
Data realizacji zajęć
19-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie, uzupełnienie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania produkcją z elementami technologii mleczarskiej, inżynierii mleczarskiej oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Zał.3_SP ZPwPM_Program nauczania_w.1.pdf

Efekty uczenia się

Nabycie i/lub pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie planowania, projektowania, wdrażania, realizacji i doskonalenia procesów produkcyjnych w przemyśle mleczarskim, w kontekście inżynierskim, technologicznym, bezpieczeństwa żywności, jakościowym i menedżerskim. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Obecność na zajęciach oraz testy sprawdzające, karty pracy i aktywność podczas zajęć praktycznych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto4 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto4 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto20,95 zł
Koszt osobogodziny brutto20,95 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Michała Oczapowskiego 7/25, 10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Waldemar Dzwolak

Waldemar Dzwolak

Dr inż., adiunkt dydaktyczny z ponad 30 letnim stażem dydaktycznym, kierownik i wykładowca 2 studiów podyplomowych, wykładowca przedmiotów z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz projektowania zakładów przetwórstwa mleka na Wydziałe Nauki o Żywności, autor ponad 450 publikacji naukowych i popularnonaukowycvh, od ponad 20 lat konsultant w zakładach przemysłu spożywczego w zakresie systemu HACCP oraz ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS oraz Globalgap.

Zdjęcie Fabian Dajnowiec

Fabian Dajnowiec

Dr hab. inż., kierownik Katedry Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności, doświadczenie w zakresie inżynierii procesowej, badania procesów jednostkowych w przetwórstwie spożywczym, specjalista w zakresie mikrokapsułkowania biologicznie aktywnych składników żywności, wykładowca przedmiotów z zakresu inżynierii i aparatury procesowej.

Zdjęcie Zbigniew Nasalski

Zbigniew Nasalski

Dr inż., adiunkt w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki na Wydziale Nauk Ekonomicznych, doświadczenie w zakresie strategicznego i operacyjnego zarządzania produkcją, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz ekonomicznych i organizacyjnych uwarunkowań agrobiznesu, praktyk i wykładowca przedmiotów m.in. z zakresu współczesnych teorii przedsiębiorstwa, zarządzania kosztami produkcji, dokumentowania procesu produkcyjnego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Waldemar Dzwolak

Waldemar Dzwolak

email: waldekdz@uwm.edu.pl

tel: (+48) 89 5234 472

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały do podbrania - platforma Moodle.

Informacje dodatkowe

W załączeniu harmonogram na II semestr.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

SP ZPwPM_edycja I_harmonogram II sem.pdf

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

platforma Moodle, komunikator Skype

Ciasteczka>