Usługa - E-SZKOLENIE: Postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe w świetle znowelizowanych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego

Logo BANKOWY OŚRODEK DORADZTWA I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.4/5 z 2991 ocen

Tytuł E-SZKOLENIE: Postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe w świetle znowelizowanych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego

Numer usługi 2022/09/29/10873/1543274

Dostawca usług BANKOWY OŚRODEK DORADZTWA I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

299,00 zł netto za osobę

367,77 zł brutto za osobę

74,75 zł netto za osobogodzinę

91,94 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy działów windykacji

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 21-11-2022
Liczba godzin usługi: 4
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program:

1. Podstawy otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.
2. Wierzytelności objęte układem oraz wierzytelności wyłączone z układu.
3. Skutki prawne otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu dla postępowań sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przez bank.
4. Propozycje układowe.
5. Zasady przyjęcia układu.
6. Zatwierdzenie układu i jego skutki prawne.
7. Skutki prawne układu dla wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo (w szczególności posiadających zabezpieczenia w postaci hipotek, zastawów, przewłaszczeń i cesji).
8. Organy postępowania o zatwierdzenie układu.
9. Przyspieszone postępowanie układowe.
a. Zasady otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.
b. Instytucja układu częściowego.
10. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Rozpoczęcie logowania przez uczestników
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wykład:Podstawy otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. Wierzytelności objęte układem oraz wierzytelności wyłączone z układu.
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład:Skutki prawne otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu dla postępowań sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przez bank. Propozycje układowe. Zasady przyjęcia układu
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa techniczna
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wykład:Zatwierdzenie układu i jego skutki prawne. Skutki prawne układu dla wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Organy postępowania o zatwierdzenie układu.
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład:Przyspieszone postępowanie układowe.Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego.
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zakończenie e-szkolenia. Pytania uczestników. Test końcowy.
Data realizacji zajęć
06-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przedstawienie problematyki postępowania o zatwierdzenie układu w świetle zmian prawnych, które weszły w życie w dniu 1 grudnia 2021r. Przedstawienie zmian wynikających z regulacji Krajowego Rejestru Zadłużonych. Przedstawienie instytucji prawnych wzmacniających pozycję Banku w stosunku do dłużnika - Kredytobiorcy oraz zwiększających szansę na skuteczną windykację wierzytelności.

Efekty uczenia się

Po szkoleniu uczestnik:

- zna podstawy otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu

- rozumie zalety i korzyści windykacji wierzytelności bankowych w toku procedury restrukturyzacyjnej

- rozumie problemy i  zagrożenia  dla Banków w tym zwłaszcza dla skuteczności ustanawianych przez Banki prawnych form zabezpieczeń, związanych z realizacją procedur restrukturyzacyjnych.

- rozumie skutki prawne otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu dla postępowań sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przez bank

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma nabytej wiedzy/umiejętności/kompetencji:

szkolenie zakończy się testem wiedzy przygotowanym przez wykładowcę, który zostanie umieszczony na platformie Clickmeeting.  Uczestnicy wypełnią również ankietę oceny e-szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto299,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto367,77 zł
Koszt osobogodziny netto74,75 zł
Koszt osobogodziny brutto91,94 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Kowalewski

Piotr Kowalewski

radca prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu pod numerem 1546/96. Doświadczony szkoleniowiec, wykładowca WSB w Poznaniu. Z BODiE współpracuje od 2012, od tego momentu poprowadził 79 szkoleń (stacjonarnych oraz online) dla banków spółdzielczych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Zarębska

Monika Zarębska

email: m.zarebska@bodie.pl

tel: (+48) 608 339 937

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe przekazywane w formie elektronicznej.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia (platforma Clickmeeting), realizowane w czasie rzeczywistym. Uczestnik otrzymuje link do szkolenia, ważny przez cały okres trwania szkolenia oraz dane dostępowe (login i hasło).


Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w e-szkoleniu:
1. komputer wyposażony w kamerę, w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
2. przepustowość łącza - minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player

Ciasteczka>